Pravidla 3. ročníku Překvapte Říčany

 

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do třetího ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.

 

Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.

  • velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc - 2 miliony
  • malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 - 500 tisíc

Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města. Realizovány budou dva první projekty z obou kategorií.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (prosinec 2018)

Podávání návrhů (prosinec 2018 – leden 2019)

Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.

Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem na ridim@ricany.cz), osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případně přímo během jednoho z veřejných setkání.

Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje i na “online navrhovatele”. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů.

Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod. v lednu 2019:

14. 1. restaurace Jureček / 16. 1. KC Labuť / 23. 1. hospůdka Marvánek / 28. 1. restaurace Pavilon

Přítomna bude koordinátorka pébéčka a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé občerstvení.

Evaluace návrhů (únor – duben 2019)

Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

Kampaň navrhovatelů (květen 2019)

Hlasování (červen 2019)

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině června přes aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

Realizace návrhů (od července 2019)

Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál