Přednost zprava

13. 2. 2009

Jak pokračuje příprava na zavedení přednosti zprava na území města Říčany?

 

Odbor správy majetku připravil detailní podklady pro stanovení místní úpravy provozu na vybraných místních komunikacích a jejich úsecích, kde má dojít k odstranění svislého dopravního značení. Plánovaný počet dopravních  značek , určených k odstranění  je 164 ks. Jedná se o značky P 2 „Hlavní pozemní komunikace“, P 3 „Konec hlavní pozemní komunikace“, P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“. V případě, že k těmto značkám jsou osazeny i dodatkové tabulky s tvarem křižovatky, budou se odstraňovat společně.  Město Říčany má celkem   410 křižovatek, z toho  209 křižovatek má přednost řešenou dopravním značením a 201 křižovatek je již v současné době bez úpravy přednosti DZ. V rámci připravované změny  provozu se počet křižovatek bez úpravy přednosti  dopravním značením zvýší o 69 křižovatek, tj.  o 16,8 % ,  na celkový počet 270 křižovatek. Ve městě zůstane  po rozšíření přednosti zprava 140 křižovatek s úpravou přednosti  v jízdě dopravním značením.

Při kontrole všech křižovatek byla indikována 2 kritická místa, kde bude nad rámec původního záměru  zachováno dopravní značení pro úpravu přednosti. Jedná se o železniční přejezdy Olivova a Březinova.  Na železničním přejezdu Olivova by v důsledku odstranění dopravního značení pro úpravu přednosti v jízdě mohlo dojít ke kritické situaci, kdy vozidlo jedoucí z centra směrem k Olivovně by muselo dávat přednost v jízdě zprava jedoucímu vozidlu z ulice Roklanská, a muselo by tudíž zastavit na železničním přejezdu. Proto zůstane křižovatka Olivova Roklanská osazena svislým dopravním značením pro úpravu přednosti.  Rovněž úprava přednosti dopravním značením zůstane zachována i u druhého železničního přejezdu na ul. Březinova.

Na všech vjezdech do města Říčany bude osazeno celkem 15 ks svislých DZ č. IP 22 „Změna místní úpravy“ s upozorněním  na změnu místní úpravy provozu – rozšíření přednosti zprava.

Plán prací předpokládá, že stanovení příslušných silničních správních orgánů k této změně místní úpravy dopravního značení, o která již bylo požádáno, budou k dispozici v polovině března, a bude tak možné zahájit přípravné práce pro osazení dopravního značení IP 22 „Změna místní úpravy“. Vlastní změna dopravního značení bude provedena ve dnech  sobota  4. a neděle 5. dubna 2009.

 

Jiří Šrůta

Odbor správy majetku

 

Mapa s vyznačením hlavních komunikací

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál