Olivova dětská léčebna prošla zásadními změnami a hlásí: Rozpočet je stabilizovaný!

17. 10. 2014

V Olivově dětské léčebně se léčí nejen plno dětí, ale postupně zde dochází i k uzdravení ekonomické situace. Léčebna totiž ještě před půl rokem bojovala s výrazným zadlužením. "Olivovně" pomohly i Říčany a Praha, které přispěly celkovou částkou 1 milion korun. Obě města také vstoupila do léčebny jako zakladatelé a budou mít rozhodující vliv na její chod. Jaké změny se zde udály?

Majitelem celého areálu léčebny je hlavní město Praha, které pronajímalo areál Olivově nadaci. Ta založila Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., které areál pronajala a podílela se formou jmenování členů správní a dozorčí rady na jejím řízení. V dubnu došlo ke změně, kdy byl areál pronajat přímo léčebně a nyní je před dokončením proces přistoupení města Říčany a Magistrátu hlavního města Prahy do zakladatelské smlouvy. Zástupci obou měst se stali členy správní a dozorčí rady.

„Celá záchrana Olivovy dětské léčebny, kterou jsme nastartovali na předvánočním jednání v Říčanech, pokračuje ve svižném tempu. Velký dík patří pražskému magistrátu a panu radnímu Dlouhému,“ shrnuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Poslední jednání proběhlo 22. 9. 2014. Jak Praha, tak Říčany se nyní chystají plně chytit řízení léčebny prostřednictvím správní a dozorčí rady. Samozřejmě nejcitlivější otázkou je snižování dluhů, které léčebna nasbírala v minulých letech. Boj s dluhy ale zvládnout umíme.“

Ve správní radě Říčany reprezentuje ekonom Lukáš Končický a lékař Filip Svatoš, členkou dozorčí rady je vedoucí finančního odboru městského úřadu Říčany Věra Krejčová.

Hospodaření léčebny skončilo za rok 2013 ztrátou a dluhy převyšujícími částku 1,5 milionu korun. V únoru se ujala vedení nová ředitelka Blanka Vysloužilová, podle níž finanční injekce od Říčan a hlavního města léčebně zásadně pomohla.    

"Částka jeden milion korun, kterou jsme od obou měst obdrželi, byla rozhodující pro zahájení stabilizace financí. Umožnila nám zaplatit 1. vyšší splátky RWE a ČEZu a na základě toho nám byly povoleny splátkové kalendáře na úhradu zbývajícího dluhu. V současné době jsme v zisku, dle finančního plánu bychom měli skončit vyrovnaným hospodařením," říká Blanka Vysloužilová.

Po svém nástupu ji však velmi pozitivně překvapila řada zaměstnanců, kteří i přes finanční problémy pracovali v léčebně stále s obrovským nadšením. "Místo aby pracovníci dostali před Vánocemi odměny, obdrželi 2/3 platu. V lednu byli na neplaceném volně, a přesto dokázali obrovsky zabrat a plnit úkoly, které jsem stanovila. Bez jejich srdíčka a přesvědčení, že Olivovnu postavíme na nohy, bychom dnes takové výsledky určitě neměli," popisuje Blanka Vysloužilová, která oceňuje i přístup MHMP k řešení havarijních situací a řady dalších lidí a institucí.  

Naopak zklamání cítila v nesystémovém řízení organizace. Podle ní zde chyběl například finanční plán, neexistovaly porady vedení, důležité informace se předávaly mimo řídící strukturu a praxí se staly nezaložené dokumenty. K řešení byla také mzdová politika. Nemilé bylo i zjištění, s kolika institucemi, firmami a spolky byly narušené vztahy. Velkým problémem byla podle ředitelky i neochota některých lidí s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí. Nejen z těchto důvodů došlo i k nutné částečné personální obměně.

Současnou činnost léčebny podporuje i Olivova nadace. Dobré vztahy panují i se správní a dozorčí radou. "Spolupráce je výborná, jednání jsou korektní a věcná, a jsou přínosem pro fungování léčebny," dodává ředitelka.

Vedení ODL nyní plánuje dokončit nutné opravy včetně „retro chodby“ v přízemí. Také chystá zahájit realizaci projektu „Pět tajemství života“ od docenta Kolíska. Intenzivní přípravy se týkají i studie rozvoje léčebny na příštích pět let a v neposlední řadě plánuje stabilizaci a odborný růst kmenových pracovníků prostřednictvím stáží a školení.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)