Výroční zpráva 2002

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období - kalendářní rok.

Název povinného subjektu:

Město Říčany

IČO:

00240702

Sídlo:

Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká:

2002

a) počet podaných žádostí o informaci :

6

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c) opis podstatných částí rozsudku soudu:

- žádné rozhodnutí nebylo v roce 2002 přezkoumáváno soudem

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999 Sb. :

- žádné sankce nebyly uloženy

e) další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

webová stránka povinného subjektu:

www.ricany.cz

formuláře lze nalézt ve zvěřejňovaných informacích na:

www.ricany.cz

 

Adriena Mrázová, v.r.
starostka města Říčany

V Říčanech dne:

23.1.2003

 

 

Zprávu sestavil:

Ivana Řeřichová

 

Telefon (linka):

122

 

E-mail:

rerichova@ricany.cz

 

 

 
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)