Výsledek vyhledávání textu 'Říčanský kurýr':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Říčanský kurýr “živě“

 

pokračování


Odbor Kancelář starosty

 

VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Budova A, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany zajišťování dotací pro město, administrce dotací veřejné zakázky poskytování dotací městem poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ...

pokračování


Cyklostezka Kolovraty-Mnichovice

 

Cyklostezka a in-line dráha povede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. V říjnu 2017 město podalo žádost o finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program). Tuto podporu několik let město ...

pokračování


Říčanský kurýr

 

pokračování


Stezka pro pěší a cyklisty v trase zrušené vlečky

 

Projekt je spolufinancován z EU. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012957 Program: Integrovaný regionální operační program Rok podání žádosti o dotaci: prosinec 2019 Celkové výdaje projektu: 3 649 414,41 Kč Celkové způsobilé výdaje: 3 595 772,69 Kč Výše dotace: 3 236 195,42 Kč Fyzické zahájení realizace stavby: prosinec 2019 Konec realizace stavby: srpen ...

pokračování


Komunikace s veřejností

 

Tisková mluvčí: tiskové zprávy města, organizace tiskových konferencí a spoluorganizace dalších akcí redakční činnost v městském věstníku Říčanský Kurýr správa webových stránek města správa účtu na Facebooku

pokračování


Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech

 

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj Program: Integrovaný regionální operační program Rok podání: srpen 2017 Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) Fyzické zahájení: 1. 5. 2018 Konec realizace: 1. 5. 2019 Celkové náklady projektu : 15 801 055,24 Kč Celkové způsobilé náklady: 14 318 388,24 Kč Z toho dotace: 12 886 549,41 Kč Cílem projektu je ...

pokračování


Říčanský kurýr č. 10

 NOVÉ   29. 9. 2023

pokračování


Říčanský kurýr č. 9

25. 8. 2023

pokračování


Říčanský kurýr č. 7-8

30. 6. 2023

pokračování


1-10/343  následující»  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)