Výsledek vyhledávání textu 'Dopravní obslužnost':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Oddělení technické správy

 

ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY Umístění: od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace Obecně se oddělení zabývá touto agendou: dopravní značení dopravní obslužnost, MHD, senior taxi odpadové hospodářství na území města, provoz sběrného dvora opravy, ...

pokračování


Odbor správy a údržby města

 

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR ZA OBLAST DOPRAVA Umístění: Březinova 1650/1, Říčany Projektový koordinátor se zabývá touto agendou: silniční správní úřad správa komunikací údržba a servis dopravního značení PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR ZA OBLAST STRATEGICKÉ SLUŽBY MĚSTA Umístění: Březinova 1650/1, Říčany Projektový koordinátor se zabývá touto ...

pokračování


O projektu

 

PROJEKT MEZIOECNÍ SPOLUPRÁCE BYL UKONČEN V LISTOPADU 2015. Návazný projekt pro oblast školství: MAP v ORP Říčany MAP v ORP Říčany – tel: 323 618 122, MěÚ Říčany Návazný projekt pro oblast podpory DSO: Centrum společných služeb Svazku obcí Ladův kraj tel.: 727 865 138, e-mail: css.laduv.kraj@seznam.cz Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR Základní ...

pokračování


Vymezení podmínek k udělení výjimky

 

Na území města Říčan je místní úpravou provozu na pozemních komunikacích omezen vjezd pro nákladní vozy, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje mez vyznačenou na dopravním značení. Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, oddělení Silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových ...

pokračování


České dráhy

 

Informace o změnách v řazení vlaků linky S9 Integrovaná doprava Středočeského kraje si dovoluje informovat, že v souvislosti s ne příliš příznivým stavem vozového parku dopravce , a.s. a nutností řešit kapacitní problémy vybraných spojů linky S9 v úseku Praha – Říčany – Strančice jsme nuceni ve spolupráci s dopravcem přistoupit k dále uvedenému opatření. S účinností od 6. 4. 2023 dochází ke ...

pokračování


Poptávka: Zpracování plánu dopravní obslužnosti města Říčany

6. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 4. 2023 do 11:00 hodin, e-mail: radka.sulcova@ricany.cz

pokračování


Havarijní stav kanalizace v Alšově ulici

23. 1. 2023

Intenzivně pracujeme na opravě havarijního stavu kanalizace v Alšově ulici. V rámci oprav dojde k výměně stávajícího kanalizačního řadu a k obnově povrchu komunikace. Firma se snaží vyhovět rezidentům a umožnit průjezd ulicí. Přístup pro pěší je zachován v plném rozsahu.

pokračování


Setkání na téma železniční koridor D204 Praha – Strančice – Bystřice u Benešova

7. 2. 2022

Ve čtvrtek 13. ledna proběhlo v Říčanech setkání s veřejností. Týkalo se výstavby železničního koridoru D204 Praha – Strančice – Bystřice u Benešova. Akci zorganizoval Středočeský kraj, dorazil krajský zastupitel a náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování Ing. Bc. Jiří Snížek (Piráti) a ředitel Odboru přípravy staveb Ing. Pavel Paidar ze Správy železnic, státní organizace, který představil koncept Rychlých spojení včetně vysokorychlostních tratí a přiblížil připravovanou železniční trať mezinárodního významu, která se týká i našeho města.

pokračování


Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rok 2020

6. 1. 2020

Obsah žádosti Obsah poskytnuté informace 1. Žádost ze dne 15. 1. 2020, v níž žadatel požaduje zpřístupnění informací, které se týkají finančních investic města Říčany. Vyplněná tabulka (zde). 2. Žádost ze dne 16. 1. 2020, v níž...

pokračování


Oddělení technické správy na nové adrese

6. 12. 2018

Od 3. 12. 2018 se nachází oddělení technické správy města na nové adrese. Z Masarykova náměstí se oddělení přemístilo na adresu Březinova 1650/1, Říčany.

pokračování


1-10/17  následující»  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)