Výsledek vyhledávání textu 'Policie':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Městská policie Říčany

 

Kontaktní adresa : Komenského nám 1619/3, Říčany, 251 01 Telefonní spojení : 323 618 150, mobilní telefon +420 725 022 765 e-mail: mestska.policie@ricany.cz GPS: 49.9916781N, 14.6641289E Místní působnost městské policie ( viz mapa ) Vedoucí oddělení: Václav Řezáč, tel.: 323 618 258 Zástupce vedoucího: ...

pokračování


Strážníci okrskáři

 

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany od 1.4.2010 Počet okrsků MP: 7 Počet strážníků okrskářů: 8 OKRSKY 1-7 Strážník okrskář Městské policie Říčany (dále jen okrskář) vykonává službu ve svěřeném okrsku. Jednotlivé okrsky jsou vymezeny ohraničeným územím - viz. mapa. ...

pokračování


Starostka

 

Starostkou města ve volebním období 2006-2010 byla zvolena Ing. Adriena Mrázová Telefon : 323 618 108, sekretariát : 323 618 106 Fax : 323 118 179 adriena.mrazova@ricany.cz Rozsah činnosti: Zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starostka provést jen po předchozím schválení těmito orgány. Za výkon své funkce odpovídá ...

pokračování


Městská policie Říčany

 

pokračování


Starosta

 

Starostou města ve volebním období 2022-2026 byl zvolen ustavujícím jednání zastupitelstva dne 19.10.2022 Ing. David Michalička /Klidné město/, funkci vykonává jako uvolněný zastupitel. Kontakty: e-mail: david.michalicka@ricany.cz, sekretariát : 323 618 106 Asistentka starosty: Mgr. Markéta Žilková, tel. 323 618 114, e-mail: marketa.zilkova@ricany.cz Rozsah činnosti: ...

pokračování


Vyhlášky a nařízení

 

Číslo vyhlášky Název VYHLÁŠKY (Nařízení naleznete níže - nutné srolovat) 2/2023 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočním klidu 1/2023 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí konaných v uzavřených prostorách a o regulaci hostinských ...

pokračování


Úsekové měření rychlosti

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů § 79a Měření rychlosti vozidel Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon ...

pokračování


Spolupracující organizace

 

Psychoterapie a mediace - Mgr. Klára Rudolfová http://www.terapie-koucink.cz/ Bílý kruh bezpečí http://www.bkb.cz/ DONA linka, pomoc obětem domácího násilí http://www.donalinka.cz/ Cesta integrace, o.p.s. http://www.cestaintegrace.cz/ Dětské krizové centrum http://www.ditekrize.cz/ Dobrá rodina, o.p.s. http://www.dobrarodina.cz/ Pedagogicko-psychologická poradna ...

pokračování


Jak volat na tísňové linky

 

JAK VOLAT NA TÍSŇOVÉ LINKY V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete. HASIČI: linka 150 POLICIE ČR: linka 158 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: linka ...

pokračování


Ztratilo se Vám zvíře

 

ZTRATILO SE VÁM ZVÍŘE Kontaktujte Městskou policii Říčany, odchyt zvířat (převážně psů) zajišťuje městská policie, ale je dobré kontaktovat i policii státní (a to zejména pokud se vám zvíře ztratilo v obci, na jejímž katastru nemáme místní působnost např. Mukařov, Světice apod.). Pokud ...

pokračování


1-10/150  následující»  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)