Výsledek vyhledávání textu 'Strategický plán rozvoje města Říčany':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Příprava strategického plánu Vize Říčany 2040

 

Úvod Město Říčany spustilo přípravu nového strategického plánu Vize Říčany 2040. Strategický plán města je dokument, který plánuje rozvoj města v horizontu výrazně delším než jedno volební období. Definuje vizi či přání nás všech, jaké Říčany chceme mít za 10 a za 20 let a říká, jak se k této vizi můžeme dostat. Aktuálně platný strategický plán města je z roku 2005, je tedy potřeba ...

pokračování


Akční plán města Říčany na období 2011 - 2014

 

V souladu se Strategickým plánem města Říčany byl Zastupitelstvem města Říčany schválen usnesením č. 11-09-001 z 12. 10. 2011 Akční plán na období 2011–2012, s výhledem do roku 2014. Obsahuje 50 projektových karet - programů, které z věcného, finančního a časového hlediska konkretizují jednotlivá opatření Strategického plánu rozvoje města Říčany. Na říjnovém jednání Zastupitelstva v roce 2011 ...

pokračování


Starosta

 

Starostou města ve volebním období 2018-2022 byl zvolen Mgr. Vladimír Kořen, který rezignoval k 16.12.2020. Novým starostou města Říčany byl zvolen na jednání Zastupitelstva dne 16.12.2020 Ing. David Michalička s nástupem do funkce dne 17.12.2020. Ing. David Michalička, starosta města Říčany (funkci vykonává jako uvolněný) e-mail: david.michalicka@ricany.cz, sekretariát : 323 618 ...

pokračování


Workshopy ke Strategickému plánu Říčany 2040 začínají již brzy

30. 9. 2021

V pondělí 11. října začne od 18 hodin první workshop ke strategickému plánu, následovat bude dalších 5 společných setkání pro občany po celém městě.

pokračování


Základní školy bojují o každé místo pro školáky

20. 4. 2016

V úterý 12. dubna se v Praze konala konference „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů“, kde nechyběli zástupci Říčan. Výsledkem bylo sepsání Memoranda o vzdělávání v prstenci Prahy.

pokračování


Zničené lesní komunikace v říčanském lese jsou minulostí!

19. 11. 2014

Od září do října se v říčanském lese opravovaly hlavní cesty, které utrpěly obrovské škody při povodni v červnu 2013. Město na jejich sanaci získalo v květnu finanční injekci takřka 1,7 milionu korun z Programu rozvoje venkova SZIF.

pokračování


1-6/6

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)