Výsledek vyhledávání textu 'historické':

Vybrány jsou texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech'). Nalezené texty jsou seřazeny podle relevance. Pro jiné podmínky hledání použijte operátory vyhledávání.

 
Minimální délka slova jsou 4 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží.
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


Historie města

 

Město Říčany, vzdálené přibližně 20 km jihovýchodně od Prahy, se rozložilo v mírně zvlněné, zalesněné krajině. Je místem k příjemnému bydlení a zaujme rovněž svou bohatou historií. Podle Hájkovy kroniky se první zmínka o Říčanech vztahuje k roku 748, kdy byla svedena bitva o říčanský dvůr. Mezi nepřehlédnutelné architektonické památky patří zřícenina kdysi honosného hradu z doby posledních ...

pokračování


Městské kulturní akce

 

KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH MĚSTEM ŘÍČANY 2019 Podrobné informace o jednotlivých akcích najdete na našem webu vždy v aktuálním termínu 1. 5. 2019/ Lázeňská louka Město Říčany, MAS Říčansko: Májové slavnosti Řemeslný trh, program pro děti i dospělé celý květen/ celé město i republika Město Říčany, automat Do práce na kole 2. 6. 2019/ Sportoviště U Říčanského ...

pokračování


Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc?

 

Obce, kraje a stát poskytují vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. 1. Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to ...

pokračování


Videa

 

Říčany - Dramatický listopad roku 1989. Happening na Masarykově náměstí a koncert Spirituál kvintetu v KC Labuť Autor videa Tomáš Lénárd Říčany nezapomínají - Co je to demokracie - Setkání žáků a studentů Autor videa Tomáš Lénárd Koloběh otevřen – další realizovaný projekt Překvapte Říčany Autor videa Tomáš Lénárd Minigolf Město Říčany ...

pokračování


Územní studie veřejného prostranství obce Světice

 

Územní studie řeší více samostatných objektů v obci Světice. Některé spolu přímo sousedí, jiné jsou naopak zcela osamocené. Dodržuje základní principy platného územního plánu. Směřuje k trvale vyváženému a udržitelnému rozvoji obce a respektuje územní podmínky pro kvalitní životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel v území. Respektuje urbanistické, ...

pokračování


Zvláštní užívání komunikace

 

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy. b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší ...

pokračování


Intenzifikace ČOV Říčany

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199 Fond: Fond soudržnosti Program: Operační program životního prostředí, výzva 71 Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018 Celkové výdaje projektu: 133 002 207,80 Kč Celkové způsobilé výdaje: 109 552 559,79 Kč Výše dotace: 69 839 756,83 Kč Fyzické zahájení realizace stavby: 27. 8. 2019 Konec realizace stavby: 30. 4. 2021 Ukončení ...

pokračování


Tip na vánoční dárek

16. 12. 2019

Pokud ještě sháníte dárky a vaše blízké potěší pěkná knížka, zastavte se v infocentru, kde je nyní nově v prodeji publikace s názvem Dějiny samosprávy města Říčany. Knihu vydalo město ke 100. výročí prvních československých komunálních voleb. Naleznete v ní například, jak se jmenoval nejstarší primas, který starosta působil na radnici 6 funkčních období za sebou, který primas s přestávkou 18 období a který 17 funkčních období za sebou (i jak byla tato období dlouhá), jakou soutěž vyhrálo město v r. 1976, jak se původně jmenovalo Masarykovo náměstí a kdy bylo poprvé pojmenováno po TGM, jak vypadala radnice v 18. století, u jaké příležitosti bylo založeno muzeum, jak se Říčany zasloužily o povýšení osady Světice na obec, kdy se spojily s Radošovicemi nebo kdy získalo město svoji vlajku. Dějiny samosprávy zahrnují období od r. 1605 po současnost. Jsou rozděleny podle jednotlivých historických obdobích a podle funkčních období nejvyšších představitelů města. U každého volebního období jsou vypsáni také členové zastupitelstev, výborů, rad, konšelé. U každého funkčního období jsou stručně představeny významné nebo zajímavé události, stavby, akce...

pokračování


Houslový koncert Pavla Šporcla a jeho hostů rozezní nový říčanský sál ve Staré radnici

30. 8. 2019

Unikátní koncert Pavla Šporcla (housle), Viléma Vlčka (violoncello) a Michala Rezka (klavír) slavnostně otevře nově zrekonstruovaný sál 6. září 2019 na Staré radnici. Restaurátoři zde dokončili práce na záchraně rozsáhlých maleb. Ty odhalili stavbaři před dvěma lety při rekonstrukci havarijního stavu střechy. Nástropní malbu naivního charakteru z poloviny 19. století a secesní pás šablonového dekoru na nosných stěnách nechalo město opravit za zhruba tři miliony korun. Po rozsáhlé rekonstrukci patra, střechy a roční práci restaurátorů zde vznikl reprezentační sál i malá výstavní síň. Po skončení koncertu mohou hosté při vernisáži shlédnout obrazy akademického malíře a rodáka Karla Pokorného. Ty pak budou pro veřejnost přístupné i v dalších měsících.

pokračování


Okolí hradu čeká další proměna. Muzeum plánuje výstavbu nových prostor a rozšíření geoparku

1. 3. 2019

Dům u hradu, zakoupený pro potřeby Muzea Říčany, se zatím přestavovat nebude. Zastupitelé v lednu neschválili investiční záměr za 22 milionů korun a doporučili zajistit nejprve archeologický a památkový průzkum. Radnice uvažuje o propojení vedlejšího Didaktického centra geologie I. ZŠ a hradní zahrady s novým objektem muzea. Okolí hradu ale čekají další investice. Didaktické centrum geologie se rozšíří o další expozice, např. o umělou jeskyni.

pokračování


1-10/75  následující»  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál