Překvapte Říčany a rozhodněte o pěti milionech v hlasování

23. 9. 2020

Od 2. do 18. října může každý Říčaňák rozhodnout svými hlasy, který z námětů navržených našimi sousedy má město realizovat. Celkem tak říčanská veřejnost rozhodne o pěti milionech z rozpočtu města. Radnice prověřila realizovatelnost 28 přihlášených projektů, které podle finanční náročnosti rozdělila do kategorií velké do 2 milionů a malé do 500 tisíc. Dva nejúspěšnější náměty z každé kategorie vyberou občané Říčan starší 15 let v elektronickém hlasování přes zvací email, případně papírově na kontaktních místech.

Podílet se na rozhodování o investicích města a sami navrhovat projekty mohou občané již ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtování s názvem Překvapte Říčany. Sedm námětů postoupilo v kategorii velké a 12 v kategorii malé z celkem prezentovaných 28, které radnice prověřila.

Které projekty a proč do hlasování nepostoupily?

Tři projekty z devíti, které nepostoupili do hlasování, již město realizovalo. Jde o Rozšíření parkoviště u Sportoviště U lesa s výsadbou stromů, Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů a Elektronické tabule na autobusové zastávky. Po dohodě s navrhovatelkou byl stažen námět Bioodpad, jelikož nakládání s bioodpadem město zajišťuje. Přistavení kontejneru, pokud někdo shrabe listí z městského pozemku, se řeší individuálně požadavkem na technickou správu města, jako v tomto případě. Do hlasování pébéčka nemohl být zařazen ani projekt Bezpečnost chodců v ulici Voděradská. Tato komunikace je ve správě kraje. Požadované umístění kamer úsekového měření podléhá schválení mnoha orgánů a není tudíž jisté, zda by tento projekt mohl být realizovaný i v případě, že by hlasování vyhrál. Problematika byla předána na projednání dopravní komisi. Námět na Revitalizaci tréninkového hřiště u sportovní haly nebyl v souladu s územním plánem, který neumožňuje zasáhnout plochu vodního toku. Provoz Školního vláčku by značně přesáhl finanční rámec dvou milionů. Námět na Oživení budovy starého kina říčanskou hop arénou není možné realizovat, neboť na budovu starého kina je platný demoliční výměr a investice v řádu statisíc do budovy určené k demolici je neekonomický. Záměr Vystavění chodníčku v křižovatce Rýdlova a Olivova, aby chodci nechodili trávou, není možný z důvodu platných norem. Řešení křižovatky dle regulačního plánu, který má město zpracovaný, navrhovatele neoslovilo a od záměru odstoupil.

Sedm velkých projektů bojuje o vaše hlasy

Důstojný příchod k místu odpočinku svých blízkých požaduje projekt Výstavba nového chodníku ke hřbitovu, který je v hlasování již podruhé. Hlasující však vloni upřednostnili dopravní hřiště, úpravu separovaných stanovišť a hřiště v Pohodovém údolí. Opravu komunikací si přejí i další navrhující. Jeden požaduje nový asfaltový povrch dosud prašné cesty a vybudování chodníku v části ulice Březinova. Další navrhuje pro stovky cestujících vlakem Rekonstruovat pěšinu od nádraží k Myší díře (do ulice Scheinerova). Město má již zpracovaný projekt od architektů, který je však součástí řešení celé lokality Přednádraží. Pokud rekonstrukce uspěje v hlasování, je možné ho realizovat nezávisle. Zájem o nový umělý povrch tréninkových hřišť mají jak fotbalisté z Radošovic, tak z Říčan. Výměna povrchu na hřišti Strašínská by znamenala multifunkční povrch nahradit povrchem na fotbal. Na Lázeňské louce se již nyní fotbálek hraje, současný povrch je již 18 let starý a vykazuje značné opotřebení. Nový povrch, výsadbu stromů, úpravu parkovacích míst a doplnění mobiliáře navrhuje projekt Revitalizace návsi na Strašíně. Pokud by tyto náměty vyhrály, jejich realizace začne v řádu několika měsíců. Výjimkou je projekt Krajina vzpomínek, který přichází s ideou vybudování přírodního hřbitova v remízu nad rybníkem Srnčí u ořechové aleje. Cílem projektu je vytvořit místo pro poslední rozloučení v náruči přírody. Popel zesnulých by byl rozptylován na loučce či uložen ke kořenům nedávno vysazených stromů v biologicky rozložitelných obalech. Ovocný sad byl ovšem vysazen z dotací a zprovoznění celého projektu bude možné až po roce 2028.

Dvanáct rozmanitých projektů do půl milionu

Cestující hromadnou dopravou by určitě ocenili Zastřešení autobusových zastávek Marvánek, U Lípy a Štěfánikova, které slouží i autobusům PID nebo dokonce Zřízení nové zastávku Na Obci. Pěší, kteří musí vstupovat do vozovky v zatáčce mezi náměstím a podhradím v ulici Rooseveltova, by ocenili dobudování chodníku, které však závisí na souhlasu kraje, jemuž komunikace patří. Zájem o Komunitní zahradu či záhony mají v lokalitách na Komenského náměstí i Na Kavčí skále. Zde však o stejný pozemek usiluje i projekt Psí louka. Iniciativa místních tak jde proti možnosti vybudovat zde venkovní koupaliště, které má již vypracovanou a schválenou územní studii. Omezit počet toulavých koček a psů, které končí často v zuboženém stavu v útulcích, by měl program Dobrovolné kastrace za zvýhodněnou cenu. K legální ploše pro začátečníky streetart umění byla vybrána dřevěná plocha u hřiště Strašínská. Organizovat vzájemnou sousedskou výpomoc by měl koordinátor projektu Sousedé plus. Ekologický a nízkonákladový dopravní prostředek, který by městská policie velmi uvítala ke své činnosti, je elektrická čtyřkolka, kterou by ocenili zejména v hůře dostupných lokalitách a na cyklostezce. Den za obnovu Říčanského lesa po nucené těžbě z důvodu kůrovce by byla příležitost pro veřejnost podílet se na výsadbě lesů naší budoucnosti. Zpracovat bioodpad z vaší kuchyně vám pomohou kalifornské žížaly, pokud vyhraje projekt Žížalové kompostéry město se postará o nákup a distribuci vermikompostérů.

 

I tento rok vám předkládáme velmi zajímavé nápady vašich sousedů a jsme moc zvědaví, jak dopadne vaše hlasování, tak tedy Překvapte Říčany!

Projekty podrobně na www.prekvaptericany.cz a v příloze Kurýru.

 

Hlasování PŘEKVAPTE ŘÍČANY IV.

Hlasování bude probíhat bezpečně elektronicky od 2. do 18. října 2020 prostřednictvím zvacích emailů pro registrované v Řídím Říčany a papírově (pro neregistrované a hlavně seniory) na čtyřech kontaktních místech. Vzhledem k epidemické situaci, prosím, upřednostněte hlasování elektronické! Organizace papírového hlasování je organizačně náročná a podporujeme ji zejména ve vztahu k seniorům, kteří nemají email. Hlasovat můžou všichni občané s trvalým pobytem v Říčanech starší 15 let. Pro doložení těchto údajů nezapomeňte doma při papírovém hlasování občanský průkaz. Můžete se také zároveň zaregistrovat a příště již hlasovat elektronicky. Hlasovat se bude opět systémem D21. K dispozici budete mít kladné i záporné hlasy. Letos nebude vzhledem k epidemické situaci pro veřejnost možnost hlasování v DPS.

Vygenerované hlasovací listy budou k dispozici:

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ KVŮLI EPIDEMII KORONAVIRU:

V souvislosti s nařízení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 budou PODATELNY MěÚ Říčany pro veřejnost otevřeny pouze v pondělí a středu od 7 do 12 hodin.

Infocentrum náměstí bude otevřené do odvolání takto:

Pondělí + středa 8 - 12 hodin bez omezení uvnitř budovy, odpoledne do 16 hodin opět z okna

Úterý, čtvrtek a pátek 8 - 13 hodin z okna

Sobota zavřeno

Infocentrum v rondelu bude otevřené pro prodej jízdenek a služby IC denně v pracovní době, tedy od 7 do 18 hodin.

FYZICKÉ HLASOVÁNÍ DO PROJEKTŮ ŘÍDÍM ŘÍČAN JE MOŽNÉ PO CELOU UVEDENOU DOBU

 

Podatelna MěÚ na Masarykově náměstí 53 - úřední hodiny: 

Pondělí a středa 7:15 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin 

Úterý a čtvrtek 7:15 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin 

Pátek 7:15 - 11:00 hodin

Podatelna MěÚ na Komenského náměstí 1619/2, v budově F - úřední hodiny: 

Pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin 

Úterý a čtvrtek 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin 

Pátek 7:30 – 11 hod.

 

Turistické informační centrum nádraží rondel - otevírací doba: 

Pondělí - neděle 7:30 - 12:30, 13:00 - 18:00 hodin

Turistické informační centrum na Masarykově náměstí 83 - otevírací doba:

Pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hodin, pátek do 16:00

Sobota 9:00 - 12:00 hodin

V případě, že státní orgány z důvodu protipandemických opatření omezí provoz ve výše uvedených budovách, můžou se uvedené časy měnit. Dodržujte, prosím, aktuálně platná hygienická opatření při návštěvě těchto budov.

 

Kateřina Lauerová

Koordinátorka PB

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál