Přeprava dětí - dětské autosedačky + kategorie vozidel

Řidič motorového vozidla nesmí přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem (bezpečnostní pásy, dětské autosedačky).

1) dítě mladší tří let,
2) dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče
 

Řidič motorového vozidla je povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které
je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg
a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě.
1) dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům
2) na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.
Řidič motorového vozidla je povinen umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky.

Řidič motorového vozidla je povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem.

Řidič motorového vozidla je povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem.

Řidič motorového vozidla je povinen poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

 

Kategorie vozidel:
Jedná se o rozdělení motorových vozidel na vozidla pro přepravu osob (M) a pro přepravu nákladů (N), které se dále dělí podle velikosti.

Vozidla kategorie M1: vozidla kategorie M, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

Vozidla kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče
a s maximální hmotností nepřevyšující 5 t.

Vozidla kategorie M3: jsou vozidla kategorie M, s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče
a s maximální hmotností převyšující 5 t.

Vozidla kategorie N1: vozidla kategorie N s maximální hmotnost nepřevyšující 3,5 t.

Vozidla kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 t, ale nepřevyšující 12 t.

Vozidla kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 t.

 

Kontakty pro další informace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál