Přidělena finanční podpora

1. 2. 2014

Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ byla městu Říčany přidělena finanční podpora na grantový projekt č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00031 s názvem „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech“.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Říčany.

Cílem je posílit počet pracovníků SPOD ze současných 7 pracovníků na 10 a prostřednictvím kurzů akreditovaných MPSV, MŠ nebo MV i nákupem odborné literatury z oblasti sociálně-právní ochrany dětí zajistit profesní vzdělávání všem pracovníkům SPOD. Dalším cílem je vytvoření podmínek pro práci s klienty (vybavení kanceláří) a rozšíření informací z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál