Připojení vjezdu a stavební práce na komunikacích

Připojení vjezdu či stavební práce na komunikacích povoluje pověřený silniční správní úřad. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací v pozemku komunikace je nutno mít rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

 

  • Pro místní komunikace je silničním správním úřadem odbor správy majetku, oddělení technické správy MÚ ŘÍČANY (Mgr. Dauthová)

Místními či účelovými komunikacemi je většina menších silnic a ulic ve městě kromě níže uvedených.

Formuláře odboru správy majetku ke stažení

 

  • Komunikace II. a III.třídy a účelové komunikace řeší odbor správních agend a dopravy (OSAD MÚ Říčany) 

Mezi silnice II. a III. třídy patří mimo jiné Říčanská, Rooseveltova, Voděradská, Široká, 17.listopadu a další komunikace spojující sousední obce.

Formuláře odboru dopravy ke stažení

 

  • Komunikace I.třídy řeší silniční správní úřad krajského úřadu SČK.

Silnicí I.třídy je v Říčanech pouze Černokostelecká

Více informací na webu SČK

 

Raková Marie, DiS.tel.: 323 618 275e-mail: marie.rakova@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

Karásek Jiřítel.: 323 618 275e-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál