Příprava strategického plánu Vize Říčany 2040

Úvod

Město Říčany spustilo přípravu nového strategického plánu Vize Říčany 2040. Strategický plán města je dokument, který plánuje rozvoj města v horizontu výrazně delším než jedno volební období. Definuje vizi či přání nás všech, jaké Říčany chceme mít za 10 a za 20 let a říká, jak se k této vizi můžeme dostat. Aktuálně platný strategický plán města je z roku 2005, je tedy potřeba připravit plán na další období.

 

Dosavadní výstupy

 

 

Workshopy

Připravujeme veřejná setkání, jejichž cílem je prodiskutovat s občany Říčan klíčová rizika a potenciál rozvoje města v příštích dvaceti letech. Výstupy z workshopů poslouží jako podklad pro tvorbu Strategického plánu ŘÍČANY 2040.

Celkem město organizuje šest osobních setkání pro širokou veřejnost v Říčanech i místních částech. Setkání se uskuteční v následujících oblastech: Říčany – Pacov, Říčany – Strašín, Říčany – Voděrádky (společné pro Kuří a Jažlovice), Říčany město centrum, Říčany – Radošovice a Říčany – Olivovna. Cílem je, aby občané mohli diskutovat své příspěvky také s ohledem na lokalitu, kde žijí. Délka trvání bude 90 minut. Pokud vám však nevyhovuje termín nejblíže vaší lokalitě, můžete navštívit workshop kdekoli v jiný vypsaný termín. Diskusi bude řídit dvojice profesionálních facilitátorů. Výstupy budou anonymně zaznamenány do protokolu, který pak účastníci workshopu obdrží.

Na workshop se není nutné registrovat. Pokud bydlíte v dané oblasti, stačí přijít 10 minut před začátkem.

Na začátku facilitátoři odprezentují dosavadní závěry podobných workshopů, které před létem absolvovali klíčové odbory Městského úřadu a zastupitelé z jednotlivých politických uskupení zastoupených v Zastupitelstvu města. Poté bude následovat interaktivní cvičení, kdy přítomní uvedou a následně prioritizují své poznatky. Setkání končí moderovanou diskusí. Debata se bude anonymně zaznamenávat.

 

Postup pořizování strategického plánu

Tvorbu nového strategického plánu odhlasovalo zastupitelstvo na svém zasedání v prosinci 2020.

Nejdříve proběhly workshopy se zástupci městského úřadu. Cílem bylo posbírat od jednotlivých odborů městského úřadu existující podklady a sepsat existující potřeby města.

Následovalo několik workshopů, kde proběhl sběr vize města od všech zastupitelů.

Pak přišla fáze zapojení veřejnosti – v červnu 2020 byl zveřejněn dotazník s klíčovými otázkami. Dotazník je k dispozici k vyplnění online plus byl distribuován jako tištěný v Kurýru (zájemci jej mohli a ještě můžou donést vyplněný na informační centrum). Dotazník byl v rámci občanské výuky distribuován i do osmých a devátých tříd základních škol v Říčanech.

Následovat bude řada workshopů a diskuzí s veřejností v jednotlivých částech města včetně osad. Cílem diskuzí bude posbírat náměty a zjistit představy obyvatel o budoucnosti města.

Ze všech sebraných podkladů bude následně zpracován Strategický plán odbornou firmou.

Po zveřejnění návrhu plánu proběhne fáze validace – plán znova projde kolečkem diskuzí a připomínek jak na městském úřadě a mezi zastupiteli, tak na veřejnosti pro vyladění finální podoby.

Vize Říčan pro rok 2030 a 2040

Proč se strategický plán připravuje? Každé město by mělo mít dlouhodobou vizi, kam směřuje a jak má město vypadat za deset či dvacet let. Měli bychom si společně naplánovat, kde má město růst a kde ne, jakou infrastrukturu pro to potřebujeme vybudovat. Chceme se zamyslet, jak a kde se budeme bavit a kam budeme chodit odpočívat, jaký charakter má město mít, jaké má mít školství, jak bude vypadat doprava, zdravotní péče, služby. Vize města říká, zda chceme město pro obyvatele nebo pro služby či průmysl, pro turisty a přespolní nebo pro domácí. Chceme si ujasnit, jakou roli mají mít Říčany vůči svému okolí. Chceme vědět, na co budeme v budoucnu hrdí a co musíme udělat, abychom byli spokojení nebo dokonce nadšení z našeho města. Je potřeba pojmenovat klíčové problémy, které nás dnes tíží a které mohou vyžadovat složitá a drahá řešení nebo řešení, které trvají řadu let.

20 let není dlouhá doba

Rok 2040 se může zdát velmi vzdálený, ale je potřeba si uvědomit, že řada projektů se chystá a realizuje několik let. A nelze realizovat vše naráz, proto potřebujeme mít zásobník projektů a jejich priorit, které začne postupně připravovat. Takovým počinům je potřeba přizpůsobit územní plán, vykoupit pozemky, … kdybychom plánovali jen na 10 let, můžeme zjistit, že na některé věci už je pozdě.

Co obsahuje strategický plán

Strategický plán kromě vlastní vize a zásobníku projektů obsahuje ještě priority, principy a zásady rozvoje města. Strategický plán je navíc potřeba pro čerpání dotací. Na řadu projektů lze totiž získat dotace jen pokud jsou obsaženy ve schváleném strategickém plánu.

Strategický plán potřebuje širokou shodu

Strategický plán není manifestem jedné strany. Je to z principu dokument, který musí mít co nejširší shodu, aby dokázal zajistit realizaci své vize i v budoucích volebních obdobích. Pokud na něm nepanuje široká shoda, tak se rychle stane nefunkčním. Proto musí být společným dílem všech Říčaňáků.

Do tvorby strategického plánu plánujeme zahrnout všechny – zástupce města i úřadu, zastupitele, ale především širokou veřejnost. Výsledný plán doufáme bude takový, se kterým bude co největší většina Říčaňáků souhlasit. Cílem plánu není polarizovat, ale naopak naplánovat ty akce a projekty nebo stanovit takové zásady, které všichni chceme a na kterých se shodneme.

Workshopy ke Strategickému plánu Říčany 2040 začínají již brzy

30. 9. 2021

V pondělí 11. října začne od 18 hodin první workshop ke strategickému plánu, následovat bude dalších 5 společných setkání pro občany po celém městě.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)