Proběhlo 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Říčany

4. 5. 2015

V úterý 14. dubna 2015 proběhlo v Kulturním centru Labuť v Říčanech setkání představitelů obcí a měst Říčanska, a to v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Shromáždění se zúčastnilo 24 starostů, místostarostů a dalších zástupců z celkem 20 obcí spadajících do správního obvodu Říčan.

Na setkání byl představen a starosty schválen strategický dokument, plán spolupráce celého regionu za oblast školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociální oblast a dopravu.

Diskutovány byly také praktické kroky provedení spolupráce, a to v rámci rozšíření existujícího Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj a Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko.

 

Smyslem projektu je spojení sil větších i menších obcí, které umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Projekt je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je realizován ve 185 z 205 obcí s rozšířenou působností v celé České republice.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)