Proběhlo závěrečné setkání meziobecní spolupráce

17. 9. 2015

Ve čtvrtek 10. září proběhlo v kapli Olivovy dětské léčebny závěrečné neformální setkání starostů a dalších představitelů obcí z celého území obce s rozšířenou působností (ORP) v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Dorazilo celkem 27 zástupců obcí z 26 obcí – tedy polovina celého území.

V rámci akčního plánu bylo představeno pět projektů z řešených oblastí – školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy – které by se měly realizovat v průběhu dvou let. Z oblasti školství jde o navýšení kapacit ZŠ Kostelec nad Černými lesy, jejíž situace je v současnosti kritická a do jejíhož školského obvodu patří 13 obcí, druhým projektem je dotační poradenské centrum pro školy, které by sloužilo pro všechny ZŠ i MŠ zřizované obcemi na území ORP. V sociálních službách by šlo o projekt komunitního plánu sociálních služeb pro území správního obvodu ORP (52 obcí). V odpadovém hospodářství byl vybrán projekt společného dodavatele služeb na svoz a likvidaci odpadu. Je zapojeno 12 obcí, které tak ušetří finance vynakládané na odpadové hospodářství. Z oblasti dopravy byl vybrán projekt páteřní cyklostezky, která bude spojovat střed ORP – Mnichovice s Prahou (Kolovraty) a podpoří bezpečnou nemotorovou dopravu.

Byla také představena podoba plánovaného centra služeb, tzv. EUROcentra, které by pomáhalo s projekty a dotacemi obcím, dobrovolným svazkům obcí, školám, neziskovým organizacím a občanským sdružením. Na podzim by mělo začít fungovat společnými informačními schůzkami, kde by měly být předávány informace a zkušenosti z oblasti dotací a projektů. Od příštího roku by mělo centrum koordinovat celé území ORP, pomáhat s čerpáním dotací, poskytovat poradenství v oblasti dotačního managementu a pokračovat v setkáních. Za poplatek by bylo externisty poskytováno zpracování dotačního managementu.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je realizován na téměř celém území ČR, končí v území v říjnu a toto centrum by na něj mělo navazovat, pomáhat realizovat zpracovanou strategii, koordinovat projekty v území a pomáhat obcím se zkvalitňováním a zefektivněním svých služeb

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)