Prodej známek na popelnice bude zahájen v pondělí 4. ledna 2021

7. 12. 2020

Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a uzavřením úřadu pro veřejnost ve dnech od 28. do 31.12.2020, bude prodej známek zahájen až v novém roce, tj. v pondělí 4. 1. 2021. Platnost známek pro svoz odpadu na rok 2020 se tak prodlužuje do konce února 2021.

 

Prodejní místa:

  • pokladna Masarykovo nám. čp. 53 (hlavní budova)
  • pokladna Komenského náměstí čp. 1619
  • informační centrum rondel na nádraží (zde platby jen kartou, 11. a 12. 2. uzavřeno)

a to v provozní době úřadu a informačního centra, o které vás budeme informovat na webových stránkách, vývěskách úřadu a na vstupech do jednotlivých budov. S ohledem na současnou situaci a opatření státu nejsme schopni ji nyní publikovat. Z toho důvodu se také prodlužuje platnost známek pro svoz odpadu na rok 2020 do konce února 2021. Prodejní doba známek je tak stanovena na období 2 měsíců.

Ceny známek na svoz komunálního odpadu a bioodpadu byly v roce 2019 a 2020 stejné. Pro rok 2021 se ceny zvyšují o inflaci spotřebitelských cen za rok 2019 a 2020. Dále zůstávají zachovány slevy pro občany s trvalým pobytem a důchodce.

Směsný kom.odpad

 

cena r. 2021, navýšená o inflaci

cena se slevou 75 % pro občany s trval. pobytem v Říčanech

 

 

 

 

 

rok - 60 L

1 740 Kč

444 Kč

sám důchodce

rok - 60 L

876 Kč

228 Kč

 

rok - 80 L

2 220 Kč

564 Kč

 

rok - 120 L

2 460 Kč

624 Kč

 

rok - 240 L

3 792 Kč

948 Kč

 

rok - 1100 L

17 400 Kč

4 356 Kč

 

 

 

 

pytel 120 l

 

 

 

 

doplněk k popelnici

75,00 Kč

 
 

rekreační objekty

110,00 Kč

 
   

 

 

Bioodpad

 

cena r. 2021, navýšená o inflaci

cena s 1/3 slevou pro občany s trval. pobytem v Říčanech

 

     

 

rok - 120 L

1 488 Kč

996 Kč

 

rok -240 L

1 764 Kč

1 176 Kč

 

rok - 1100 L

9 612 Kč

6 408 Kč

 

  • Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l nádobu.
  • Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.

Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů se navyšuje na 550 Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.

Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:

  • U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.
  • U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50% uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení, v případě dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
  • U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

 

 

Ing. Věra Krejčová

vedoucí odboru finančního

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál