Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2021 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 370 000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2021

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury České republiky :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269, e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2020

26. 1. 2021

Rádi bychom Vás informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností,...

pokračování


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

12. 1. 2021

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a...

pokračování


Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2019

26. 11. 2019

Rádi bychom Vás informovali o vyhodnocení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

pokračování


PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 2019

17. 1. 2019

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ   Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)