Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2019 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 394 000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 2. 2019

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury České republiky:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Poptávka: Výměna 8 ks dřevěných oken do pokojů v nemocnici Říčany – lůžkové odd. za plastová

13. 11. 2019

Podání nabídky: na e-mail milos.skopan@ricany.cz ukončení odevzdání nabídek: 24. 11. 2019

pokračování


Projekt Voda pro domácí postoupil do další etapy

12. 11. 2019

Pouze sedmdesát tisíc kubíků pitné vody navíc může poskytnout pražská vodovodní síť Říčanům. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby toto množství, na které mají Říčany opční právo, připadlo v první řadě stávajícím obyvatelům města.

pokračování


Povolené kácení ořešáku u restaurace Oliva

12. 11. 2019

Dnes pokácí pracovníci OTS ořešák (Juglans regia) před bývalou restaurací Oliva v ulici Verdunská na pozemku města. Povolené kácení proběhne z důvodu postupného odumírání hlavních větví stromu a vysazen bude nový ořešák.

pokračování


Omezení na okružní křižovatce u Modletic

21. 10. 2019

Sjezd z D1 směrem od Prahy na Říčany bude uzavřen od 11. až do 30. listopadu 2019. Krajská správa a údržba silnic nechá opravit povrch komunikace II/101 u okružní křižovatky Říčany - Modletice - D1. Celá stavba je rozdělena do tří etap. Dojde k omezení provozu dle přiložených dopravně inženýrských opatření.

pokračování


Od října odběr kompostérů pouze ve středu!

30. 9. 2019

Několik desítek kompostérů ještě netrpělivě čeká na své majitele. Kompostéry vydávají pracovníci oddělení technické správy města v ulici Březinova 1/1650 (areál Na Fabiáně). Prosíme dostavte se s podepsanou smlouvou v nejbližším možném termínu. Od října bude výdejním dnem pouze středa (tedy 2., 9. a 16. října) v čase od 16:00 do 18:00 hod.

pokračování


Státní veterinární správa - Povinné čipování psů

27. 8. 2019

Datum vyvěšení: 27. 8. 2019, datum svěšení: 5. 1. 2020 (287766)

pokračování


Kompostéry do říčanských zahrad

9. 8. 2019

Říčanští můžou získat kompostér zdarma. "Město podporuje ekologicky šetrnou likvidaci organického odpadu z domácností a zahrad. Vyhazování bioodpadu do popelnice a následné nakupování zahradního substrátu do truhlíků nedává vůbec žádný smysl. Ke správné zahradě prostě kompost patří," vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/.

pokračování


Uzavírka ul. Olivova u křižovatky s ul. Rýdlova

6. 8. 2019

V termínu od 12. 8. 2019 do 23. 8. 2019 bude z důvodu výměny sekčních šoupat na vodovodním řadu uzavřena ul. Olivova u křižovatky s ul. Rýdlova.

pokračování


Celková oprava Cesty Svobody

2. 8. 2019

Od 12. 8. začnou stavební práce na celkové opravě Cesty Svobody od nádražního podchodu až po ulici Politických vězňů. Současná slepá ulice s poškozeným povrchem a rozbitými chodníky dostane zcela novou podobu, jakou si zaslouží hlavní přístupové cesta z nádraží do města.

pokračování


Přístup k nádraží od Cesty Svobody bude z důvodu stavby omezen

23. 7. 2019

Pro přípravné práce bude ulice Cesta Svobody uzavřena již tento čtvrtek 25. 7. 2019, hlavní práce poté budou následovat od druhého srpnového týdne. Po celou dobu bude zachován přístup na nádraží vymezeným bezpečným koridorem. Dočasně však bude omezen vjezd vozidel.

pokračování


Voda pro domácí – Říčany rezervují vodu pro stávající obyvatele

2. 7. 2019

Říčany se potýkají s nedostatkem pitné vody: Drtivá většina obyvatel připojených na vodovod nemá problém, na suchu je ale mnoho obyvatel, kteří v minulosti spoléhali na vlastní studně. Poslední léta, kdy roční teplotní průměr vyletěl v České republice téměř nejvíc na světě, se odrazila na dramatickém úbytku spodních vod. Klimatická změna a sucho s ní spojené vedly i říčanskou radnici k přijetí krizové strategie pro hospodaření s vodou. Říčany mají omezené zdroje pitné vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby si budou muset počkat.

pokračování


Poptávka: Zahradní herní prvek – pracoviště Kolovratská

24. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 26. 6. 2019 poštou, osobně (Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace, Domažlická 1656/52, Říčany 251 01), emailem (rediteka@ctyrlistek-ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace prvků dětského hřiště v zahradě MŠ Čtyřlístek

10. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2019, 10:00 Veškeré informace: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=252646    

pokračování


Uzavírky spojené s výstavbou kanalizace v ulicích 17. listopadu a Politických vězňů

23. 5. 2019

Z důvodu výstavby kanalizace a následné opravy komunikace bude v termínu od 27. 5. 2019 – 16. 6. 2019 uzavřena místní komunikace 17. listopadu v úseku Pod Lihovarem – Politických vězňů a v termínu od 10. 6. 2019 – 31. 10. 2019 místní komunikace Politických vězňů v úseku 17. listopadu – křižovatka Cesta Svobody.

pokračování


Poptávka: Vybavení pro moderní výuku AJ

21. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky lze podávat od 21.5. do 31.5. 2019 (Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany)

pokračování


Setkání s architekty opět u panelů 28. 5. od 16 do 18 hodin

21. 5. 2019

Seznamte se s návrhem strategie 20. 5. – 30. 6. 2019 Cesta Svobody podél bytového souboru Na Fialce. Zapojte se do veřejných konzultací k návrhu Strategie rozvoje přednádraží.

pokračování


Poptávka: Výměna podlahových krytin 2. ZŠ Bezručova Říčany

15. 5. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 29. 5. 2019 do 10:00 h. na adresu školy: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace, Bezručova 94/19, Říčany, 251 01

pokračování


Poptávka: Výmalba prostor 2. ZŠ Bezručova Říčany

15. 5. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 29. 5. 2019 do 10:00 h. na adresu školy: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace, Bezručova 94/19, Říčany, 251 01

pokračování


Oprava kanalizace ul. Sadová

5. 3. 2019

Začala oprava kanalizace v ul. Sadová

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace tří projektorů s držáky a reproduktory

6. 12. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 14.12. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu: zuzana.pokorna@zs.ricany.cz

pokračování


Dotazník pro občany Plánování v oblasti vod

23. 8. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR žádá občany o vyplnění dotazníku týkajícího se Plánování v oblasti vod.

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace školního nábytku

2. 8. 2018

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16. 8. 2018 do 9:00, 3. základní škola U Říčanského lesa, příspěvková organizace (Školní 2400/4, 251 01 Říčany)

pokračování


ÚŘEDNÍ DESKA

2. 8. 2018

Pro uveřejňování dokumentů na úřední desce využívá město Říčany od 1.8.2018 namísto papírové vývěsky elektronické zobrazovací zařízení, které je umístěné na budově Staré radnice na Masarykově nám. čp. 83.

pokračování


Závazná stanoviska orgánu územního plánování – vysvětlení s omluvou

29. 6. 2018

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance. Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP) něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.

pokračování


Kácení uschlé lípy na Masarykově náměstí

20. 6. 2018

Vážení občané, ve dnech 25. a 26. 6. bude prováděno kácení jedné uschlé lípy u autobusové zastávky na Masarykově náměstí. Po pokácení bude na stejné místo provedena náhradní výsadba nové lípy. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti v okolí místa kácení v průběhu kácecích prací. Děkujeme...

pokračování


Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin rostoucích na soukromých pozemcích

18. 6. 2018

Vážení občané, chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují...

pokračování


Poptávka: Zřízení systému video komunikace pro školní družinu

29. 5. 2018

Lhůta pro podávání nabídek: do 14. 06. 2018 do 14:00 Místo pro podávání nabídek: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace, Bezručova 94/19, 251 01 Říčany

pokračování


Upozornění pro obyvatele ulice Družstevní

17. 5. 2018

Z důvodů špatně zaparkovaných osobních vozů (viz foto) ve středu 16.5. nebylo možné provést svoz komunálního odpadu.

pokračování


Změna květnového termínu Z očí do očí se starostou - 30. 5.

14. 5. 2018

Květnový termín Z očí do očí se starostou se mimořádně přesouvá na středu 30. května od 17 do 18 hod. Děkujeme za pochopení.

pokračování


Realizace akce: Park Kozinova – úprava veřejného prostoru

30. 4. 2018

Základní informace: Akce:  Park Kozinova – úprava veřejného prostoru Investor: Město Říčany Výstavba do 27.10.2018 Zhotovitel: Green project s.r.o., Dobřejovická  194 TDI:  Ing. Tomáš Kubát Autorský dozor Ateliér M.A.A.T. s.r.o., Tábor Povolení stavby: č.j....

pokračování


Koncem týdne budou zahájeny práce na výmalbě podchodu nádraží

23. 4. 2018

Od pátku 27. 4. 2018 bude probíhat výmalba historických motivů v nádražním podchodu.

pokračování


Demontáž nafukovací haly v Pacově 22. 4.

16. 4. 2018

V neděli 22. dubna 2018 proběhne demontáž nafukovací haly v Pacově. Od 8 do 16 hodin. bude proto omezen provoz dětského hřiště. Děkujeme za pochopení. Město Říčany

pokračování


Kácení dřevin na staveništi parku Kozinova

5. 4. 2018

Vážení občané, dnes 5. 4. 2018 bylo předáno staveniště pro akci Realizace parku Kozinova.

pokračování


Oznámení o provedení doplňujícího geologického průzkumu

3. 4. 2018

V souvislosti s plánovanou výstavbou základní školy na Komenského náměstí bude na začátku dubna proveden odbornou firmou doplňující geologický průzkum na pozemcích č.p. 1307/15, 1307/62, 1307/47, 1307/48, 1307/17, které jsou ve vlastnictví města Říčany. Za případné komplikace se...

pokračování


Kácení suché borovice a jívy Na kavčí skále 22. 3.

21. 3. 2018

Vážení občané, ve čtvrtek 22.3.2018 bude probíhat kácení dvou dřevin povolené odborem životního prostředí v lokalitě Na kavčí skále – suché borovice za domem 1695 a suché jívy u panelové cesty. Kácení bude probíhat v rámci nácviku zásahu na dřevinách a bude ho...

pokračování


Letní údržba komunikací na území města Říčany

20. 3. 2018

Od dubna probíhá letní čištění komunikací v Říčanech. Konkrétní termíny jsou v přiloženém dokumentu. Město žádá občany, aby v době čištění neblokovali ulici svými zaparkovanými auty.

pokračování


Upozornění - svoz komunálního odpadu v ul. Družstevní

19. 3. 2018

Upozorňujeme obyvatele ulice Družstevní na problém se svozem komunálního odpadu.

pokračování


Výluka na linkách 385, 428, 469

14. 3. 2018

Z důvodu uzavírka ulice Politických vězňů (rekonstrukce komunikace) bude od 19.3. (pondělí) do cca 31.10.2018 probíhat výluka na linkách 385, 428 a 469.

pokračování


Odborný řez všech dřevin v Nerudově ul.

13. 3. 2018

Vážení občané, chtěli bychom vás informovat, že ve druhé polovině tohoto týdne a zřejmě i příští týden bude probíhat odborný řez všech dřevin v ulici Nerudova v Říčanech.

pokračování


Uzavírka ul. Politických vězňů se z důvodu nepříznivého počasí posouvá na 26. 3. 2018

13. 3. 2018

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. Politických vězňů bude tato komunikace uzavřena v následujících úsecích a časových rozmezích:

pokračování


Kácení sakury v parku u nemocnice

15. 2. 2018

Dnes 15. 2. 2018 proběhne kácení sakury v parku u nemocnice z důvodu velmi špatného zdravotního stavu dřeviny.

pokračování


Poradíme vám, kam s vánočním stromkem

11. 1. 2018

Svoz vánočních stromků bude zajištěn v průběhu měsíce ledna a února svozovou společností odpadů.

pokračování


Souhlas zastupitelstva v vyhlášením zakázky na stavební práce Vododvod Pacov, Strašín, Radošovice

23. 11. 2017

pokračování


Střednědobý výhled rozpočtu města Říčany na léta 2018-2021

25. 9. 2017

pokračování


Rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí

8. 9. 2017

Vážení občané, chtěli bychom vás informovat, že v závislosti na vývoji počasí započne během týdne 11.- 15. 9. rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí, která bude zahrnovat výměnu stávajících dřevin – katalp za javor babyku ´Nanum´(kulovitá forma), odstranění stávajících výsadeb trvalek a...

pokračování


Investice roku začala. Víceúčelový sportovní areál u Říčanského lesa se staví.

31. 8. 2017

Jedna z největších letošních investic říčanské radnice byla zahájena. Za školou U Říčanského lesa na rozloze 1,5 hektaru vzniká víceúčelový sportovní areál. Stavbu víceúčelového areálu, doporučil Generel sportovišť, který si radnice nechala vypracovat. Areál bude využívat nejen škola, ale hlavně široká veřejnost včetně sportovních klubů a organizací. Postupně bude vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál včetně sektorů pro skoky a hody, venkovní tribuna, pumptrack, skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workout fitness, parkour a lezecká stěna. Vzniknou i nová parkovací místa. Investice přijde radnici na necelých 46 milionů. Pokud bude úspěšná naše žádost o dotaci z programu MŠMT ČR, uhradit by mohla až 20 milionů. Hotovo by mělo být do konce školního roku 2017/18.

pokračování


Uzavírka chodníku ulice 17. listopadu

28. 7. 2017

Ve dnech od 1. 8. do 15. 10. 2017 dojde k provádění stavebních prací – rozšíření chodníku 17. listopadu.

pokračování


Novinky ve svozu komunálního odpadu

28. 7. 2017

S platností od 1.1.2016 došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m.j. i § 17 „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“ kde je psáno:

pokračování


VZMR Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)

27. 7. 2017

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.08.2017 do 9:00 hodin, kancelář 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace, Školní 2400/4, 251 01...

pokračování


Uzavírka komunikace Kolovratská v úseku Rooseveltova - Podhrázská

18. 7. 2017

Ve dnech 17. 7. - 30. 7. 2017 bude uzavřena komunikace Kolovratská v úseku od křižovatky s ulicí Rooseveltova po křižovatku s ulicí Podhrázská z důvodu stavby Odvodnění ulice Na Hradě, revize kanalizace - II. etapa.

pokračování


Zahájení realizace akce Sportoviště u Říčanského lesa

12. 7. 2017

Od pondělí 17. 7. 2017 bude zahájena realizace investiční akce Sportoviště u Říčanského lesa.

pokračování


Uzavírka ulice MÁNESOVA (před ulicí Nerudova)

11. 7. 2017

Ve dnech od 11. 7. do 31. 7. dojde k provádění stavebních prací – (rekonstrukce komunikace Nerudova) v ulici Mánesova.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v srpnu 2017

7. 7. 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Dočasný přesun zastávky „Říčany, K žel. st.“

4. 7. 2017

Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu opravy povrchu vozovky v ul. Černokostelecká dochází k přesunu zastávky „Říčany, K žel. st.“ , a to následovně: od zahájení provozu dne 8.7.2017 (sobota) do ukončení provozu dne 9.7.2017 (neděle) a od zahájení provozu dne 15.7.2017...

pokračování


Startují opravy Černokostelecké ulice v Říčanech

4. 7. 2017

Praha, 4. července 2017- V sobotu 8. července začnou opravy Černokostelecké ulice v Říčanech. Práce budou probíhat převážně o víkendech následujících 10 týdnů. Opravy provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

pokračování


Oprava asfaltového krytu - ulice Černokostelecká

3. 7. 2017

Během prázdninových víkendů budou na ul. Černokostelecká prováděny opravy asfaltového krytu.

pokračování


Zahájení realizace akce Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83

3. 7. 2017

Od pondělí dne 10. 7. 2017 bude zahájena realizace akce Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83.

pokračování


Rodí se plán nového zeleného náměstí v centru města

3. 7. 2017

Městu Říčany se podařilo odkoupit od společnosti RIM ENGINEERING s.r.o. strategicky položený pozemek v centru města. Původně zde developerská společnost chtěla vybudovat bytové domy projektu rezidence Viola, nicméně poloha pozemku naproti nádraží a nedaleko centra byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro vybudování zeleného veřejného prostranství. Jeho součástí by mělo být menší náměstí včetně prostoru pro drobné obchody a služby a také místa pro krátkodobé parkování typu K+R, autobusovou zastávku a v neposlední řadě také objekt pro parkování u nádraží, který však bude schován v zeleni.

pokračování


Pozvánka pro občany na jednání o Vodovodech a hlavním přivaděči z nového vodojemu na Strašín

16. 5. 2017

Pozvánka pro občany na jednání o Vodovodech a hlavním přivaděči z nového vodojemu na Strašín“k dotaci a vyhlášce města o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s  možností jeho připojení na stavbu vodovodu a to 7.6.2017 od 17hod. v objektu OV Pacov .Tento termín je...

pokračování


Uzavírka ulice NERUDOVA (mezi ul. Štefánikova a Mánesova)

12. 5. 2017

Ve dnech od 15. 5. do 1. 9. dojde k provádění stavebních prací – rekonstrukce komunikace Nerudova v úseku mezi ulicemi ulicí Štefánikova a Mánesova.

pokračování


Rekonstrukce MÚ na Komenského nám. - zábory veřejného prostranství

9. 5. 2017

Na červen 2017 je naplánován začátek realizace rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy Městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí. Práce v okolí a na střeše budou probíhat 2-3 měsíce, tedy přibližně do konce srpna. Součástí staveniště budou i dva zábory veřejného...

pokračování


Omezení provozu – Olivova – Říčany

3. 5. 2017

Ve dnech od 20. 5. do 26. 5. 2017 dojde z důvodu provádění stavebních prací - oprava místní komunikace Olivova v Říčanech, v úseku Široká až Rýdlova, k omezení provozu v daném úseku a omezení přístupu k odstavné ploše přiléhající k místní...

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Krameriova

28. 4. 2017

Ve dnech od 2. 5. do 12. 6. dojde k provádění stavebních prací - ukládání vedení kNN do chodníků ul. Krameriova. Chodníky v ul. Krameriova budou z tohoto důvodu uzavřeny. Přístup k nemovitostem bude umožněn. Za omezení příjezdu a další problémy způsobené...

pokračování


Opatření na stokové části města Říčany, v ulici Sadová

24. 4. 2017

Vážení spoluobčané,  od poloviny května začnou stavební práce na akci Opatření na stokové části města Říčany, v ulici Sadová. V souvislosti s těmito pracemi dojde k omezení dopravy v této ulici. Prosíme, o trpělivost během výstavby. Děkujeme za...

pokračování


Říčany bezpečnější! Statistika prokazuje, že v roce 2016 výrazně ubylo trestných činů.

24. 4. 2017

Zvýšená činnost Městské police i působení obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech přispívá k bezpečnějšímu městu. Dokládají to údaje o činnosti policie předložené vedení města. Díky posílení počtu strážníků MP a obecně zvýšené aktivitě policistů v ulicích města se naopak zvýšil počet přestupků projednaných v blokovém řízení. Lidé platili pokuty především za nedovolené zastavení či stání nebo porušení vyhlášek města.

pokračování


Amfora v Říčanech

24. 4. 2017

V neděli 30. 4. 2017 nastoupí tým Amfora v Říčanech u Prahy, jako reprezentant ČR, proti celku bývalých reprezentantů San Marina ASCO 35. Výkop utkání, které bude řídit rozhodčí Pavlín Jirků je v 10.30 hod.

pokračování


Hlasování Překvapte Říčany se blíží

20. 4. 2017

Hlasování, ve kterém vy rozhodnete o rozdělení pětimilionové částky na investice do projektů navržených občany, se blíží. Přidělovat hlasy kladné i záporné v historicky prvním „pébéčku“ se budou od 15. 5. do 26. května 2017.

pokračování


Uzavírka komunikací Luční, Výhledová

18. 4. 2017

Ve dnech od 19. 4. do 28. 4. dojde k provádění stavebních prací – oprava komunikací Luční a Výhledová v k.ú. Pacov u Říčan. Komunikace budou z tohoto důvodu uzavřeny.  Přístup k nemovitostem bude umožněn, za omezení příjezdu a další problémy, způsobené v souvislosti...

pokračování


Harmonogram blokového čištění komunikací 2017 v Říčanech

18. 4. 2017

V rámci letní údržby komunikací probíhá čištění místních v Říčanech komunikací rovněž formou blokového čištění. Konkrétní termíny jsou v přiloženém dokumentu. Město žádá občany, aby v uvedené době čištění neblokovali ulice zaparkovanými vozidly. Letní čištění komunikací formou...

pokračování


Ohradník pod proudem

11. 4. 2017

UPOZORNĚNÍ:
Město instaluje za 3. ZŠ U Říčanského lesa elektrické ohradníky. Mají zamezit nevítané návštěvě divokých prasat, která ničí školní zahradu. Prosíme, poučte děti, ať na ohradník nesahají a hlídejte své čtyřnohé miláčky. Ohradník je pod napětím 12V a není životu ani zdraví nebezpečný (podobně jako například ohradníky pro skot).

pokračování


Uzavírka chodníku ul. Thomayerova

4. 4. 2017

Ve dnech od 10. 4. do 28. 4. dojde k provádění stavebních prací - ukládání vedení kNN do chodníku ul. Thomayerova.

pokračování


Informace o svozu velkoobjemového odpadu – jaro 2017

4. 4. 2017

Jarní termíny přistavení velkoobjemového kontejneru 13. a 20. května. V červnu 3. a 10.

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Baarova, U Vodojemu, Riegrova, Bezručova

27. 3. 2017

Ve dnech od 28. 3. do 8. 5. dojde k opravě chodníků ulic Baarova, U Vodojemu a Riegrova. Ve dnech od 28. 3. do 7. 7. dojde k opravě chodníku ulice Bezručova. Baarova – chodník levý od ul. U Vodojemu do ul. Domažlická. U Vodojemu – chodník pravý ve směru od ulice Bezručova do ul. Olivova....

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Legií, Táborská, Lázeňská

22. 3. 2017

Ve dnech od 22. 3. do 27. 5. dojde k opravě chodníků ulic Legií, Táborská a Lázeňská.

pokračování


Uvolnění cílových dřevin v Ořechovce

17. 3. 2017

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že v lokalitě Ořechovka u Olivovy ulice je naplánováno uvolnění cílových dřevin – ořešáků - drobným prořez náletových dřevin a průklestem porostu. Odstraňovány budou pouze dřeviny nevyžadující dle zákona povolení ke kácení. Práce proběhnou dle...

pokračování


Rozeznění sirén k uctění památky tragicky zesnulého hasiče

22. 2. 2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 v 9.55 hod se rozezní sirény k uctění památky tragicky zesnulého hasiče pprap. Jana Odermatta, který se dne 14. února smrtelně zranil při požáru lakovny v obci Zvole. Sirény se rozezní v den  jeho pohřbu na území hl. m. Prahy a v celém Středočeském...

pokračování


Ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu

16. 2. 2017

Vážení občané, dne 22.2.2017 proběhne ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu v lokalitě před restaurací Cotton club. Bude proveden jemný řez drobných větévek, především ve spodní části dřevin, který bude mít za cíl zajištění dostatečné podchodné výšky korun...

pokračování


Hlavní komunikace v centru bude pro pěší bezpečnější!

6. 2. 2017

Frekventovaný chodník pro pěší na hlavní trase z Masarykova náměstí k nádraží bude pro chodce bezpečnější. Pravostranný chodník v ulici 17. listopadu v úseku od křižovatky Olivova po křižovatku Jiráskova bude rozšířen o 1,2 m. Díky rozšířenému chodníku bude možné bezpečně projít celý úsek bez nutnosti vstupu do vozovky. Rovněž se zvětší rozptylový prostor před vstupem do KC Labuť, kde se často koncentruje větší počet lidí. Ve větším úseku ulice Jiráskova - Štefánikova se široký chodník naopak mírně zúží a vzniknou tak parkovací místa pro krátkodobé stání. Úpravou projde i nedostatečné a zastaralé veřejné osvětlení. V prostoru naproti radnici, kde to šířka chodníku umožní, budou vysazeny 2 stromy. Hlavní spojnice mezi náměstím a nádražím, tak dostane příjemnou podobu městského bulváru.

pokračování


Oznámení o geologickém průzkumu v Nedbalově ul.

6. 2. 2017

Od středy 8. 2. do čtvrtka 9. 2. 2017 bude probíhat v Nedbalově ulici geologický průzkum pro tvorbu projektové dokumentace k rekonstrukci této ulice. Odbor správy majetku, oddělení investic

pokračování


Návrat remízů a alejí do okolí Říčan

3. 2. 2017

Odclonění hluku a prachu z plánovaného Pražského okruhu pro větší ochranu okrajové obydlené části Říčan. To bude jedna ze základních funkcí izolační liniové zeleně poblíž dálničního přivaděče (komunikace II/101) v okolí Říčan. Dalším pozitivním efektem plánované výsadby, je rozdělení lánu pole na menší celky a tím snížení vodní a větrné eroze. Nezanedbatelný je i přínos estetický, kdy pás zeleně vytvoří příjemný krajinný prvek, jako protiváhu průmyslových areálů a hlavních dopravních komunikací.

pokračování


Mlýnský rybník rybářským revírem

3. 2. 2017

Úvodní fotografie bude už pouze nostalgickým ohlédnutím za dobou, kdy se zde pod historickým centrem města konaly pravidelně výlovy. V roce 2016 byla dokončena rozsáhlá revitalizace, která byla nevyhnutelná v důsledku povodní v roce 2013. Z rybníku bylo odstraněno 70.000 kubíků bahna, čímž zvětšil svůj objem přibližně na trojnásobek a stal se povodňovou nádrží. Novým ustavením Mlýnského rybníku rybářským revírem se otvírá kapitola nová, která potěší okolo šesti set členů místní rybářské organizace a snad i naláká nové zájemce o sportovní rybolov.

pokračování


Kácení topolu u Mlýnského rybníka

30. 1. 2017

Vážení občané, chtěli bychom vás upozornit, že dne 1.2.2017 od 8.00 zhruba do 15.00 hodin bude na hrázi Mlýnského rybníka v Podhrázské ulici prostřednictvím odborné arboristické firmy probíhat kácení topolu černého, který byl odborem životního prostředí povolen odstranit ze zdravotních...

pokračování


Říčanští rozhodnou o pěti milionech!

3. 1. 2017

Překvapte Říčany - první ročník participativního rozpočtování je v plném proudu. Zastupitelstvo města schválilo v létě roku 2016 uvolnění částky pět milionů korun z investičního rozpočtu města pro první ročník participativního rozpočtování. Poprvé v historii města, bude radnice realizovat investiční záměry, které navrhnou a v hlasování podpoří sami obyvatelé Říčan.

pokračování


Jaká bude podoba Komunitního centra v Říčanech? Napověděla nám architektonická soutěž.

2. 1. 2017

Do anonymní architektonické soutěže na podobu Komunitního centra v Říčanech, vyhlášené na konci září, se přihlásilo 10 návrhů. Centrum má vzniknout na místě bývalého kina na Komenského náměstí, které není v provozu již několik let a není v dobrém stavebně technickém stavu. Bylo na zvážení soutěžících, zda budovu stávajícího kina částečně využijí nebo jestli budou uvažovat o její demolici. Na konci listopadu proběhlo hodnocení všech návrhů odbornou porotou v souladu se soutěžními podmínkami, jejichž součástí byla také jednotlivá hodnotící kritéria. Po celodenním hodnocení ocenila porota tři návrhy a udělila jednu odměnu.

pokračování


Sportovní areál u 3. ZŠ U Říčanského lesa se začne stavět letos. Zastupitelé před Vánocemi schválili rozpočet.

2. 1. 2017

Tři dny před Vánocemi říčanští zastupitelé rozhodli o mnoha investicích. V rozpočtu se objevily peníze na dokončení rekonstrukce ulice Olivova, ulice Labská, Otavská nebo Nerudovy ulice. 13 milionů korun půjde na výstavbu sportovního areálu školy „U lesa“, v přípravě je také cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic. Rozpočet je vyrovnaný a rozděluje více než 360 milionů korun.

pokračování


Říčany zostřují boj proti rozkrádání dřeva z městských lesů

19. 12. 2016

Policie bude řešit krádeže dřeva v říčanských lesích. Pro trestný čin krádeže podal oznámení vedoucí odboru životního prostředí Ing. Radek Smetánka. Odcizením 80 kubíků palivového dřeva ze stanovišť podél cest, vznikla městské kase škoda ve výši sedmdesáti tisíc korun českých.

pokračování


Další rekonstrukce chodníků v Říčanech. Na opravy půjde téměř 20 milionů korun.

5. 12. 2016

Po druhé etapě oprav chodníků na Černokostelecké ulici či po vybudování chodníků v Březské se dočkají chodci i v jiných místech. Opraveny budou chodníky na Říčanské ulici, ale také ve Smetanově, Lázeňské, v Táborské u gymnázia, v Sadové, Legií, Bezručově… a mnoha dalších. Na opravu vybudování chodníku na Říčanské se podařilo získat dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši kolem 4 milionů korun. Město právě podepsalo smlouvy se společnostmi, které budou v příštím roce opravovat či budovat nové chodníky.

pokračování


Ceny odpadu pro rok 2017 se v Říčanech znovu výrazně sníží

5. 12. 2016

Na polovinu se po dvou letech od voleb snižují ceny za svoz komunálního odpadu v Říčanech. Za nejběžnější popelnici o objemu 80 litrů lidé zaplatí tisíc korun na rok. V roce 2015 to byly dva tisíce. Město tak pokračuje v postupném snižování cen za odpad pro obyvatele.

pokračování


Říčany na poštovních známkách

23. 11. 2016

22. 11. 2016 byly Českou poštou vydány vlastní známky města Říčany, ve stejný den proběhlo slavnostní předání autorům. Známkový sešitek, vydaný v omezeném množství, obsahuje celkem osm známek v nominální hodnotě A – tedy 16 Kč, na nichž jsou vyobrazeny Říčany od říčanských umělců.

pokračování


Říčany mají nový zimní stadion!

23. 11. 2016

Tolik očekávaná událost, nejen pro milovníky sportu, je tu. Nový zimní stadion v Říčanech se otevírá. Amatéři či profesionálové, malí i velcí, staří i mladí zkrátka všichni, kteří si rádi obujete brusle a vyrazíte na led, jste zváni!

pokračování


Výsledky hlasování o říčanských sportovištích!

18. 11. 2016

Výsledky hlasování o říčanských sportovištích! Bylo ukončeno hlasování o sportovištích, které odstartovalo 24. června 2016. Rozhodli jste, která si přejete vybudovat v Říčanech. Celkem pro sportoviště hlasovalo 1389 hlasujících, z čehož 658 byli dospělí a 731 byly děti, žáci základních škol v Říčanech. Hlasování bylo ukončeno 14. listopadu, jelikož splnilo podmínku více než tisíc hlasujících, probíhalo celkem 144 dní. A jak to dopadlo?

pokračování


Oznámení o provádění vrtaných sond na pozemku v majetku města Říčany – ulice Bílá

31. 10. 2016

Na pozemku č.p.623/1 k.ú. Říčany – Radošovice, ulice Bílá, budou v termínu od 1.11.-4.11.2016 prováděny kopané sondy z důvodu potřeby zjištění složení podloží komunikace. Omlouváme se za případná mírná omezení provozu.   Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí oddělení...

pokračování


Hudební skupiny Lake Malawi a The Drops zvou v neděli říčanské školáky na koncert!

21. 10. 2016

Město zve všechny říčanské školáky na hudební koncert kapel The Drops a Lake Malawi. Skupiny zahrají již tuto neděli 23. října od 17.00 hodin v KC Labuť. Všichni školáci a doprovod dětí do 10 let mají vstup zdarma, ostatní v předprodeji za 190 Kč.

pokračování


Jaké jsou novinky v říčanském lese? Venkovní posilovna a rekonstrukce lesní cesty

19. 10. 2016

Říčanský les láká od podzimu všechny, kdo se chtějí protáhnout na čerstvém vzduchu, na horkou novinku. Na trase mezi Olivovnou a Tehovem vznikla totiž přes léto nová lesní posilovna. Dospělí si zacvičí na street-workoutové sestavě a děti se vydovádí na opičí dráze. Současně se chystá dokončení rekonstrukce lesní cesty v úseku U obrázku (na cestě Olivovna – Světice) ke křižovatce s Tehovskou cestou v prostoru nově vybudované lesní posilovny. Její opravu z velké části finančně podpořil Program rozvoje venkova ČR, projekt lesní posilovny na schválení financování ze strany Programu rozvoje venkova teprve čeká.

pokračování


Veřejné projednání záměru výstavby nové základní školy na Komenského náměstí

12. 10. 2016

Ve včerejších večerních hodinách proběhlo v KC Labuť veřejné projednání záměru výstavby nové základní školy na Komenského náměstí.

pokračování


Veřejné projednání koncepce k městskému parkovacímu systému v Říčanech

11. 10. 2016

V pondělí 10. října 2016 proběhlo v KC Labuť veřejné projednání k městskému parkovacímu systému v Říčanech. Veřejnosti byla prezentována koncepce parkování vypracována společností City Parking Group, s.r.o. Projednání se zúčastnilo cca 250 občanů. V průběhu diskuze vystoupili obyvatelé se svými náměty a připomínkami, které byly zaznamenány a budou zapracovány do plánované koncepce.

pokračování


Výsledky hlasování v místním referendu města Říčany konaném ve dnech 7. - 8. 10. 2016

8. 10. 2016

pokračování


Online chat se starostou Vladimírem Kořenem a místostarostou Zdeňkem Hrabou k referendu

6. 10. 2016

Dne 06.10.2016 od 14:00 do 17:00 bude na otázky odpovídat Mgr. Vladimír Kořen, JUDr. Zdeněk Hraba - Otázky k REFERENDU. Otázky můžete posílat již od 05.10.2016 od 00:01 hodin. Zodpovězeny budou během samotného chatování dne 06.10.2016 od 14:00 do 17:00 hodin. Chat je na této adrese!

pokračování


Elektronická aukce elektřiny v Říčanech přinesla čtyřmilionovou úsporu! Z peněz se budou hradit třeba hodiny bruslení pro říčanské školáky

5. 10. 2016

Neočekávanou úsporu přinesla elektronická aukce na plyn a elektřinu, která organizovalo město ve spolupráci se školami, muzeem a kulturním centrem. Oproti současným cenám se ušetří ve dvouletém období zhruba 3 miliony korun u zemního plynu a 700 tisíc korun u elektřiny. Zastupitelé už v rámci úspor uvolnili některé peníze říčanským školám. Na bruslení, na stojany na kola a koloběžky a na učebnice pro školáky.

pokračování


Organizujete v Říčanech akci s trváním i pozdě večer? Seznam akcí musí být nově ve vyhlášce města

5. 10. 2016

Od začátku října přestává město udělovat výjimky z doby nočního klidu. Konkrétní akce bude nově obsahovat přímo obecně závazná vyhláška. Seznam zahrne všechny kulturní, sportovní nebo jiné veřejné akce, která se konají pravidelně venku po 22. hodině a můžou narušit noční klid. Žádáme proto organizátory těchto akcí, aby je nahlásili právnímu odboru města.

pokračování


Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí očima studentů FA ČVUT v Praze

30. 9. 2016

V souvislosti s plánovanou výstavbou základní školy a komunitního centra na Komenského náměstí v Říčanech uveřejňujeme semestrální práce studentů fakulty architektury ČVUT v Praze 6. Téma „Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí – Melantrichova ulice“  si...

pokračování


Zápis č. 6 ze schůze OV Voděrádky konané dne 15. 9. 2016

23. 9. 2016

pokračování


Říčany navštívili evropští odborníci na participativní rozpočtování

22. 9. 2016

V úterý 13. září proběhl na říčanské radnici neformální seminář k tématu participativního rozpočtování, tzv. „pébéčka“ (z anglického Participatory Budgeting), který město zahájí v průběhu podzimu. O své zkušenosti s pébéčkem se podělili zástupci Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 10 a také zahraniční experti ze sdružení EMPATIA, kteří mají s jeho pořádáním bohaté zkušenosti.

pokračování


Zahájení stavby na ragbyovém hřišti s umělým povrchem

22. 9. 2016

Vážení občané, od 26. 9. 2016 zahájíme stavební práce na ragbyovém hřišti s umělým povrchem. Z bezpečnostních důvodů bude na hřiště po dobu rekonstrukce zákaz vstupu. Prosíme o respektování těchto pravidel a děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení...

pokračování


Dobrá zpráva pro Říčany! Rozestavěná budova věznice se nebude dostavovat

21. 9. 2016

Okraj Říčan hyzdí téměř 30 let betonová konstrukce budovy, která měla fungovat jako věznice. Vedení města posledních několik měsíců jednalo s vlastníkem areálu - Vězeňskou službou ČR - o možném využití rozestavěné stavby. Věznice v Říčanech ale nevznikne. Areál totiž přechází zatím pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poslance z kontrolního výboru Poslanecké sněmovny o tom informoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Radnice nyní prosazuje vybudovat na tomto místě centrum Integrovaného záchranného systému (IZS) a centrum údržby Pražského okruhu.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 7/2016 konané dne 5. 9. 2016

21. 9. 2016

pokračování


Výzva pro zájemce o členství v komisích Rady města Říčany

19. 9. 2016

Hledáme aktivní spoluobčany, kterým není cizí zapojit se do veřejného života v Říčanech. Rádi přivítáme nové členy v Komisi spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury a letopisectví a v Komisi pro vzhled a údržbu města. Chceme znát váš názor a využít vaše zkušenosti!

pokračování


Oznámení o konání voleb

19. 9. 2016

pokračování


Městská policie v Říčanech provedla monitoring parkování v centrálních částech města

13. 9. 2016

Městští strážníci v Říčanech se po dohodě s vedením města během posledních čtyř dní zaměřili na parkování v centrálních částech města. Celkem zjistili 261 přestupků – nejčastěji řidiči nedodržovali šířku volného jízdního pruhu. V obousměrných ulicích musí zůstat 6 metrů pro průjezd aut. Velká část přestupků se týkala také parkování na chodníku nebo v zákazu zastavení. Strážníci neudělili jedinou pokutu, jen řidiče upozornili formou „smajlíku“ s informací o zákazu stání.

pokračování


Říčanští obyvatelé rozhodnou v referendu o velikosti svého města

7. 9. 2016

Město Říčany čeká v době krajských voleb také historicky první referendum. Občané by tak měli sami rozhodnout o rozrůstání města, a to až do horizontu roku 2030. Říčany jsou díky své poloze na kraji Prahy pod velkým tlakem developerů a zájemců o bydlení obecně. Za poslední desetiletí se město rozrostlo o více než čtvrtinu. Aktuálně žije v Říčanech přes 15 000 lidí a tento počet stále stoupá. Obyvatelé tak mají možnost zavázat radnici a říčanské zastupitele, aby podnikali všechny kroky proto, aby počet obyvatel do roku 2030 nepřesáhl 20 000.

pokračování


Uzavírka ulice Olivova (úsek od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová)

7. 9. 2016

Ve dnech 12. 9. – 22. 12. 2016 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce komunikace Olivova v úseku od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová. Křižovatka Jasmínová x Šípková bude průjezdná. Přístup k nemovitostem nadále umožníme. Za omezení příjezdu a další problémy...

pokračování


Okresní soud Praha - východ nabízí občanům Říčan práci přísedících u soudu

6. 9. 2016

Okresní soud Praha - východ žádá občany, zda se nechtějí stát přísedícím u Okresního soudu Praha - východ (Na Poříčí 20/1044, Praha 1). Funkce přísedícího je totiž veřejnou funkcí. Přísedící se podílí na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně v trestních a civilních...

pokračování


Pocitová mapa Říčan: Kde se občané města cítí nejlépe a kde mají obavy?

6. 9. 2016

V rámci akce Fórum Zdravého města si občané Říčan vyzkoušeli tvořit pocitovou mapu města. Účastníci zaznamenali k různým místům ve městě body/pocity pomocí špendlíků šesti různých barev. Jaké lokality jsou bezpečné a klidné a kde naopak pociťují obavu z nebezpečí? Jaká prostředí jsou příjemná nebo naopak zanedbaná? Kde trápí občany špatná dopravní situace? Zajímavé výsledky přináší Univerzita Palackého v Olomouci.

pokračování


Nabídka práce v okrskových volebních komisích pro krajské volby a místní referendum

1. 9. 2016

Městský úřad v Říčanech nabízí občanům práci v okrskových volebních komisích (OVK) pro volby do krajského zastupitelstva a místní referendum. Volby se konají ve dnech 7. a 8. října 2016.

pokračování


Říčanská radnice se připravuje na zákaz vjezdu kamionů do Prahy

1. 9. 2016

Praha avizovala, že hodlá od nového roku vytlačit tranzit kamionů mimo své území. Říčany, které leží na křižovatce mezi dálnicí D1 a Pražským okruhem, by čekal totální dopravní kolaps. Říčanští zastupitelé proto žádají okamžitou dostavbu silničního okruhu kolem Prahy a vyzývají Středočeský kraj, aby nedopustil dopravní obětování obcí u Prahy.

pokračování


Pozvánka na slavnostní otevření zrekonstruované budovy Sokolská v Říčanech

31. 8. 2016

Slavnostní otevření nových tříd, školní jídelny a spisovny v budově bývalé školní jídelny v Sokolské ulici proběhne v pondělí 5. září ve 14.30 hodin za přítomnosti vedení města, dětí ze školní družiny, rodičů a všech osob podílejících se na rekonstrukci. Přijďte si prohlédnout nové prostory!

pokračování


Městské tělocvičny v Říčanech využije takřka 30 sportovních klubů a volnočasových organizací

30. 8. 2016

Různé sportovní kluby i volnočasové spolky mohly před letními prázdninami zažádat o pronájem krytých sportovišť v Říčanech na celý školní rok 2016 - 2017. Město nově zavedlo jednotný systém dlouhodobého pronájmu tělocvičen základních škol a sportovní haly. V dopoledních hodinách zde cvičí školáci, odpoledne je město nabídlo pro veřejnost. O pronájem tělocvičen požádalo celkem 40 klubů a jednotlivců. Na základě čtyř kritérií a následné domluvě s žadateli město sestavilo finální rozpis rezervovaných prostor. Volné kapacity budou k dispozici dalším zájemcům.

pokračování


Oprava rybníka Marvánek se blíží do finále! Na podzim ho čeká napuštění

29. 8. 2016

K poškození hráze rybníka Marvánek došlo nečekaně na začátku června. U výpusti se vytvořila díra v hrázi, která způsobila během pár hodin odtok veškeré vody do sousedního Mlýnského rybníka. Závada vznikla v důsledku činnosti zhotovitele při realizaci odbahnění. V červenci se začalo s opravou potrubí a hráze, kterou by měl zhotovitel na své vlastní náklady dokončit na začátku září. Napouštění Marvánku bude závislé na množství srážek v září a říjnu.

pokračování


Cyklojízda městem na Den bez aut a Street food festival – čtvrtek 22. září 2016 17:30

29. 8. 2016

Město Říčany se tradičně hlásí k myšlence udržitelného rozvoje a pořádá akce spojené v tzv. Evropským týdnem mobility. Vyvrcholením tohoto týdne je Mezinárodní den bez aut, který připadá na čtvrtek 22. září. A právě v tento den pořádá město velkou cyklojízdu, kam vás co nejsrdečněji zveme i s celou rodinou. Pojede se lážo-plážo. Cílem jízdy bude Street food festival plný dobrého jídla, pití a muziky.

pokračování


Říčany zahájily partnerskou spolupráci s městem Opatówek v Polsku

22. 8. 2016

Město v rámci Twinning Říčany - partnerství měst spolupracuje se 6 zahraničními městy v Německu, Velké Británii, Francii, Dánsku a Švédsku. A letos k nim přibylo další město - Opatówek v Polsku. Dohoda mezi městy má za cíl podporovat mezilidské a sociální kontakty v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, předávání zkušeností z místních samospráv a také spolupráci při využívání fondů Evropské unie.

pokračování


Sportovec roku 2016 – hlasování v anketě

16. 8. 2016

Letos jsme se rozhodli hodnocení říčanských sportovních úspěchů posunout na zimu. Cílem je, aby se hodnotil celý kalendářní rok 2016 a ne trošku nezvykle sezóna 2015/2016, jak tomu bývalo v minulých ročnících. Držíme tedy palce vašim výkonům – přihlášky do ankety otevřeme na začátku...

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov č. 7/2016 konané dne 8. 8. 2016

15. 8. 2016

pokračování


Společně objevovat nové břehy – Gemeinsam neue Ufer entdecken

12. 8. 2016

20 žáků říčanských škol vyjíždí v rámci partnerského projektu měst Říčany a Grabow na plavbu po Baltském moři. Čeká je plno zajímavých zkušeností, sportovních aktivit a procvičení jazykových schopností.

pokračování


Petice proti technopárty ve Slušticích

10. 8. 2016

pokračování


Dohledání dokumentací Stavebního úřadu MěÚ je pouze na objednávku

27. 7. 2016

Vážení občané, z důvodu přemístění převážné části archivu Stavebního úřadu MěÚ Říčany do budovy na Komenského nám. došlo ke změně poskytování dokumentace. Nyní je možné dohledání dokumentací už pouze na objednávku, nikoli na počkání jako dříve. Pro objednání nadále platí úřední...

pokračování


Údržba zeleně: odstranění suchých bříz u břehu rybníka Marvánek

26. 7. 2016

Vážení občané, ve středu 27. 7. a případně ve čtvrtek 28. 7. bude u rybníka Marvánek probíhat odstraňování uschlých bříz, které rostou na hraně břehů kolem rybníka. Prosíme vás, abyste nevstupovali v době úprav do těchto míst a zachovali svoji bezpečnost. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva...

pokračování


Na Městské slavnosti v Říčanech letos zavítá Karel IV. a skupina Lake Malawi

26. 7. 2016

Pro září je typické nejen slunečné babí léto, ale hlavně každoroční kulturní akce s bohatým programem v Říčanech. Po předloňských slavnostech "Řekni Ř" a loňském folkovém festivalu se letos v neděli 4. září uskuteční na Masarykově náměstí městské slavnosti, které se ponesou v duchu osobnosti Karla IV. Kromě průvodu královské družiny, hudby a tance se mohou návštěvníci těšit i na několik hudebních koncertů. Vrcholem odpoledne bude koncert pro všechny školáky – vystoupení populární kapely Lake Malawi se známým zpěvákem Albertem Černým.

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov č. 6/2016 konané dne 18. 7. 2016

25. 7. 2016

pokračování


Pozvánka na Pouťovou zábavu v Pacově

25. 7. 2016

Akce se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016 od 19.00 hodin ve volnočasovém areálu Pacov. O hudební doprovod se postará kapela Duo Bueno. Občerstvení nabízí nová klubovna a vstupné je 100 Kč.

pokračování


Další informace o stavbě Rekonstrukce komunikace Olivova II. etapa v úseku ul. Jasmínová - ČD

20. 7. 2016

Od 21.7. 2016 budou postupně uzavírány ulice Pod Drahou, od konce července 2016 ulice Roklanská a od září i ul. Olivova (v úseku od ČD po ul. Jasmínová x Šípková) do 22.12.2016.  V případě nových informací, vyvěsíme opět na webu města. Pro pěší navrhujeme trasu od železniční...

pokračování


Říčany se na konci léta tradičně rozezní do rytmů jazzu a swingu

12. 7. 2016

Poslední srpnový týden město ovládne jazzová a swingová horečka v rámci hudebního festivalu Pohoda džez, aneb týden jazzu v Říčanech. Šest říčanských restaurací po celý týden od 22. do 27. srpna 2016 hostí přední jazzové kapely. Ve své premiéře zde vystoupí třeba známý zpěvák Jan Smigmátor. V pořadí šestý ročník by si však neměli nechat ujít ani fanoušci populárních kapel Sax&Rhythm, Jazzmazec či zpěvačky Jany Koubkové. Sobotní večer proběhne nově v duchu Benátské noci.

pokračování


Město žádá občany o pomoc při přistižení krádeže květin

11. 7. 2016

V Říčanech stoupá počet krádeží kvetoucích květin ze záhonů a mobilních nádob v různých lokalitách. Prosíme občany města o pomoc a obezřetnost, pokud zahlédnou u záhonů zloděje či vandala.

pokračování


Výstavba chodníku v ulici Jizerská

7. 7. 2016

Vážení spoluobčané, začátkem srpna 2016 začnou stavební práce na chodníku v ulici Jizerská. V souvislosti s těmito pracemi nedojde k omezení dopravy v této ulici. Prosíme o trpělivost během výstavby. Děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic

pokračování


Zahájení realizace komunikace Třebízského 1. etapa

30. 6. 2016

Dne 18.7.2016 bude předáním staveniště zahájena realizace komunikace Třebízského - 1. etapa, tzn. od ul. Olivova k dennímu stacionáři.  Po nezbytnou dobu stavebních prací bude komunikace uzavřena. Dokončení komunikace předpokládáme ve 2. polovině září. Přístup k nemovitostem zůstane...

pokračování


Oprava a rekonstrukce zpevněných ploch ve dvorním traktu MěKS

30. 6. 2016

Od poloviny července bude probíhat oprava a rekonstrukce zpevněných ploch ve dvorním traktu MěKS. Vstup do MěKS a na zahrádku restaurace „U labutě – Rancheras“ bude omezen, po nezbytnou dobu i uzavřen. Omlouváme se za tato omezení. Děkujeme za pochopení. Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí...

pokračování


Soutěž Zlatý oříšek Středočeského kraje 2016 hledá další talenty!

29. 6. 2016

Milujete váš koníček a slavíte s ním úspěchy? Jste dobří a talentovaní v nejrůznějším uměleckém, sportovním nebo vědeckém odvětví? Děti nebo dětské týmy ve věku do 14 let přihlaste se do středočeského kola soutěže Zlatý oříšek 2016 a soutěžte tradičně o finanční odměnu a další ceny!

pokračování


Denní stacionář OLGA je nejlepší bezbariérovou stavbou ve středních Čechách za rok 2015

28. 6. 2016

Říčany získávají další ocenění. Město se nepyšní jen významnými starobylými stavbami, jako je kostel nebo zřícenina hradu, ale i v současné době zde vznikají hodnotné stavby. Jednou z nich je i budova denního stacionáře OLGA. Budova, která slouží klientům s potřebou celodenní péče, vyhrála ve středočeské soutěži Stavba roku 2015 v kategorii bezbariérová stavba.

pokračování


Zápis č. 5 ze schůze OV Voděrádky konané dne 21. 6. 2016

27. 6. 2016

pokračování


Tři roky od povodní: Praha stále není zcela připravená na velkou vodu na Rokytce a Botiči

22. 6. 2016

Starostové deseti pražských městských částí a Říčan podepsali dnes u Rokytky memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření v povodí této říčky. V roce 2013 se v červnu relativně malá říčka stala zdrojem velkých problémů při povodních v Praze, hlavně v Hrdlořezech, Vysočanech a Libni a také pod Hostivařskou přehradou. V Říčanech starostové představili poradci ministra životního prostředí Petru Kalašovi projekty, pro které je v následujících letech nutné zajistit finanční podporu.

pokračování


Hluk z technopárty ve dnech 17. - 20. 6. 2016 - informace pro občany Říčanska

21. 6. 2016

Na veřejných stránkách třebohostického spolku Kulišina www.kulisina.cz a na veřejném komunitním webu www.facebook.com/ZaTichoUVymoly/ naleznete informace, fotografie, videa a audio záznamy z technopárty a okolních obcí. Soustředíme zde také informace zveřejněné v médiích – odkazy na...

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 6/2016 konané dne 6. 6. 2016

21. 6. 2016

pokračování


Ohlédnutí za nultým ročníkem Říčanského filmaŘení

20. 6. 2016

Jaký byl první říčanský filmový festival, který se konal v sobotu 18. června 2016 v areálu Olivovy dětské léčebny? Přečtěte si zajímavé shrnutí a podívejte se na fotografie z akce.

pokračování


Elektronická evidence tržeb - informační leták

20. 6. 2016

Koho se evidence týká? Které tržby se budou evidovat? Kdy se začne evidovat? Na tyto a další dotazy naleznete odpovědi v přiloženém letáku.

pokračování


Rekonstrukce komunikace Olivova II. etapa v úseku od ul. Jasmínová - ČD

20. 6. 2016

Stavba byla schválená v ZMŘ a je rozdělená na 2. etapy: 1. etapa bude realizována 07-12/ 2016, kdy je nutné zrealizovat dešťovou kanalizaci s retencí až do toku Smrkovka včetně kácení a realizací splaškové kanalizace v  ul. Roklanská po křižovatku Olivova. Před 2. etapou...

pokračování


Poptávka MěKS: Vymalování v MěKS

14. 6. 2016

Lhůta a místo pro podávání nabídek: do 27. 6. 2016 do 10 hod. - MěKS Říčany, 17. listopadu 214, kancelář v 1. poschodí v objektu, v úředních hodinách, tj. pondělí až čtvrtek 9.00 – 16.30, pátek 9.00 – 15.00

pokračování


Město zve veřejnost na akci TŘI ROKY OD POVODNÍ - setkání u Mlýnského rybníka!

14. 6. 2016

Na začátku června uplynuly 3 roky od povodní, které způsobily významné škody na Mlýnském rybníce. Díky dotaci z Ministerstva životního prostředí jsme mohli rybník odbahnit a opravit. Při této příležitosti pořádáme ve středu 22. června 2016 od 14.30 hodin na hrázi Mlýnského rybníka akci TŘI ROKY OD POVODNÍ – setkání k otevření opraveného rybníka a vzpomínce na povodně.

pokračování


Poptávka: Stavební úpravy- realizace střešního okna

13. 6. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 20.6.2016 do 12,00 hodin – osobně, poštou (Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany) nebo emailem (jitka.machackova@zsp.ricany.cz)

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

9. 6. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Zápis č. 4 ze schůze OV Voděrádky konané dne 1. 6. 2016

9. 6. 2016

pokračování


Říčanské organizace i jednotlivci mohou žádat o dotaci na reprezentaci v zahraničí

6. 6. 2016

Jste říčanský sportovní klub, volnočasový spolek nebo jednotlivec, který jede reprezentovat město do zahraničí? Pak máte možnost požádat město do 30. června 2016 o finanční podporu. V rámci dotačního programu "reprezentace města", který byl letos poprvé vyhlášen, je možné získat až 30 tisíc korun.

pokračování


Roste počet žádostí o individuální dotace. Říčanská radnice však většině z nich nemůže vyhovět!

6. 6. 2016

Od února loňského roku platí pro poskytování dotací nová pravidla. Město je může poskytovat jen v rámci vyhlašovaných programů (dříve grantů) nebo na základě individuální žádosti. Jejich počet nyní velmi stoupá, ale radnice nemůže většině z nich vyhovět. Proč? Jednak městu chybí vyčleněné finance a především žadatel nedostane podporu na akci či projekt, který mohl být zařazen do vyhlášeného programu.

pokračování


Generel sportovní vybavenosti města Říčany

6. 6. 2016

Koncepce sportovní vybavenosti města je strategický dokument, který mapuje sportovní potřeby obyvatel a navrhuje rozšíření počtu i druhů ploch pro sportování a cvičení v Říčanech. Generel vycházel jednak z možností, které poskytuje územní plán města, ale také z anonymní ankety od obyvatel. Podívejte se na návrhy nových sportovišť.

pokračování


Ať se děti v nemocnici zbytečně nepotí! Přispějte na klimatizaci a vybavení dětského oddělení v Thomayerově nemocnici

1. 6. 2016

V krčské nemocnici se léčí každý rok stovky dětí z Říčan. Pediatrickou kliniku však trápí zastaralé vybavení a chybějící klimatizace. Říčanští radní proto doporučili zastupitelům, aby na červnovém zasedání nemocnici poskytli 100 tisíc korun právě na modernizaci poloviny patra dětského oddělení. Druhou půlku by mohli finančně podpořit občané města. Chcete také pomoci nemocnici a zajistit dětem komfortnější prostředí?

pokračování


Za přírodou do zahrádky! Netradiční zahrada je otevřená o víkendu také pro veřejnost

1. 6. 2016

V pondělí 30. května došlo ke slavnostnímu otevření nové inspirativní zahrady se čtyřmi typy přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodní částí. O zahradu se starají děti z mateřské školy, ale o víkendu ji může navštívit každý, kdo má zájem si netradiční zahradu prohlédnout. Stačí si v Infocentru zdarma vyzvednout čipovou kartu.

pokračování


Říčanské filmaŘení: V Říčanech se budou promítat už letos světové filmy

30. 5. 2016

V Říčanech se odehraje historicky první filmový festival Říčanské filmaŘení. Promítané snímky se budou pyšnit prestižním oceněním z mezinárodních festivalů a přehlídek. Pro letošek milovníkům filmového plátna nabídneme v sobotu 18. června nultý jednodenní festival. Filmoví nadšenci se však mohu těšit už na první ročník, který proběhne v červnu 2017. Festival nabídne jak film pro děti, tak celovečerní film i pět krátkometrážních snímků pro opravdové fajnšmekry.

pokračování


Bezpečné cesty do škol patří mezi hlavní priority města Říčany! Projekt Nadace Partnerství pomůže zlepšit dopravu u škol

26. 5. 2016

Říčanská radnice zahájila ve spolupráci s Nadací Partnerství projekt, který má za cíl zajistit dopravní bezpečnost dětí v okolí škol, odstranit riziková místa na cestě do školy, omezit automobilovou dopravu a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty nebo děti využívající veřejnou dopravu. V rámci projektu proběhne dotazníkový průzkum na říčanských školách a město nechá vypracovat dopravní studii. Na podzim letošního roku je v plánu navržená opatření postupně uvést do reality.

pokračování


Říčany zavádí elektronický systém dlouhodobého pronájmu sportovních ploch

25. 5. 2016

Město má k dispozici několik sportovních zařízení, které kromě žáků ve školách mohou využívat i různé organizace. Stačí si pronajmout na určitou dobu nebo dlouhodobě na celý školní rok jednotlivé tělocvičny základních škol nebo městskou sportovní halu. K tomu nyní slouží nový elektronický systém dlouhodobého pronájmu. Jeho cílem je zjednodušit uzavírání nájmů s příspěvkovými organizacemi a zajistit maximální využití sportovních prostor v Říčanech. Jaké jsou ceny nájmu a jak se přihlásit?

pokračování


Spustili jsme elektronický systém pronájmu tělocvičen v Říčanech! Organizace mohou podat žádost do 15. června 2016

23. 5. 2016

Dnes jsme zahájili podávání žádostí o pronájem tělocvičen v Říčanech na sezonu 2016/2017. Veškeré informace k elektronické přihlášce, pravidlům výběru organizací a cenám za jednotlivé tělocvičny se dozvíte na webu www.sportoviste.ricany.cz.

pokračování


Nová páteřní stoka A v Říčanech má větší kapacitu a zamezuje přepadům odpadních vod do okolí! Lidé v hlasování Řídím Říčany vyberou projekt parku v lokalitě Kozinova

23. 5. 2016

Druhá etapa rekonstrukce hlavní kanalizační stoky v Říčanech doběhla v březnu úspěšně do cíle! Během více než roční rekonstrukce v lokalitě Pod Lihovarem došlo ke zvýšení kapacity kanalizace, zpevnění úseku vodoteče a vybudování dvou retenčních nádrží o celkovém objemu 450 m3. Na místě u Kozinovy ulice plánuje město vytvořit relaxační zónu. Ve hře je několik návrhů, o vítězném projektu rozhodnou občané města v hlasování Řídím Říčany.

pokračování


Jak dopadl ragbyový turnaj mezi žáky říčanských škol? Proti sobě se postavilo 32 týmů

20. 5. 2016

Ragbyové hřiště v Říčanech se včera rozburácelo pod taktovkou žáků říčanských škol. Žákovské zastupitelstvo zde pořádalo turnaj, kterého se zúčastnilo neskutečných 160 dětí. Zápasy sehrály jak dívčí týmy, tak chlapci i smíšená družstva. A bojovalo se o několik zajímavých cen!

pokračování


Děti z MŠ Zahrádka v Říčanech otevřou novou zahradu v přírodním stylu! Netradiční místo může o víkendech navštěvovat i veřejnost

20. 5. 2016

Na pozemku vedle nové mateřské školy Zahrádka v ulici Labská vyrostla již na konci loňského roku inspirativní a atypická zahrada se čtyřmi typy přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodní částí. Slavnostního otevření se dočká 30. května v 16.00 hodin. Unikátní zahradu mohou od června každý víkend navštěvovat také říčanští občané a hlavně jejich děti. Stačí si v Infocentru vyzvednout čipovou kartu, která umožní vstup.

pokračování


Hlavní třída v Říčanech se převlékne do nového kabátu! Černokosteleckou ulici ozdobí nové chodníky

18. 5. 2016

V květnu odstartovala plánovaná II. etapa opravy chodníků podél Černokostelecké ulice. Jedna z hlavních obchodních tříd ve městě se bude pyšnit atraktivnější podobou. První etapa revitalizace chodníků včetně úprav zeleně proběhla již před třemi lety. O nutnosti oprav chodníků ve zbylých částech rozhodli občané v rámci hlasování Řídím Říčany o investičních projektech. Rekonstrukci zničených chodníků by mohla navíc zafinancovat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

pokračování


Žákovský turnaj říčanských škol 2016

17. 5. 2016

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 9:00 proběhne na ragbyovém Stadionu Josefa Kohouta turnaj pro kluky i holky 6.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v olympijském sedmičkovém ragby a ve školním tagovém ragby.

pokračování


Oznámení o provádění hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu - Komenského náměstí

13. 5. 2016

Oznamujeme tímto, že v souvislosti s plánovanou výstavbou komunitního centra a základní školy na Komenského náměstí bude v nejbližších dnech na pozemcích v majetku města Říčany prováděn hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum formou průzkumných vrtů do max. hl. 5m. Za...

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 5/2016 konané dne 2. 5. 2016

11. 5. 2016

pokračování


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

11. 5. 2016

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

pokračování


Městský kalendář „Říčany, tužme se! 1910 – 1949“ slaví úspěch v soutěži Kalendář 2016

11. 5. 2016

Hlavní cenu a dvě další ocenění si odnesl v obrovské konkurenci soutěžících originální nástěnný kalendář města Říčany pro rok 2016. Kalendář s tématikou říčanského sportu a tělovýchovy první poloviny 20. století a netradičním zpracováním v podobě vyměnitelné gramofonové desky vytvořilo grafické studio SANS&SERIF ve spolupráci s městem Říčany a říčanským muzeem. Téměř sto padesát kalendářů hodnotila na základě nejrůznějších kritérií odborná porota zastupující grafiky, vydavatele, fotografy nebo reklamní konzultanty.

pokračování


Opravený Mlýnský rybník v Říčanech se na jaře dočká napuštění a mola pro loďky

3. 5. 2016

Jedna z největších investičních akcí posledních let - zásadní rekonstrukce a odbahnění Mlýnského rybníka je téměř za námi. K nákladné opravě město přistoupilo v důsledku nevratných škod, které způsobily povodně v roce 2013. Během jednoho roku došlo k opravě hráze, odstranění sedimentu a výstavbě nového chodníku. V blízkých týdnech bude rybník opět napuštěn a ozdobí ho dřevěné molo pro několik loděk.

pokračování


Poptávka: Servis zdvihacího zařízení

2. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob: Nejpozději do 13. května 2016, 12 hodin - osobně, poštou (Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 25101 Říčany), e-mailem (jitka.machackova@zsp.ricany.cz), kurýrem (rozhoduje termín doručení nabídky, ne datum...

pokračování


Do nových tříd v budově Sokolská od září nastoupí prvňáčci ze ZŠ Bezručova

2. 5. 2016

Kompletní rekonstrukce budovy bývalé školní jídelny v Sokolské ulici se blíží do finále. Do léta zbývá dokončit pouze tři nové kmenové školní třídy v prvním patře. V nových učebnách se od září začnou učit prvňáčci ze Základní školy Bezručova. Do prostor se přemístí jedna bilingvní a dvě běžné první třídy. Fungovat zde budou také dvě oddělení školní družiny. Školáci, kteří mají ve vyšších ročnících sourozence, nastoupí do hlavní budovy v ulici Bezručova.

pokračování


Do práce na kole: Květnové akce na triko v Říčanech

28. 4. 2016

Zbývají poslední dny, kdy se můžete přihlásit do soutěže Do práce na kole. Neváhejte! Během května totiž můžete v Říčanech využít hromadu různých výhod od partnerů akce.

pokračování


Město chce vybudovat v říčanském lese venkovní posilovnu pro dospělé i děti

28. 4. 2016

Cvičení a posilování na čerstvém vzduchu je stále oblíbenější aktivitou mladých, ale i starších lidí. Jedno takové venkovní hřiště s lanovým parkem pro děti a mládež plánuje postavit město Říčany i v říčanském lese u cesty směrem na Tehov. Lesní posilovnu chce město kompletně financovat z dotace, o kterou požádá v první polovině května. V plánu má také opravit další část této Tehovské cesty.

pokračování


Hlasujte pro říčanský kalendář v soutěži KALENDÁŘ 2016

27. 4. 2016

V konkurenci více než desítek kalendářů z různých koutů republiky je v soutěžním klání také nástěnný kalendář "Říčany, tužme se! 1910-1949". Chcete, aby říčanský návrh zvítězil? Hlasujte pro něj na Hlasujte na http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani!

pokračování


Poptávka: Kancelářské potřeby pro ZŠ u Říčanského lesa 2016

27. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky musí být doručeny zadavateli do 6. 5. 2016 do 18:00 hodin Místa dodání/převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu zadavatele ZŠ u Říčanského lesa, Školní 2400/4

pokračování


Do nových tříd v budově Sokolská od září nastoupí prvňáčci ze ZŠ Bezručova

26. 4. 2016

Kompletní rekonstrukce budovy bývalé školní jídelny v Sokolské ulici se blíží do finále. Do léta zbývá dokončit pouze tři nové kmenové školní třídy v prvním patře. V nových učebnách se od září začnou učit prvňáčci ze Základní školy Bezručova. Do prostor se přemístí jedna bilingvní a dvě běžné první třídy. Fungovat zde budou také dvě oddělení školní družiny. Školáci, kteří mají ve vyšších ročnících sourozence, nastoupí do hlavní budovy v ulici Bezručova.

pokračování


Oprava komunikací Wolkerova a Podhrázská

25. 4. 2016

Vážení občané, v souvislosti s dokončením rozsáhlé investiční akce „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“, bude v době od 24.4. – 6.5.2016 probíhat oprava komunikací Wolkerova a Podhrázská, které byly poškozeny v souvislosti s výše uvedenou...

pokračování


AVÍZO: Ministři Kateřina Valachová a Andrej Babiš navštíví zítra Říčany

25. 4. 2016

Ministryně školství Kateřina Valachová a místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš spolu v úterý 26. dubna uskuteční pracovní výjezd do škol v okolí Prahy. Jedním z měst, které navštíví, jsou také Říčany. Hlavním tématem jednání je financování školství v regionu.

pokračování


Poptávka: Revize silnoproudé elektroinstalace a hromosvodů

25. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3. 5. 2016 do 12 hodin – osobně, poštou (Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany) nebo emailem (iveta.zavodska@dps.ricany.cz)

pokračování


Informace pro občany po dokončení STOKY A

21. 4. 2016

Stoka A - 2. etapa byla zkolaudována 18. 4. 2016 pod č.j. 21296/2016-MURI/OVÚ/00394. V současné době se mohou majitelé nemovitostí, jejichž napojení na veřejný kanalizační řad bylo vázáno na rekonstrukci stoky, obrátit na správce sítí - 1.SčV Říčany, Kolovratská 1476 a zajistit si potřebné...

pokračování


Základní školy bojují o každé místo pro školáky

20. 4. 2016

V úterý 12. dubna se v Praze konala konference „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů“, kde nechyběli zástupci Říčan. Výsledkem bylo sepsání Memoranda o vzdělávání v prstenci Prahy.

pokračování


Pozvánka na oslavu Dne matek v Pacově

19. 4. 2016

Akce se koná v sobotu 7. 5. od 14.00 hodin ve společenském sále v Pacově.

pokračování


Informace k osobním dokladům během letní turistické sezóny

18. 4. 2016

V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů. Ministerstvo vnitra proto připravilo informační leták shrnující zásady týkající se osobních dokladů při cestování do zahraničí s dětmi. Přečtěte si, jaké cestovní...

pokračování


V Říčanech se po 10 letech začne bruslit. Jak bude nový zimní stadion vypadat?

18. 4. 2016

V dubnu začala očekávaná výstavba zimního stadionu v Říčanech. Na místě bývalého kluziště vznikne nová ledová plocha, prostor pro trénink, posilovna, restaurace, obchod a vnitřní i venkovní parkoviště. Stadion staví společnost Říčanská hokejová, s.r.o. zastupovaná bývalým extraligovým gólmanem Martinem Altrichterem. Pro školáky, hokejový klub i veřejnost by se mohl otevřít už letos na podzim.

pokračování


Zápis č. 3 ze schůze OV Voděrádky konané dne 10. 4. 2016

15. 4. 2016

pokračování


Název zakázky: Výmalba chodeb budovy I. ZŠ č.p. 71

15. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky musí být doručeny zadavateli do 27. 4. 2016 18:00 Místa dodání/ převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu zadavatele I. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71, 251 01

pokračování


Dokončeno: následky ničivého požáru překonány! Říčanští ragbisté otevírají nové šatny

15. 4. 2016

Po necelých dvou letech se říčanští ragbisté vrací "domů". Budovu šaten, sprch a toalet na stadionu Josefa Kohouta totiž v květnu 2014 zasáhl devastující požár. Na ragbyovém hřišti se sice odehrálo několik zápasů, ale zázemí využívali hráči v sousední městské sportovní hale. Celý objekt musel projít totální rekonstrukcí. Právě na ní se skládali lidé v dobrovolné sbírce, přispěli sponzoři a rozhodující sílu přidalo město Říčany.

pokračování


Název zakázky: Úklidové prostředky pro ZŠ u Říčanského lesa 2016

14. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky musí být doručeny zadavateli do 22.04.2016 do18:00 hodin Místa dodání/ převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu zadavatele ZŠ u Říčanského lesa, Školní 2400/4

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 4/2016 konané dne 4. 4. 2016

11. 4. 2016

pokračování


Pozvánka na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zázemí na ragbyovém hřišti v Říčanech

7. 4. 2016

Poslední tečkou za dokončením rekonstrukce budovy zázemí RC Mountfield Říčany na ragbyovém hřišti v Říčanech je jejich slavnostní otevření. Akce se koná v pátek 15. dubna 2016 v dopoledních hodinách na stadionu Josefa Kohouta.

pokračování


Oslavy medu, zpracování ovčí vlny a bohatý kulturní program! Na co ještě láká Festival řemesel a slavnosti bylinek v Říčanech?

4. 4. 2016

Pokud jste milovníky této sladké pochutiny, pak nesmíte chybět na tradiční akci Festival řemesel a slavnosti bylinek v Říčanech. Ale to není všechno! Na festivalu zakoupíte unikátní výrobky od různých řemeslníků, bylinky, květiny či vyzkoušíte techniku zpracování ovčí vlny. Kromě široké nabídky produktů na vás čeká občerstvení i netradiční kulturní program s divadlem a hudebním představením. Letošní čtvrtý ročník akce se koná 23. dubna 2016 na Masarykově náměstí.

pokračování


Starosta Říčan nabízí na radnici nové relaxační služby

1. 4. 2016

Říčanský starosta je velmi činorodý a aktivní muž. Kromě vedení radnice a moderování pořadu Zázraky přírody v České televizi se začal věnovat s plným nasazením ještě další práci. S cílem vytvořit pozitivní atmosféru na úřadě a zlepšit náladu často rozhněvaným občanům se rozhodl provozovat ve své kanceláři masérské služby. A ne ledajaké.

pokračování


Příspěvek na infrastrukturu města Říčany podle nové vyhlášky

1. 4. 2016

Zastupitelé schválili po vzoru jiných obcí a měst obecně závaznou vyhlášku o poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod. Poplatek se bude vybírat od stavebníků na nově zastavovaných pozemcích a v oblastech, kde bude město teprve budovat sítě. Zejména u rodinné výstavby nahradí vyhláška často diskutovaný finanční příspěvek dle „Zásad pro výstavbu“. Poplatek za rodinný dům s jedním bytem nepřesáhne 125 tisíc Kč.

pokračování


Zahájení výstavby zimního stadionu v Říčanech

1. 4. 2016

Ve středu 6. dubna 2016 odstartovala výstavba zimního stadionu v Říčanech.

pokračování


Město získalo strategický pozemek v centru Říčan. Díky tomu propojí Táborskou a Šumavskou ulici!

31. 3. 2016

Neprůjezdná spojka mezi Táborskou a Dukelskou ulicí v Říčanech se brzy stane minulostí. Město chce obě místní komunikace propojit a vybudovat zde klasickou silnici s asfaltovým povrchem, která usnadní cestu a ušetří čas mnoha řidičům. Plánovaná propojka však vedla přes pozemek, který nebyl ve vlastnictví města. Na konci loňského roku se Říčanům podařilo strategický pozemek s rozlohou 340 m2 získat. Mnoho lidí také bezplatně předává své pozemky do správy majetku města.

pokračování


Zápis do městských mateřských škol v Říčanech v roce 2016

31. 3. 2016

Opět se přiblížila doba zápisů do mateřských škol. Letos se termín posouvá až na květen. K zápisu se dostaví vždy jen zákonný zástupce, který ve škole odevzdá vytištěnou a podepsanou přihlášku potvrzenou lékařem, kterou vyplní pomocí elektronického systému na adrese: http://skolky.ricany.cz.

pokračování


Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera navštívil Říčany. Se starosty Říčanska řešil především školství a dopravu

30. 3. 2016

Na začátku března se na říčanské radnici sešli starostové obcí na Říčansku s vedením Středočeského kraje. V rámci setkání představili zástupci kraje aktuální projekty týkající se této lokality v oblasti integrovaného záchranného systému, zdravotnictví, sociálních věcí, školství a dopravy. Diskuze se dotkla také možného zavedení nízkoemisních zón, případného přesunu Krajské správy a údržby silnic z centra města a řešení nedostatku mateřských, základních a do budoucna i středních škol.

pokračování


Odstartovala ostře sledovaná výstavba soukromé školy uprostřed Říčan

24. 3. 2016

Oblast Fialky v Říčanech znovu obsadily stavební stroje. Tentokrát stavební ruch souvisí s výstavbou budov soukromé základní a mateřské školy společnosti Na Fialce s.r.o., které budou v nejbližších letech sloužit společnosti Magic Hill. Stavba začala na konci února a měla by skončit před koncem roku 2016. Provádí ji liberecká firma Syner. Město se alespoň částečně snaží operativně řešit problémy, které výstavba způsobuje obyvatelům v okolí.

pokračování


Jak bojovat s přemnoženým kůrovcem v říčanském lese?

23. 3. 2016

V souvislosti s loňským dlouhotrvajícím suchem a teplou zimou došlo k vytvoření ideálních podmínek pro přemnožení kůrovců. I v našich městských lesích došlo k napadení stromů těmito malými broučky. Jaké lokality jsou napadeny a jak se tomu bránit?

pokračování


Mostek přes Rokytku ve směru z Říčan do Mukařova čeká rekonstrukce

22. 3. 2016

Na výpadovce z Říčan směrem na Vojkov čeká na řidiče příštích osm měsíců menší dopravní komplikace. Od začátku dubna totiž dojde k uzavření mostku přes Rokytku na komunikaci I/2. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic bude most kompletně opravovat. Osobní automobily se však nemusí na této frekventované silnici obávat zákazu provozu. Elegantním řešením je dočasné převedení dopravy nalevo od mostu.

pokračování


Čištění chodníků a ulic města Říčany

22. 3. 2016

V pondělí 21.3.2016 bylo zahájeno strojové čištění chodníků a ulic města Říčany po zimní údržbě. Marius Pedersen a.s. Provozovna Říčany

pokračování


Svoz komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů v Říčanech

22. 3. 2016

V době od 1. dubna do 31. října 2016 bude zajišťován svoz komunálního odpadu chatařů na území města Říčany. V dobře dostupných lokalitách budou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad. V místech, kde nejsou kontejnery přistavené, si musí chataři k likvidaci odpadu zakoupit odpadové pytle opatřené logem svozové společnosti. Více informací v přiloženém dokumentu.

pokračování


Říčanský průzkum: Školní autobus by ve městě uvítalo 59 % občanů

21. 3. 2016

V rámci průzkumu veřejného mínění, který proběhl v listopadu loňského roku v Říčanech, bylo jedním z témat i případné zavedení městského školního autobusu. Více než polovina dotázaných by uvítala možnost zajištění dopravy do škol pro své děti. Myšlenku školních autobusů podporují především ženy ve středním věku.

pokračování


Přidávejte své akce do Kalendáře akcí na webových stránkách města Říčany!

17. 3. 2016

Pořádáte na Říčansku kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Chcete ji lépe zpropagovat? Přejete si, aby dorazilo co nejvíce lidí? Ideálním řešením je vložit informace o akci do Kalendáře akcí na našich webových stránkách. Je to neskutečně jednoduché a zadarmo!

pokračování


Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2016

14. 3. 2016

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

14. 3. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 3/2016 konané dne 7. 3. 2016

14. 3. 2016

pokračování


Po Říčanech se na elektrokole projel holandský velvyslanec. Jaká místa viděl?

10. 3. 2016

Velvyslanec Nizozemského království Ed Hoeks navštívil ve středu 9. března Říčany. Spolu se svými kolegy a organizátorkami projektu Do práce na kole přijel podpořit cyklodopravu v Říčanech. Po úvodním setkání se společně se zástupci města vydal na projížďku po městě. Cyklookruh vedl z centra Na Fialce, přes Jureček, Olivovnu, Lázeňskou louku a hrad k Masarykovu náměstí.

pokračování


Ve středu 9. března odstartovaly registrace šestého ročníku celorepublikové soutěže Do práce na kole

10. 3. 2016

pokračování


Rekonstrukce Rooseveltovy ulice se blíží ke konci

8. 3. 2016

V pondělí 7. března zhotovitel stavby, firma Robstav, využila příznivého počasí a položila poslední chybějící část svrchní vrstvy živice v úseku Želivská – kruhový objezd. Nyní budou stavbaři dokončovat související práce na ostatních objektech – jedná se např. o chodníky, dopravní značení,...

pokračování


Výstavba chodníku v Březské a Černokostelecké ulici

8. 3. 2016

Bezpečnějšího a pohodlnějšího pohybu po ulici se již brzy dočkají obyvatelé u lokality Jureček. Město buduje v ulici Březská v úseku od ulice Edvarda Beneše k mostku přes Rokytku chodník ze zámkové dlažby. Hotovo by v případě příznivého počasí mohlo být již na konci března.

pokračování


Hodina Země v Říčanech aneb hodinou to jen začíná

7. 3. 2016

V sobotu 19. března 2016 od půl deváté večer opět po roce potemní Říčany. Ve vybraných lokalitách bude vypnuto veřejné osvětlení. Tímto způsobem dávají nejen města, ale i firmy a občané najevo, že si uvědomují svou odpovědnost za budoucnost naší Země.

pokračování


Nová vyhláška o veřejném pořádku: vybraná plemena psů musí na veřejných prostranstvích v Říčanech nosit náhubek

4. 3. 2016

Na podzim se lidé v hlasování „Řídím Říčany“ vyslovili, co chtějí nejvíc regulovat. Radnice teď některé důležité vyhlášky upravuje. Občané chtěli větší regulaci automatů, podomního prodeje, veřejného pořádku a vybraných plemen psů. Novou vyhlášku o veřejném pořádku schválili zastupitelé na únorovém jednání zastupitelstva.

pokračování


Název zakázky: Hygienické prostředky pro ZŠ u Říčanského lesa 2016

4. 3. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky musí být doručeny zadavateli do 18. 03. 2016 do 18:00 hodin. Místa dodání/ převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu zadavatele...

pokračování


Říčany se opět zapojí do projektu Do práce na kole! Podpora cyklodopravy ve městě proběhne za účasti nizozemského velvyslanectví

3. 3. 2016

V měsíci květnu se Říčany podruhé zapojí do celonárodní soutěže „Do práce na kole“. Jejím záměrem je motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili používat jízdní kolo (nebo i běh či chůzi) jako pravidelný dopravní prostředek po městě. Soutěž pořádá sdružení Auto*Mat, které prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Akci podporuje také ambasáda nizozemského království, jejíž zástupci přijedou do Říčan akci zahájit.

pokračování


Krizové složky v Říčanech odstraňují škody po sněhové nadílce

1. 3. 2016

Hasiči, strážníci i vedení města stále řeší důsledky sněhové nadílky na Říčansku. Mokrý těžký sníh, který intenzivně začal padat včera kolem sedmé hodiny, způsobil množství nečekaných škod. Hlavní dopravní tahy jsou ale nyní již průjezdné, uklízecí čety se snaží co nejrychleji odstraňovat popadané stromy a větve ze silnic a chodníků. Kalamitní stav je vyhlášen u dodávek elektřiny.

pokračování


Říčany přijímají žádosti na dotaci pro podporu nemovitých kulturních památek

29. 2. 2016

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2016 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR. Město Říčany v rámci celého ORP rozdělí necelých půl milionu korun.

pokračování


Ples města Říčany 2016 se nesl v duchu noblesy a plesové etikety s kapkou humoru

29. 2. 2016

Sobotní večer patřil v kulturním centru Labuť v Říčanech jedné z nejslavnostnějších akcí roku. Kulturní sál totiž ovládl již popáté reprezentační ples města Říčany. Moderátorské role se s odlehčením a vtipem zhostili výherci soutěže StarDance 2015 Marie Doležalová a Marek Zelinka. O taneční vystoupení se postarali i další profesionální tanečníci a o příjemný hudební zážitek se zasloužil známý muzikant Felix Slováček. Za doprovodu hudební kapely Červení panteři byl po celý večer taneční parket zaplněn do posledního místa.

pokračování


Nový projekt „MAP“ pro úspěch našich škol i dětí na Říčansku

26. 2. 2016

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání a škol“ pomůže celému regionu, tedy 53 obcím a všem jejich MŠ i ZŠ a ZUŠ, učitelům i dětem. Tento vyjímečný projekt byl spuštěn od ledna 2016 a potrvá 2 roky. Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání (odtud zkratka MAP) je mimořádný v tom, že se do něj aktivně zapojí celý region!

pokračování


Středočeský kraj předpokládá dokončení rekonstrukce Rooseveltovy ulice na konci března

25. 2. 2016

Středočeský kraj posouvá kvůli technickým problémům a nepříznivým klimatickým podmínkám znemožňujícím pokrytí finální vrstvy asfaltu termín dokončení rekonstrukce Rooseveltovy ulice v Říčanech na 31. března 2016. Pro běžný provoz by se však silnice měla otevřít o několik týdnů dříve.

pokračování


Chcete práci, která má smysl? V Říčanech hledají policisty a městské strážníky

23. 2. 2016

Hledáte nové místo a chcete pomáhat a chránit město Říčany a jeho okolí? Máte jedinečnou příležitost získat práci u městských strážníků v Říčanech nebo v říčanském týmu policistů ČR. Obvodní oddělení i městská policie hledá mladé a perspektivní uchazeče se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání.

pokračování


Název zakázky: Nákup osobního vozidla s přestavbou pro vozíčkáře

18. 2. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: nejpozději do 2.3.2016 do 10.00hod - osobně do DPS Senior-recepce nebo poštou DPS Senior, Komenského nám.1850, Říčany.

pokračování


Informace o kácení dřevin v ulici Ke koupališti a na Komenského náměstí

18. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že v pondělí 22. února 2016 se bude kácet nakloněný proschlý akát v ulici Ke Koupališti. Z tohoto důvodu bude dočasně v tomto místě omezen provoz aut. V úterý 23. února dojde ke kácení dvou mšicemi zničených stříbrných smrků na Komenského náměstí u...

pokračování


Doprava v Říčanech: Více než polovina občanů chce rozšířit MHD a rezidenční parkovací zóny

18. 2. 2016

Loni v listopadu proběhl v Říčanech průzkum veřejného mínění. Účastnilo se ho 607 obyvatel starších 15 let s bydlištěm v našem městě. Sběr dat i výslednou analýzu prováděla na své náklady kancelář Demokracie 2.1. Jaké výsledky přinesl v oblasti říčanské dopravy?

pokračování


Pozvánka na přednášku a diskuzi Moderní trendy dopravy v Říčanech

17. 2. 2016

Zveme vás na přednášku a veřejnou diskuzi na téma Moderní trendy dopravy v Říčanech ve středu 9. března od 19:00 v jednací síni radnice na Masarykovo náměstí 53. Přednášet bude Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu.

pokračování


Poptávka: Malířské práce v ZŠ Nerudova Říčany

16. 2. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Nejpozději do 4. března 2016, 12.00 hodin - osobně, poštou, e-mailem, kurýrem (rozhoduje termín doručení nabídky, ne datum podání nabídky).

pokračování


Občané Říčan vyslali jasný vzkaz - město má koupit nádražní budovu! V hlasování Řídím Říčany zvítězil návrh kavárny s městskými byty

16. 2. 2016

Jaké výsledky přineslo hlasování o využití nádražní budovy? Historická budova má podle občanů jednoznačně patřit městu. A nejvíce 309 hlasů získal návrh na rekonstrukci prostor na kavárnu s městskými byty. V těsném závěsu jsou služebna městské policie a půjčovna/úschovna kol a koloběžek. Hlasování o nádražní budově strhlo mezi obyvateli města velkou vlnu zájmu. Zapojilo se do něj 652 lidí, kteří rozdělili celkem 3435 plusových a 1489 minusových hlasů.

pokračování


Osadní výbor Pacov je iniciátorem petice proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ulici

16. 2. 2016

Osadní výbor Pacov je iniciátorem petice proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ul., dále přes Mejto na křižovatku U Křížku v Pacově. Toto propojení a následná přeložka 101, tj. Říčanské, je velkým nebezpečím nejen pro Pacov, ale i pro Říčany. Nejlépe je to vidět na přiložené...

pokračování


Jak funguje participativní rozpočtování? Říčanští kvůli tomu navštívili město Cascais v Portugalsku!

15. 2. 2016

Díky spolupráci s kanceláří Demokracie 2.1 měli zástupci Říčan možnost navštívit portugalské město Cascais, které leží u pobřeží Atlantiku nedaleko Lisabonu. Hlavním cílem bylo představit projekt hlasování „Řídím Říčany“ a získat informace o participativním rozpočtování, které zdejší radnice úspěšně organizuje pro občany již déle než pět let.

pokračování


Zápis č. 2 ze schůze OV Voděrádky konané dne 13. 2. 2016

15. 2. 2016

pokračování


Průklesty, zmlazovací řezy a odstraňování náletů

15. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že ve druhém a třetím únorovém týdnu budou probíhat průklesty, zmlazovací řezy a odstraňování náletů z živých plotů v lokalitách Baarova, Bezručova, Vančurova, Domažlická, Černokostelecká (od Lesní), sídliště Družstevní - za domy Sukova a u...

pokračování


Informace o kácení dřevin od ulice Pod Vysokou směrem k ČOV Říčany

12. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že od středy 17. 2. 2016 bude probíhat odstraňování (kácení) náletových dřevin a odstraňování jejich kořenových systému z ochranného pásma kanalizační stoky DN 700 (sběrač A) v prostoru od ulice Pod Vysokou směrem k ČOV Říčany....

pokračování


Úplný zákaz heren v Říčanech zatím platit nebude! Město však plánuje jejich regulaci

12. 2. 2016

Majitelé barů a heren si nejspíš oddechli. Zastupitelé totiž neschválili vyhlášku zakazující ve městě provoz loterií a jiných obdobných herních zařízení. Návrh vedení města předložilo vzhledem k opakovaným požadavkům obyvatel na regulaci výherních automatů, petici s požadavkem nulové tolerance hazardu, negativním jevům spojenými s gamblerstvím a také pro jednoznačný výsledek hlasování Řídím Říčany o činnostech, které chtějí občané regulovat formou vyhlášky. Říčanští zastupitelé nechtějí herny zakazovat, ale regulovat.

pokračování


První setkání říčanských a německých studentů sklidilo velký úspěch!

8. 2. 2016

Setkání říčanských a německých žáků a studentů je bohužel za námi. Během jarních prázdnin totiž navštívilo Říčany 24 žáků z partnerského města Grabow. Děti si procvičily své jazykové schopnosti, ale také společně podnikly různé aktivity. Jaká místa navštívily?

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 2/2016 konané dne 1. 2. 2016

4. 2. 2016

pokračování


Do Říčan přijeli studenti z partnerského města Grabow v Německu. Česko - německé setkání nabídne jazykovou animaci, řemeslnou dílnu i výlet do pivovaru

1. 2. 2016

Ve dnech 1.2. – 6.2. 2016 proběhne česko – německé setkání mládeže dvou partnerských měst, města Říčany a města Grabow (SRN). Cílem setkání První krok – Erster Schritt je oživit vztahy mezi oběma městy a jejich mládeží.

pokračování


Hledáme spolupracovníky pro organizaci filmového festivalu v Říčanech!

29. 1. 2016

Zajímáte se o kulturu, jste filmovými fanoušky, jste kreativní, sršíte nápady a máte zkušenosti s organizací různých akcí? Hledáme spolupracovníky, kteří by nám pomohli s organizací filmového festivalu nejlepších filmů světa.

pokračování


Jaké využití má mít nádražní budova v Říčanech?

29. 1. 2016

Rozbíháme další hlasování „Řídím Říčany“. Město chce od Českých drah koupit budovu u vlakového nádraží. Ta je několik let uzavřena. Nyní předkládáme 20 nápadů, jak historickou budovu využít. Můžete hlasovat od dnešního poledne až do 14. února 2016 22.00 hodin. Pomozte nám najít nejlepší řešení!

pokračování


Denní stacionář OLGA v Říčanech dostane od města a sponzora bezbariérové auto

28. 1. 2016

Sociální zařízení určené pro seniory a lidi se sníženou soběstačností funguje v Říčanech od léta loňského roku. V rámci svých služeb často vyžaduje i dovoz klientů domů či na jiné zdravotnické místo nebo poskytování ošetřovatelské péče v terénu. Proto se město rozhodlo poskytnout dennímu stacionáři auto, ve kterém bude možné převážet i vozíčkáře. Na pořízení vozidla přispěla částkou 150 tisíc korun také firma sídlící v Říčanech.

pokračování


Informace o kácení dvou javorů v ulici U Jurečku

27. 1. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že do konce týdne proběhne v ulici U Jurečku kácení dvou javorů.  Jeden nemocný javor se nachází u kiosku v areálu koupaliště a nahradí ho opět javor, který bude vysazen na stejném místě. Druhý prohnilý nekulovitý javor se vymění v aleji...

pokračování


Název zakázky: Hygienické a úklidové prostředky I. ZŠ

25. 1. 2016

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2016 do 18:00, místo: I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71.

pokračování


V Říčanech žije od ledna 2016 už přes 15 tisíc obyvatel

25. 1. 2016

Počet obyvatel v Říčanech stále strmě stoupá, k poslednímu dni loňského roku jich bylo bezmála 15 tisíc. Za rok 2015 přibyla ve městě takřka tisícovka občanů, přestože se město snaží velmi výrazně regulovat stavební aktivity. Ženy tvoří stejně jako v celé republice nad muži převahu, žije jich zde o 600 víc. Největší věkovou skupinu zastupují čtyřicátníci a pak obecně lidé mezi 35 - 42 lety. Nejvíce dětí je v předškolním věku.

pokračování


Ladovská koulovačka 2016

21. 1. 2016

V neděli 24. ledna ve 14.00 hodin se na Komenského náměstí v Říčanech koná tradiční sněhový souboj mezi žáky říčanských škol. Žáci a studenti, nenechte si říčanskou koulovačku ujít!

pokračování


Seznam stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad od 1. 1. 2016

21. 1. 2016

pokračování


Reprezentační ples města Říčany se koná již popáté! Taneční parket rozvlní do rytmu vítězové Stardance 2015

20. 1. 2016

Město Říčany zve všechny příznivce tance, noblesy a elegance na tradiční reprezentační ples. Pátý ročník se uskuteční poslední únorovou sobotu v kulturním centru Labuť. Návštěvníky čeká jako každý rok večer s bohatým kulturním programem a lákavou tombolou. Hostem bude Felix Slováček mladší a vrcholem akce taneční čísla aktuálních vítězů soutěže Stardance – když hvězdy tančí Marie Doležalové a Marka Zelinky.

pokračování


Kamiony v Říčanech nechtějí! Rozhodli o tom občané města v hlasování Řídím Říčany

18. 1. 2016

Obyvatelé Říčan poslali v rámci hlasování o problémech města radnici jasný vzkaz. Nejvíce je trápí projíždějící nákladní auta s hmotností nad 12 tun. Ruší okolí nadměrným hlukem, ničí silnice, zhoršují životního prostředí a ohrožují bezpečnost na silnicích. Lidé chtějí také zajistit bezpečné cesty do škol a vyřešit chátrající budovu bývalého kina. O svůj názor se podělilo 608 lidí, kteří rozdělili celkem 2362 plusových a 829 minusových hlasů.

pokračování


Kolem Mlýnského rybníka stále platí zákaz vstupu

15. 1. 2016

Vážení občané, upozorňujeme, že cesta podél Mlýnského rybníka mezi ulicí Podhrázská až Mlýnská je stále uzavřena z důvodu probíhající stavební akce „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“. Protože je tato cesta součástí staveniště, je zde z bezpečnostních důvodů vstup...

pokračování


Náročná rekonstrukce ulice Rooseveltova směřuje do cíle

15. 1. 2016

Oprava silnice spojující centrum města s přípojkou k dálnici D1 spěje do finále! Kvůli nečekaným komplikacím bohužel došlo k posunu dokončení stavby. V případě příznivých klimatických podmínek se řidičům celá silnice otevře již v únoru.

pokračování


Navštivte v Říčanech putovní výstavu o vesnické památkové rezervaci Dobrovíz

14. 1. 2016

První patro budovy Městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí se až do 15. března promění ve výstavní prostory. Návštěvníci z řad veřejnosti si zde mohou prohlédnout expozici s názvem Dobrovíz v náruči památkové péče aneb Včera, dnes a "kdyby". Putovní výstavu připravil Národní památkový ústav u příležitosti 20. výročí vzniku vesnických památkových rezervací a zón.

pokračování


Zápis č. 1 ze schůze OV Voděrádky konané dne 10. 1. 2016

14. 1. 2016

pokračování


V listopadu 2015 proběhl v Říčanech průzkum veřejného mínění. Podívejte se na výsledky

13. 1. 2016

Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel Říčan na otázky týkající se komunikace, dopravy, kvality života, vyhlášek a participace na projektu Řídím Říčany, proběhl na reprezentativním vzorku 607 obyvatel starších 15 let s bydlištěm v Říčanech. Sběr dat se uskutečnil formou osobních dotazníků v různých částech města od 12. do 17. listopadu 2015. Průzkum prováděla bez finančních nároků kancelář Demokracie 2.1.

pokračování


Začala stavba chodníku v Březské ulici

12. 1. 2016

Na konci roku 2015 odstartovala stavba chodníku pro pěší v Březské ulici v úseku od náměstí Čsl. armády až k mostu přes Rokytku. Projekt vybudování chodníku v této ulici byl také jedním z investičních projektů v hlasování Řídím Říčany. Skončil na 8. místě a získal celkem 95 hlasů.

pokračování


Díky dotaci z Ministerstva kultury se v roce 2015 opravily dvě památky na Říčansku

11. 1. 2016

V rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností došlo v roce 2015 k opravě dvou sakrálních památek na území ORP Říčany. Částka 348 tisíc korun přispěla na obnovu apsidy kostela sv. Václava v Hrusicích a rekonstrukci apsidy rotundy kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 1/2016 konané dne 4. 1. 2016

7. 1. 2016

pokračování


U Mateřské školy Zahrádka v Říčanech vyrostlo nové dětské hřiště v přírodním stylu

6. 1. 2016

Pozemek vedle nové Mateřské školy Zahrádka v ulici Labská už nezeje prázdnotou. Díky evropské dotaci zde vzniklo inspirativní a atypické dětské hřiště se čtyřmi typy přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodou. Děti ze školky si však na nevšední místo a zajímavé herní prvky musí vzhledem k probíhající zimě počkat až do jara, kdy bude hřiště také slavnostně otevřeno.

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2015 dle zákona o ochraně ovzduší

5. 1. 2016

pokračování


Říčany slaví triumf v soutěži My třídíme nejlépe

5. 1. 2016

Jako každý rok, i konec roku 2015 patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků jedenáctého ročníku soutěže měst a obcí Středočeského kraje s názvem „My třídíme nejlépe“. Jednotlivé obce jsou hodnoceny podle objemu vytěženého tříděného odpadu. Říčany celé klání ve své kategorii města nad 10 tisíc obyvatel jednoznačně ovládly a odnesly si krásné 1. místo!

pokračování


Na Hradní zahradě je k vidění výstava betlémů od žáků říčanských škol

4. 1. 2016

Až do 12. ledna se zahrada u říčanského hradu stala výstavním prostorem betlémů. Za netradičním zpracováním různých betlémů stojí mateřské a základní školy v Říčanech. Hradní zahrada je pro veřejnost otevřena denně od 9 do 17 hodin. Vstup do zahrady je z ulice Na Hradě.

pokračování


Řekněte, jaká sportoviště v Říčanech chybí

22. 12. 2015

Město Říčany zpracovává koncepci sportovní vybavenosti města, v rámci níž plánuje rozšířit počet sportovišť. Každý se nyní může v anonymní anketě vyjádřit, jaká sportoviště v Říčanech chybí. Anketu je možné odevzdat do 15. 1. 2016 osobně i elektronicky, nebo vyplnit online.

pokračování


U autobusové zastávky na Černokostelecké ulici je nově infopanel s odjezdy linek PID

21. 12. 2015

Na Černokostelecké ulici vedle zastávky autobusů Říčany, k žel. stanici je nově umístěný infopanel s aktuálními odjezdy linek PID. Schéma přestupního uzlu s přesnou lokací infopanelu je v příloze.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 12/2015 konané dne 7. 12. 2015

15. 12. 2015

pokračování


Plakáty zajímavých míst a památek Říčan ozdobí autobusové zastávky ve městě! Téma polepů zvolili občané v hlasování Řídím Říčany

14. 12. 2015

Už žádné rozbité, počmárané a nevzhledné autobusové zastávky v Říčanech! Město se totiž rozhodlo zkrášlit tato místa polepením fotografií nejzajímavějších lokalit a hlavních dominant města. Vítězné téma polepů si občané vybrali z 15 návrhů v rámci hlasování „Řídím Říčany“.

pokračování


Máte vozidlo v depozitu? Pozor!

14. 12. 2015

Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na úřadě příslušné obce s rozšířenou působností jeho umístění a účel jeho využití.

pokračování


Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1. 1. 2016

11. 12. 2015

pokračování


Informace o úřední adrese od 1. 1. 2016

11. 12. 2015

pokračování


Adventní čas v Říčanech vyvrcholí akcí České Vánoce

9. 12. 2015

Na Masarykově náměstí v Říčanech začalo v neděli 29. listopadu jako každý rok adventní období s rozsvícením vánočního stromu v 18.00 hodin. Po čtyři neděle se tak lidé ponoří do předvánoční atmosféry za doprovodu ZUŠ Říčany, Římskokatolické farnosti, říčanských skautů, Církve bratrské, MAS Říčansko a Cesty integrace. Vše vyvrcholí den před Štědrým dnem akcí České Vánoce.

pokračování


Jak nejlépe využít nádražní budovu v Říčanech? Občané města mohou posílat své návrhy

8. 12. 2015

Říčany mají zájem koupit od Českých drah budovu u vlakového nádraží. Historická stavba občanům dříve sloužila jako čekárna a prodejna jízdenek. Po rekonstrukci tratě v roce 2007 však došlo k jejímu uzavření. Nyní je budova na prodej a vedení Říčan má několik nápadů na její využití. Občané, pomozte nám najít nejlepší řešení!

pokračování


Rekonstrukce Mlýnského rybníka v Říčanech potvrdila havarijní stav hráze

3. 12. 2015

Těsně před dokončením je zásadní rekonstrukce a odbahnění Mlýnského rybníka v Říčanech. Pokud by se letos neopravil, hrozilo by do budoucna nebezpečí protržení hráze. Čtyřhektarový rybník, který město neřešilo desítky let, se o větší zásah přihlásil po povodních v červnu 2013. Nápor velké vody tehdy hráz značně poškodil. Díky příslibu dotace se město loni vrhlo na odbahnění, opravu hráze a revitalizaci okolí rybníka. Stavební práce jsou téměř u konce, odhalily však opakované sesuvy hráze. Napuštění se předpokládá na přelomu zimy a jara.

pokračování


Aktuální informace o rekonstrukci Rooseveltovy ulice v Říčanech

1. 12. 2015

Odbor správy majetku Městského úřadu Říčany seznamuje občany s aktuální situací u akce opravy Rooseveltovy ulice v Říčanech a vysvětluje důvody posunutí termínu dokončení. Omlouvá se občanům a žádá je o pochopení.

pokračování


Prodej známek na svoz popelnic na rok 2016 bude zahájen ve čtvrtek 10.12.2015

30. 11. 2015

Známky za svoz odpadu je možné zakoupit na čtyřech místech: podatelně MěÚ na Masarykově náměstí, podatelně MěÚ na Komenského náměstí, Infocentru na Masarykově náměstí a v Infocentru v rondelu nádraží. Prodejní doby v článku.

pokračování


Dárek pro říčanské občany: Poplatek za popelnice je o čtvrtinu levnější

30. 11. 2015

Radnice v Říčanech nadělila občanům s trvalým bydlištěm ve městě vánoční dárek. Nově získají slevu 25 % z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem. U nejběžnějšího typu popelnice s objemem 120 litrů lidé ušetří ročně 576 Kč. U kontejneru s 1100 litry dokonce přes 4 tisíce korun.

pokračování


Nový multifunkční areál v Pacově u Říčan nabízí aktivity pro sportovce, děti i seniory

25. 11. 2015

Slavnostní otevření sportovního areálu v Pacově – městské části Říčan proběhlo v úterý 24. listopadu 2015 za přítomnosti vedení města i zástupců projektanta, investora, zhotovitele a partnerů projektu. Přestřižení pásky se ujaly děti z MŠ Nemo, které si dětské hřiště hned náležitě vyzkoušely. Od začátku prosince si mohou nové hřiště zdarma vypůjčit pro svoji činnost sportovní kluby v Říčanech. Záměr o výpůjčce město zveřejní na úřední desce.

pokračování


Finanční injekce pro Olivovnu v Říčanech! Město dětské léčebně poskytlo dotaci přes 3,6 milionu korun

20. 11. 2015

Olivova dětská léčebna v Říčanech se již několik měsíců snaží o plné ozdravění svého hospodaření. Vysokou zadluženost z minulých let ve výši přes 6 milionů korun však není schopna pokrýt ze svých běžných finančních příjmů. S úhradou dluhů nyní léčebně pomohou oba zakladatelé - Říčany a hlavní město Praha. Každý poskytne polovičním dílem dotaci ze svého rozpočtu.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 11/2015 konané dne 2. 11. 2015

19. 11. 2015

pokračování


Startují rekonstrukce lesní cesty u Jurečku a chodníků na Černokostelecké, ale i další projekty

18. 11. 2015

V září občané Říčan prostřednictvím hlasování Řídím Říčany rozhodli, v jakém pořadí má proběhnout 10 investičních projektů města. Nejdříve se uskuteční oprava lesní cesty od Jurečku podél potoka a na Strašín a rekonstrukce chodníků na Černokostelecké I. část. Na jejich realizaci ihned uvolnila radnice finanční prostředky. Oba vítězné projekty mají vysoutěžené zhotovitele, ještě na podzim by mělo dojít k zahájení stavebních prací. Radnice však nezapomíná ani na ostatní projekty. V jaké fázi příprav se nachází?

pokračování


Město zahájilo rekonstrukci schodiště v ulici Zborovská

13. 11. 2015

Od 18.11.2015 dojde k uzavření celého schodiště v ulici Zborovská včetně podchodu z důvodu rekonstrukce spodní části schodů nad podchodem. Propojení ulic Táborská a Politických vězňů bude pouze přes rondel.

pokračování


Rekonstrukce stoky A - stavební práce ve dnech 15. a 17. 11. 2015

12. 11. 2015

Z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby a technologických návazností je nutné pokračovat v realizaci stavebních prací u rekonstrukce stoky A i o neděli 15. 11. 2015 a státním svátku 17. 11. 2015.

pokračování


Co chtějí regulovat občané Říčan? Výherní automaty, nepořádek v ulicích, podomní prodej a volný pohyb bojových a služebních psů

11. 11. 2015

Na začátku listopadu skončilo hlasování v rámci projektu Řídím Říčany o činnostech, které by město mělo omezit vyhláškami nebo jinými právními předpisy města. Vybíralo se z dvanácti témat a oddělila se skupina čtyř témat, která obyvatele tíží nejvíce. Do hlasování se zapojilo 620 obyvatel, kteří rozdali celkem 2411 kladných a 914 záporných hlasů. Nyní se chce město lidí zeptat i na míru regulace některých těchto činností. A městská policie se více zaměří na postih za porušování stávajících vyhlášek města.

pokračování


Pozvánka na slavnostní otevření nově postaveného multifunkčního hřiště v Pacově u Říčan

9. 11. 2015

Přestřihnutí pásky a slavnostní přípitek se uskuteční v úterý 24. listopadu 2015 v 13.00 hodin v prostoru nového sportovního areálu v Pacově (vstup do areálu je z ulice U Rybníka).

pokračování


Cvičení záchranného systému: V základní škole v Říčanech útočilo několik střelců!

5. 11. 2015

Ve čtvrtek 29. října se Základní škola U Říčanského lesa proměnila v centrum výcviku jednotek policistů, hasičských sborů a záchranky. Cílem bylo zneškodnit aktivního střelce a evakuovat několik stovek lidí z prostor školní budovy. Akce trvala několik hodin a zapojilo se do ní přes 230 lidí. Úkolem bylo prověření všech záchranných složek a krizového štábu.

pokračování


Minimální a nezbytné kácení stromů v lese u Jurečku

4. 11. 2015

Od zítřka 5. 11. 2015 proběhne kácení stromů v lese u rybníku Jureček z důvodu rekonstrukce lesní cesty. Tento projekt zvítězil v rámci hlasování Řídím Říčany. Kácení potrvá předběžně 1 týden. Prostor kácení je označen zákazem vstupu do lesa.

pokračování


Říčany mají dlouhodobý rest. Od roku 1998 téměř 150 neuzavřených smluv na zřízení služebnosti inženýrských sítí

3. 11. 2015

Až 150 majitelů domů nebo parcel v Říčanech, jejichž vodovod, kanalizace, plyn či elektrické sítě vedou přes městské pozemky, ještě neuzavřelo s městem řádnou smlouvu na zřízení služebnosti inženýrské sítě. Město tento problém řeší již několik let a vyzývá proto všechny dotčené, aby podali žádost spolu s geometrickým plánem a kopií dokladu o zaplacení zálohy.

pokračování


Které problémy Říčan jsou podle vás nejdůležitější? Hlasujte v další anketě Řídím Říčany

2. 11. 2015

Chceme pracovat na tom, co vás nejvíce pálí. Pro občany Říčan jsme proto připravili další hlasování v rámci projektu Řídím Říčany. To navazuje na tradiční setkání 10P - Desatero problémů, které se konalo v polovině září v kulturním centru Labuť. Vybírejte ze 14 největších problémů a pomozte nám naše město vylepšit!

pokračování


Upozornění! Velké cvičení jednotek IZS u Základní školy U Říčanského lesa

29. 10. 2015

Dnes ve čtvrtek 29. 10. 2015 proběhne od 10.00 do 13.00 hodin u ZŠ U Říčanského lesa rozsáhlé cvičení jednotek IZS. Cvičení se zúčastní policie, hasičské záchranné služby a záchranné zdravotnické služby. Oblast bezprostřední blízkosti školy je dočasně uzavřena.

pokračování


Uzavírka průchodu přes louku u ul. Kozinova u akce „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

27. 10. 2015

V současné době je terén na staveništi velice problematický a nebezpečný. Proto je nutné kvůli stavbě uzavřít prostor louky u ulice Kozinova. Prosíme občany, aby tento nebezpečný prostor neprocházeli. Děkujeme za respektování. Více informací o rekonstrukce stoky A v tiskové zprávě:...

pokračování


Zápis č. V2 ze schůze OV Voděrádky konané dne 24. 10. 2015

26. 10. 2015

pokračování


Zápis č. 9 ze schůze OV Voděrádky konané dne 24. 10. 2015

26. 10. 2015

pokračování


Jaké téma polepů na autobusové zastávky v Říčanech se vám líbí nejvíc? Hlasování prodlužujeme až do 23. listopadu 2015!

26. 10. 2015

Chcete vylepšit vzhled autobusových zastávek v Říčanech, ale nestíháte do konce října odhlasovat v projektu Řídím Říčany? Nevadí! Rozhodli jsme se totiž prodloužit termín hlasování až do 23. listopadu 2015. Na zvolení, jaké téma má autobusové zastávky zdobit, máte proto ještě necelý měsíc. Prohlédněte si 15 variant a vyberte z nich 5 nejlepších. Naopak až dvěma tématům můžete dát hlas minusový. Hlasovat může každý bez ohledu na trvalé bydliště a věk. Děkujeme za vaše hlasy!

pokračování


Udělení výjimky u akce „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

23. 10. 2015

Na základě výjimky z obecně závazné vyhlášky města Říčany č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany, udělené usnesením RmŘ č15-53-002 ze dne 22. 10. 2015 budou z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby a technologických návazností dne 28. 10. od 7.00...

pokračování


Složitá oprava páteřní stoky A v Říčanech je z velké části hotová. V lokalitě Kozinovy ulice poté vznikne relaxační zóna

23. 10. 2015

Před rokem začala jedna ze zásadních investic města Říčany - druhá etapa rekonstrukce hlavní kanalizační stoky A. V lokalitě Pod Lihovarem, kde protékají odpadní vody z 60% území města, totiž docházelo k častým únikům odpadních vod do přírody. Nyní již došlo k opravě části splaškové kanalizace a části zpevnění úseku vodoteče. Od léta se také pracuje na dvou retenčních nádržích o celkovém objemu 450 m3. Rozsáhlá rekonstrukce potrvá do jara příštího roku. Po dokončení plánuje město v těchto místech vybudovat odpočinkový park.

pokračování


Výměna zastupitelů na říčanské radnici! Ladislav Musil nahradil Hanu Vojtovou z hnutí PRO Říčany

21. 10. 2015

Jednání zastupitelstva ve středu 14. října 2015 se uskutečnilo již v novém členském složení. Dva dny předem totiž zastupitelka Hana Vojtová, zvolená v loňských komunálních volbách za hnutí PRO Říčany, oznámila rezignaci na mandát člena zastupitelstva. Prvním náhradníkem se stal bývalý zastupitel Ladislav Musil.

pokračování


Zahájení II. etapy rekonstrukce Rooseveltovy ulice

20. 10. 2015

Od dnešního dne se stavební práce na rekonstrukci Rooseveltovy ulice v plné míře přesouvají na II. etapu. Z toho důvodu bude úsek mezi ulicemi Jizerská – K Solné stezce uzavřen pro veškerou dopravu do 15. prosince 2015.

pokračování


Dobrovolník Středočeského kraje 2015

19. 10. 2015

Středočeský kraj pořádá již 5. ročník ankety, ve které oceňuje dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji a podpořit dobrovolníky, kteří jsou prospěšní celé společnosti. Nominovat osobnost ve 4 oblastech působení mohou představitelé kraje, měst a obcí, občanská sdružení, neziskové organizace a školská zařízení do 16.11.2015.

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov č. 9/2015 konané dne 5. 10. 2015

19. 10. 2015

pokračování


Známe výsledky fotografické soutěže Jak vidím své město. Kdo z žáků pojede na zájezd do Velké Británie?

16. 10. 2015

Od ledna do května letošního roku soutěžili žáci základních a středních škol v Říčanech o zájezd do partnerského města Whitstable ve Velké Británii. Stačilo vyfotografovat každý měsíc ty nejzajímavější místa v Říčanech a okolí na konkrétní téma. Hlasování o nejlepší fotografii probíhalo na Facebooku. Nejvíce "lajků" obdržela Kateřina Tlustá ze ZŠ Bezručova! Slavnostní vyhlášení vítězné fotky proběhlo na Folkovém festivalu v Olivovně 28. září.

pokračování


Důvody regulace a kritéria pro výběr povolených míst provozu loterií na území města Říčany

13. 10. 2015

• Důvodem regulace provozu loterií na území města Říčany obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 je ochrana občanů města před negativními jevy, které s provozováním loterijní činnosti souvisejí, zejména ochrana nezletilých osob před dopady gamblerství. • Pro výběr míst, kde může být loterijní činnost...

pokračování


Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015 letos ovládly samé dívky: parkuristka, stolní tenistka a mažoretka

9. 10. 2015

Již pátým rokem se v Říčanech konalo krajské kolo soutěže pro talentované děti Zlatý oříšek 2015. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 dětí a 15 nejlepších předvedlo své výkony na slavnostním finále v neděli 4. října v kulturním centru Labuť. O třech vítězkách, které obdržely tradiční sošku a šek na 10 tisíc korun, rozhodla odborná porota. Speciální cenu starosty města Říčany si odnesl tanečník a stepař Kryštof Klein.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 10/2015 konané dne 5. 10. 2015

9. 10. 2015

pokračování


V neděli v Říčanech začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

8. 10. 2015

Město Říčany se od letošního roku stane partnerem Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který už po čtyřicáté sedmé pořádá město Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji. Slavnostní zahájení festivalu proběhne 11. října 2015 v 10.00 hodin ve volnočasovém centru Na Fialce za přítomnosti známých herců - Dagmar Patrasové, Žanety Tomáškové - Fuchsové nebo Jaroslava Víznera.

pokračování


Co přináší úsekové měření rychlosti vozidel v Říčanech? Vyšší bezpečnost a zklidnění provozu

6. 10. 2015

Kamerový systém, který funguje od minulého roku na pěti úsecích v Říčanech, stojí za významným zvýšením úrovně bezpečnosti silničního provozu ve městě. Říčanská radnice se proto rozhodla na žádosti starostů z okolních obcí úsekové měření rozšířit i na jiných úsecích Prahy-východ. Řidiči k poslednímu srpnovému dni spáchali celkem přes 18 tisíc přestupků.

pokračování


Zápis č. 8 ze schůze OV Voděrádky konané dne 29. 9. 2015

5. 10. 2015

pokračování


Vybrané domácnosti v Říčanech se mohou za finanční odměnu zapojit do výzkumu české společnosti

5. 10. 2015

Sociologický ústav AV ČR provádí ve spolupráci se společností MEDIAN prestižní šetření Proměny české společnosti. Vybrané domácnosti našeho města budou na tomto výzkumu přizváni v říjnu či první polovině listopadu a jako odměnu za strávený čas dostanou příspěvek 500 - 1000 Kč. Dotazování formou rozhovoru trvá 1 - 2 hodiny. Více informací v přiloženém článku.

pokračování


Více bezpečnosti v říčanských ulicích! Městská policie rozšiřuje své řady o 8 strážníků

2. 10. 2015

Město Říčany se rozhodlo navýšit počet strážníků městské policie. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost v rizikových lokalitách, provádět více pěších hlídek, rychleji a efektivněji řešit městskou dopravu a přechody u škol a zajistit obsluhu úsekového měření rychlosti vozidel. Nábor osmi nových policistů by měl proběhnout do konce tohoto roku.

pokračování


Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti

18. 9. 2015

V úterý 15. 9. proběhlo v Říčanech již posedmé veřejné fórum nazvané 10P - Desatero problémů. Jaké náměty pro úřad získaly nejvíce bodů?

pokračování


Stavební práce na Rooseveltově ulici pokračují s mírným zpožděním

17. 9. 2015

Rooseveltova ulice v Říčanech je od letošního července zavřená. Středočeský kraj zde ve spolupráci s městem Říčany totiž provádí kompletní rekonstrukci povrchu včetně chodníků, úprav zeleně a realizace veřejného osvětlení. Během akce se nečekaně objevily mírné komplikace spojené s konstrukčními vrstvami vozovky. Vlivem úprav projektové dokumentace se dokončení posune o pár týdnů. Město se všem občanům a řidičům omlouvá za vzniklé potíže a žádá o trpělivost při výstavbě.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 9/2015 konané dne 7. 9. 2015

14. 9. 2015

pokračování


Název zakázky: Dodávka exteriérových výukových prvků do interaktivní expozice „Dobrodružství v zahradě“

11. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek: 25. 9. 2015 do 10:00 osobně v Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany.

pokračování


Občané Říčan poprvé elektronicky rozhodli o investicích města! Vyhrály rekonstrukce populární lesní cesty u Jurečku a oprava chodníků na frekventované Černokostelecké ulici

11. 9. 2015

Projekt „Řídím Říčany“, který využívá algoritmus matematika Karla Janečka, slaví první úspěch. Skoro tři měsíce mohli občané Říčan vybírat z nabídky 10 investičních projektů dva nejpalčivější a nejžádanější. Do unikátního projektu se již zaregistrovalo přes tisíc lidí. Účast v hlasování o investicích byla zhruba 60 %. Elektronický klíč uzavřel hlasování 9. 9. ve 12 hodin 12 minut, o tři minuty později byly zveřejněny výsledky. Volbu obyvatel ten samý den posvětili zastupitelé města a uvolnili peníze na realizaci projektů.

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov č. 8/2015 konané dne 7. 9. 2015

10. 9. 2015

pokračování


Město chce s občany najít 10 největších problémů Říčan. Jaké nabízí akce letos novinky?

9. 9. 2015

Jaké jsou podle veřejnosti zásadní problémy v Říčanech? Co má město přednostně řešit? Podobné otázky zodpoví každoroční akce Desatero problémů Říčan. První setkání se koná v úterý 15. září od 16:30 hodin v Kulturním centru Labuť, kde občané na místě vyberou nejaktuálnější problémy v různých oblastech. Zajímavou novinkou je vytvoření tzv. pocitové mapy Říčan. A myslíme i na občany, kteří raději hlasují z pohodlí domova. Poprvé tak proběhne hlasování o problémech v projektu Řídím Říčany.

pokračování


Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele Základní školy u Říčanského lesa, 251 01 Říčany

8. 9. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta pro podání nabídky začíná dnem vyhlášení a končí dne 21.09.2015.

pokračování


Hlasujte o nejlepším sportovci Říčan 2014/2015

7. 9. 2015

Začíná hlasování o Sportovcích roku za uplynulou sezónu 2014/2015. Nově přes systém D21. V každé ze 4 kategorií máte možnost udělit 3 plusové hlasy a také 1 hlas negativní. Hlasování je otevřeno pro všechny a probíhá pouze do pondělí 21. září. Hlasujte proto ihned! Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 28. září během Folkového festivalu 333 folkových minut v areálu Olivovny.

pokračování


Říčany zvou na konci září na folkový festival v areálu Olivovny

7. 9. 2015

Třistatřicettři folkových minut v Říčanech. Tak zní název premiérového festivalu, který pořádá město Říčany v pondělí 28. září 2015 v areálu Olivovy dětské léčebny. Akce s bohatým programem nabídne přehlídku různých folkových kapel a interpretů, zajímavý jarmark i občerstvení.

pokračování


Aktuální plán uzavírek na Rooseveltově ulici

4. 9. 2015

Vážení občané, z důvodu nutných úprav projektu v průběhu výstavby dojde k mírným posunům termínů uzavírek jednotlivých částí Rooseveltovy ulice. Níže naleznete přehled jednotlivých etap spolu s orientačními termíny, upozorňujeme však, že může dojít k další úpravě v závislosti na vývoji situace...

pokračování


V Říčanech chtějí festival nejlepších filmů světa! Občané o tom rozhodli v unikátním hlasování Řídím Říčany

3. 9. 2015

Přes celé léto totiž mohl každý bez omezení věku nebo trvalého bydliště hlasovat o tématu filmového festivalu, který chce město Říčany pořádat v roce 2016. S počtem 289 hlasů zvítězilo téma nejlepších filmů světa. Ale filmoví nadšenci a především děti nemusí na filmy čekat až do příštího roku. V centru Na Fialce totiž v říjnu proběhne Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana.

pokračování


Další hlasování Řídím Říčany začíná! Jaké činnosti by se měly regulovat právními předpisy města?

1. 9. 2015

Pro Říčanské občany jsme připravili další hlasování v rámci projektu Řídím Říčany. Rozhodněte, jaké činnosti by mělo město regulovat obecně závaznou vyhláškou! Máte na výběr ze 12 možností a na hlasování celé dva měsíce, od 1. září do 31. října 2015.

pokračování


Uzavírka Strašín - OPRAVA KOMUNIKACE VOJKOVSKÁ

31. 8. 2015

pokračování


V Říčanech se nově připojíte k veřejné Wi-Fi zdarma!

31. 8. 2015

Město se rozhodlo pokrýt některá volná prostranství i veřejné budovy sítí bezdrátového internetu. Chcete si zkrátit chvíli při čekání na vlakovém nádraží přečtením pracovních e-mailů? Nebo si přejete v říčanském muzeu dohledat na webu další zajímavé informace? Od letošního léta tak můžete v Říčanech bezplatně surfovat po internetu.

pokračování


Zápis č. 7 ze schůze OV Voděrádky konané dne 23. 8. 2015

31. 8. 2015

pokračování


Název veřejné zakázky: Velká Británie – studijní pobyt pro žáky 1. ZŠ Říčany

25. 8. 2015

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) - 25. 8. 2015 – 7. 9. 2015 v 18.00 na adrese zadavatele.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava schodiště Zborovská, Říčany

25. 8. 2015

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 38/2015; lhůta pro podání nabídek: do 7. 9. 2015 do 9:00 hodin

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Realizace zpevněných ploch a odstranění objektu garáže - MěKS

25. 8. 2015

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 39/2015; lhůta pro podání nabídek: do 8. 9. 2015 do 9:00 hodin

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Osvětlení hřiště Strašínská, Říčany

25. 8. 2015

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 37/2015; lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 14. 9. 2015 do 10:00 hodin

pokračování


Školní jídelna v centru Říčan prochází kompletní rekonstrukcí

24. 8. 2015

Zásadní proměny se dočká budova I. Základní školy Říčany v Sokolské ulici. Zastupitelé schválili investiční záměr na zateplení, vybudování spisovny pro potřeby městského úřadu a tří nových kmenových tříd již loni. Z Operačního programu Životní prostředí se podařilo získat dotaci na zateplení, výměnu oken a střechy a tak oprava, která je rozdělena na tři etapy, začala v létě s termínem dokončení v červenci 2016. Stavební práce provádí společnost BDS Benešov, která zvítězila ve veřejné soutěži s nejnižší nabídkovou cenou necelých 15 milionů korun. Město se bude snažit získat i další dotační prostředky, a to na tři nové školní třídy.

pokračování


Říčanští zastupitelé ocenili dobrovolné hasiče!

21. 8. 2015

Letošní extrémně horké léto bylo pro říčanské profesionální i dobrovolné hasiče mimořádně zátěžové. K požárům vyjížděli téměř každý den, výjimkou nebyly ani zásahy několikrát za den. Vedení města Říčany se proto rozhodlo za tuto mimořádnou práci dobrovolné hasiče obdarovat a předat jim na zasedání zastupitelstva 19. srpna dárkový šek.

pokračování


Zákaz vstupu do říčanského lesa se dnešním dnem ruší

20. 8. 2015

Vzhledem ke změně počasí a snížení rizika požárů OŽP MěÚ v Říčanech ruší zákaz vstupu do lesa v k.ú. Říčany, Říčany –Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky, Kuří a Jažlovice.

pokračování


Město Říčany vyhlašuje soutěž pro neziskové organizace o 25 tisíc korun!

13. 8. 2015

pokračování


Vodoprávní úřad v Říčanech žádá občany o rozumné využívání vody v období sucha

13. 8. 2015

Odbor životního prostředí doporučuje všem občanům v ORP Říčany nepoužívat vodu na zalévání a dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody v suchém období v červenci a srpnu 2015.

pokračování


Jsou smrkové porosty ohroženy mšicí smrkovou?

12. 8. 2015

V poslední dvou letech se na řadě míst včetně středních Čech přemnožila v parcích a na zahrádkách mšice smrková. Za způsobila v letošním roce v mnoha případech téměř stoprocentní defoliaci smrku pichlavého, a to od mladých stromků až po stromy středního i dospělého věku. Může tento invazní škůdce napadnout i lesní porosty? Více ve článku.

pokračování


Říčany vyhlásily zákaz vstupu do lesa a ruší hudební festival Starák kvůli riziku dalších požárů

10. 8. 2015

Několik hasičských sborů od pátku likvidovalo 7 požárů na Říčansku. V horkých suchých dnech totiž dokáže požár způsobit i malá jiskra nebo nedopalek cigarety. Odbor životního prostředí v Říčanech proto na žádost starosty vydal od dnešního dne zákaz vstupu do lesa mimo hlavní cesty. Současně ruší vedení radnice po domluvě s pořadateli hudební festival Starák 2015, který se měl konat o víkendu v areálu starého koupaliště. Fanoušci tradiční akce však nemusí zoufat úplně, část kapel zahraje v kulturním centru Labuť a klubu K2.

pokračování


Informace o přerušení dodávky elektřiny v Říčanech dne 28.8.2015

6. 8. 2015

pokračování


Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov – II.etapa

31. 7. 2015

V návaznosti na pokročilost stavebních prací při realizaci II. Etapy dostavby areálu volnočasových aktivit obce Pacov tímto oznamujeme, že od pondělí 3.8.2015 již bude znepřístupněn areál dětského hřiště v plném rozsahu. Staveniště bude oploceno proti vniknutí cizích osob, aby se zamezilo...

pokračování


Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

23. 7. 2015

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

pokračování


Název veřejné zakázky: Nákup 20 ks notebooku pro výuku na ZŠ

22. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek: 07.08.2015 09:00 hodin.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 7/2015 konané dne 13. 7. 2015

21. 7. 2015

pokračování


Oznámení o možném poklesu tlaku na vodovodní síti na území ORP Říčany

16. 7. 2015

Aktuální informace! Z důvodu prací na vodovodním řadu může dojít v termínu od 17. 7. 2015 01:00 hodin do 17. 7. 2015 09:00 hodin v oblasti Říčan a blízkého okolí k možnému kolísání tlaku vody ve vodovodní síti. Více v přiložené zprávě 1.SčV.

pokračování


Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin na soukromých pozemcích

16. 7. 2015

Vážení občané, chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují...

pokračování


Kvalitnější služby pro děti a rodiny. Říčany pokračují v projektu sociálně-právní ochrany dětí až do září 2015

16. 7. 2015

Lepší podmínky a služby sociálně-právní ochrany dětí. To je hlavním cílem projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, který probíhá téměř rok a půl v Říčanech. Díky probíhajícím aktivitám a zvyšování další odbornosti získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční podporu až do konce září 2015.

pokračování


Začíná rekonstrukce Rooseveltovy ulice v Říčanech

14. 7. 2015

Ve čtvrtek 16. července odstartuje očekávaná rekonstrukce komunikace Rooseveltova v Říčanech. I. etapa stavebních prací bude zahrnovat kompletní rekonstrukci úseku od křižovatky ulic Rooseveltova x Kolovratská po autobusovou zastávku Říčany, U lípy. Oprava potrvá až do poloviny září.

pokračování


Odstranění náletových dřevin v místě dostavby areálu volnočasových aktivit v Pacově

9. 7. 2015

V souvislosti s realizací akce DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV II.ETAPA je nezbytné odstranit porosty náletových dřevin v místě stavby. Odstraňování náletových dřevin a keřů bude zahájeno v pondělí 13. 7. 2015. Děkujeme za pochopení. Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí oddělení...

pokračování


Říčany opět slavily úspěch v soutěži Křišťálová popelnice 2014!

9. 7. 2015

Po loňském skvělém třetím místě v celostátní soutěži obcí „O křišťálovou popelnici“ patří město Říčany i letos mezi 14 nejúspěšnějších obcí z celé České republiky v třídění odpadu. V silné konkurenci 6 070 obcí a měst si odnesly diplom a křišťálovou sošku popelnice. Soutěž pořádá společnost EKO-KOM.

pokračování


Co má společného Nadace Partnerství a obce Středočeského kraje?

7. 7. 2015

V Průhonicích zasedala na konci května správní rada Nadace Partnerství. Při té příležitosti navštívili zástupci této významné nadace, která v průběhu posledních let rozdělila desítky milionů korun, Říčanskou hájovnu, lesní školku, didaktické centrum geologie a další místa Říčanska. Lidé ze správní a dozorčí rady byli překvapeni množstvím aktivit Říčan v environmentální výchově a vzdělávání.

pokračování


Hlaste se i letos do soutěže Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015

2. 7. 2015

Přihlášky do talentové soutěže pro děti do 14 let mohou zájemci posílat pouze elektronicky na www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj od 5. července do 24. září 2015. Středočeské finále proběhne v neděli 4. října v KC Labuť v Říčanech.

pokračování


Poškozování a odcizování květinových záhonů v Říčanech - Pomozte nám najít pachatele!

30. 6. 2015

Vážení občané, prosíme vás, abyste si všímali veškerého neobvyklého dění kolem sebe ve městě Říčany. V letním období se nám zde velmi rozšířil nešvar odcizování a poškozování květinových výsadeb v záhonech, a to i na kruhových objezdech. Veškerou výsadbu jsme realizovali proto, že nám záleží na...

pokračování


Známe výsledky prvního hlasování v rámci Řídím Říčany! Koncert v Říčanech ovládne kapela Vypsaná fiXa

30. 6. 2015

1. září 2015 v 17.00 hodin proběhne v Říčanech koncert skupiny Vypsaná fiXa. Hudební akci připravilo město především pro žáky a studenty říčanských škol, ale předpokládá se, že se na koncert mohou dostat i další fanoušci. Lístky jsou totiž pro všechny zdarma! Pop-punkovou kapelu si vybrali Říčaňáci prostřednictvím unikátního hlasování projektu Řídím Říčany. O neuvěřitelných pět hlasů předstihli hudební duo Slza.

pokračování


Uzavření dětského hřiště u Lázeňské louky

30. 6. 2015

Z důvodu rekonstrukce ragbyových šaten dojde od pondělí 6. července k uzavření dětského hřiště na Lázeňské louce.

pokračování


Název zakázky: Rekonstrukce podlah ZŠ II. etapa + výmalba

26. 6. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky lze podávat od 26. 6. 2015 do 10. 7. 2015.

pokračování


Zastupitelé ocenili říčanské ragbisty a tanečníky v rokenrolu

26. 6. 2015

Začátek červnového zasedání zastupitelstva tentokrát zpestřila netradiční slavnostní ceremonie. Vedení města se totiž rozhodlo ocenit družstva dvou říčanských sportovních klubů, které se staly vítězi České republiky ve svých kategoriích.

pokračování


Informace o vývozu sedimentu z Mlýnského rybníka

24. 6. 2015

Vážení spoluobčané, ve středu 24. 6. 2015 začíná vyvážení sedimentu z Mlýnského rybníka. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic

pokračování


Řídím Říčany - Investiční projekty občanům na míru! Rozhodněte, co vás ve městě nejvíc pálí!

17. 6. 2015

Hlasování pro registrované občany s trvalým pobytem v Říčanech je tady! Probíhá od 16. června 2015 do 9. září 2015 a je to něco, co v Říčanech ještě nebylo! Pokud jste se registrovali prostřednictvím formulářů a bydlíte trvale v Říčanech, máte jedinečnou možnost zapojit se do dění města. Neváhejte se proto registrovat u dobrovolníku v ulicích nebo na kontaktních místech.

pokračování


Olivova ulice v novém kabátě! Říčany zdobí další opravená silnice v blízkosti základní školy

15. 6. 2015

Řidiči tak mohou konečně zapomenout na výmoly a díry ve vozovce a na děti čeká bezpečná cesta do školy. Rekonstrukce, která trvala necelých 8 měsíců, zahrnovala kompletní opravu vozovky včetně nového asfaltového povrchu a výstavby chodníku v úseku mezi ulicemi Na Vyhlídce a Jasmínová. Nová silnice vznikla za podpory ROP Střední Čechy a byla slavnostně otevřena 15. června.

pokračování


Přidali jsme týden navíc. Hlasujte o hudebním koncertu až do 22. června 2015!

12. 6. 2015

Měsíc je krátká doba. Proto jsme se rozhodli prodloužit hlasování o hudebním koncertu na první školní den až do pondělí 22. 6. 2015. A rozmyslet si můžete i téma filmového festivalu, který proběhne příští rok. Hlasování potrvá dokonce přes celé léto až do konce srpna.

pokračování


Informace o kácení křovin na návodní straně Mlýnského rybníka

11. 6. 2015

Během dnešního a zítřejšího dne, tj. 11. a 12. června 2015 bude na Mlýnském rybníku v Říčanech probíhat kácení křovin na návodní straně rybníka. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic  

pokračování


V létě začne očekávaná rekonstrukce Rooseveltovy ulice v Říčanech

9. 6. 2015

Na konci června chystá Středočeský kraj ve spolupráci s městem Říčany zahájit kompletní opravu Rooseveltovy ulice. Jedna z nejvíce dopravně vytížených ulic ve městě dostane nový povrch včetně chodníků, upravené zeleně a realizace veřejného osvětlení. Významnou část rekonstrukce, jejíž celkové náklady šplhají přes 40 milionů korun, financuje ROP Střední Čechy. Město se na akci podílí částkou 6 milionů korun.

pokračování


Informace o změně termínu konání schůze OV Strašín v červenci 2015

9. 6. 2015

OV Strašín informuje, že v červenci se bude konat zasedání OV mimořádně až druhé pondělí, tj. 13. 7. 2015 (6. 7. je svátek), od 18:00 hodin.   Děkujeme za pochopení OV Strašín

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 6/2015 konané dne 1. 6. 2015

9. 6. 2015

pokračování


Přijďte se podívat do denního stacionáře OLGA!

9. 6. 2015

Zajímá vás, jak funguje nové pečovatelské zařízení pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením v Říčanech? Chcete si prohlédnout pokoje, herní místnosti nebo i zahradu s altánkem? A přejete si prohodit pár slov i s milými ošetřovatelkami? Pak navštivte ve středu 24. června 2015 Den otevřených dveří v Denním stacionáři Olga.

pokračování


Zápis č. 6 ze schůze OV Voděrádky konané dne 31. 5. 2015

2. 6. 2015

pokračování


Výstavba Mateřské školy Zahrádka se blíží do finále

1. 6. 2015

V těchto dnech se postupně dokončuje výstavba nové mateřské školy Zahrádka v Říčanech. Stavba školky pro 112 dětí trvala více než rok. Město totiž muselo ukončit smlouvu s původní stavební firmou, která přestala plnit termíny. Stavbu tak dostavila jiná společnost. Zápis dětí se předpokládá v průběhu června, nejdřív je však nutné budovu zkolaudovat a zapsat školu do školského rejstříku.

pokračování


Zápis č. 5 ze schůze OV Voděrádky konané dne 21. 5. 2015

29. 5. 2015

pokračování


Odvoz sedimentu z Mlýnského rybníka

29. 5. 2015

Vážení občané, v nejbližších dnech se začne vyvážet sediment z Mlýnského rybníka. Nákladní automobily budou jezdit ulicemi Wolkerova, Podhrázská a Kolovratská. Vyjíždět budou na ulici Říčanská a pokračovat dále směrem k dálnici. Proto, prosíme, v této oblasti o zvýšenou opatrnost. Ing....

pokračování


Sbírka se vydařila: V Říčanech otevřeli nový denní stacionář OLGA

29. 5. 2015

Ve čtvrtek 28. května se slavnostně otevřely dveře nového denního stacionáře OLGA v Říčanech. Unikátní bylo financování této stavby za téměř 14 milionů korun. Stacionář vznikl za významné finanční podpory říčanského občana Jana Blaška a dalších stovek občanů, kteří přispěli do veřejné sbírky. Vybralo se přes 9 milionů korun, zbytek financí zaplatilo město. Sociální zařízení poskytující ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností je prvním zařízením tohoto typu v Říčanech.

pokračování


Volnočasový areál v Pacově u Říčan se dočká přes léto rozšíření

28. 5. 2015

V květnu odstartovala další výstavba areálu volnočasových aktivit Pacov. První etapa, která zahrnovala realizaci sociálního zázemí, proběhla před dvěma lety. Město Říčany zde nyní může díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy pokračovat v budování sportovního hřiště, in-line dráhy, herními prvky pro děti a klubovny s občerstvením.

pokračování


Dostavba volnočasových aktivit obce Pacov

28. 5. 2015

Realizace II. etapy investiční akce „Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov“ za finanční podpory z dotace ROP je zahájena.

pokračování


Minulý týden odstartovaly stavební práce v Mlýnském rybníku

25. 5. 2015

Vážení občané, minulý týden došlo k zahájení stavebních prací u akce „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“. Oprava a revitalizace rybníku potrvá do konce října 2015.   Dbejte, prosím, v této lokalitě a především na cestě podél rybníku zvýšené bezpečnosti a...

pokračování


Říčany chtějí na základě provedení exekuce odstranit nepovolené stavby

25. 5. 2015

Město se rozhodlo razantně řešit problematiku "černých" staveb ve správním obvodu Říčan. Uzavřelo smlouvu o provedení nepeněžité exekuce s novou soudní exekutorkou, která nyní postupuje v odstranění nepovolených stavebních úprav rekreační chaty v Louňovicích. A jedním případem to nekončí. Jak uvádí místostarosta Zdeněk Hraba /Klidné město/, tak říčanská radnice chce tímto způsobem pokračovat i u jiných staveb nepovolených stavebním odborem MěÚ Říčany.

pokračování


Jaký byl Městský den zdraví? Říčanská nemocnice představila Endoskopické centrum i moderní ambulance

20. 5. 2015

Jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí říčanské nemocnice, podívat se do nových ambulancí, získat zajímavé informace od lékařů či si nechat změřit krevní tlak měli 20. května obyvatelé Říčan v rámci Městského dne zdraví. Ten se uskutečnil i za přítomnosti starosty města Vladimíra Kořena. Nemocnice prošla za poslední rok další modernizací. Rekonstrukci si vyžádalo Endoskopické centrum či pokoje interního oddělení. Pacienti mají navíc k dispozici tři nové ambulance.

pokračování


Upozornění pro všechny občany a majitele motorových vozidel v době rekonstrukce Olivovy ulice

19. 5. 2015

pokračování


Město žádá občany: Pomozte najít viníky vandalismu!

19. 5. 2015

V různých lokalitách města Říčany dochází opakovaně k ničení společného majetku i veřejné zeleně. Prosíme občany o spolupráci při hledání těchto vandalů.

pokračování


Projednání podrobného postupu prací v ul. Jelení a Březinova v rámci rekonstrukce stoky A

18. 5. 2015

pokračování


Pokračuje druhá část složité opravy hlavní kanalizační stoky A v Říčanech

17. 5. 2015

Stavba rekonstrukce stoky A zdárně pokračuje. Na přelomu dubna a května se finalizovala příprava dočasné přístupové cesty podél bezejmenného toku pod ul. Kozinova kvůli zahájení nového kanalizačního potrubí DN 500 pro zkapacitnění stoky A. V polovině května začnou práce v ul. Jelení a Březinova.

pokračování


Zapojte se do projektu Řídím Říčany! Už dnes se můžete registrovat a hlasovat

15. 5. 2015

Ode dneška můžete již hlasovat v rámci kampaně Řídím Říčany. Zúčastněte se prvních dvou hlasování o tom, jaké téma má mít filmový festival, plánovaný v Říčanech na příští rok, a zároveň jakou kapelu chcete slyšet na koncertu k zahájení školního roku 1. září 2015. Registrujte se na kontaktních místech nebo u dobrovolníků v ulicích. Koukněte se na video ke kampani na Youtube. Zapojte se! Řiďte Říčany! Více na www.ridimricany.cz.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 5/2015 konané dne 4. 5. 2015

13. 5. 2015

pokračování


Unikátní záběry z osvobození Říčan – poprvé po 70 letech na veřejnosti

6. 5. 2015

Díky náhodě byly nalezeny záběry z osvobození města Říčany, které se nacházejí 20 kilometrů od Prahy. Právě v Říčanech v době květnového povstání zajali povstalci obrněný nacistický vlak, který směřoval do Prahy. Záběry z několika dní však neukazují boje samotné, ale německé zajatce, příjezd Rudé armády do města a pohřeb lidí, kteří při květnovém povstání zemřeli. Záběry desítky let ležely v krabici.

pokračování


Velkoobjemové kontejnery nově pro spolky a organizace v Říčanech zdarma!

6. 5. 2015

Město Říčany vyjednalo bezplatné využití velkoobjemových kontejnerů pro spolky, občanská sdružení, školy nebo skupiny obyvatel fungujících zejména v oblasti zlepšení životního prostředí. Město tak chce podpořit rychlejší likvidaci černých skládek a snazší úklid veřejných míst v Říčanech. Náklady hradí společnost Marius Pedersen.

pokračování


Zápis č. 4 ze schůze OV Voděrádky konané dne 27. 4. 2015

4. 5. 2015

pokračování


Povodí Vltavy čistí a upravuje koryto Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké

4. 5. 2015

Znečištěné a narušené koryto Říčanského potoka v místě nedostavěné věznice v Říčanech je již minulostí. Na jaře totiž probíhá akce zaměřená na revitalizaci potoka včetně vytvoření meandrů a zajištění protipovodňového opatření. Projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí realizuje státní podnik Povodí Vltavy.

pokračování


Otevření křižovatky Jasmínová x Olivova

30. 4. 2015

Od zítřka, tj. od 1. května 2015 se opět otevře křižovatka Jasmínová x Olivova. A od úterý 5. 5. 2015 bude obnovena autobusová doprava přes tuto křižovatku do ul. Jasmínová.

pokračování


V květnu se otevírá nový denní stacionář OLGA

29. 4. 2015

Město Říčany srdečně zve všechny štědré dárce, sponzory a veřejnost na slavnostní otevření denního stacionáře OLGA. Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2015 v 17.00 hodin v DPS Senior.

pokračování


Kulturní centrum v Říčanech má nový web a online rezervaci vstupenek

27. 4. 2015

Před dvěma lety prošel hlavní kulturní stánek v Říčanech kompletní rekonstrukcí. Budova se nyní pyšní opraveným tanečním a koncertním sálem a také zateplením včetně nové fasády. Zároveň se KC Labuť vrhlo do změn svého vizuálního stylu. Nejdříve vznikla nová podoba loga a letos i nové webové stránky.

pokračování


Neobvyklá návštěva v Říčanech. Novináři a úředníci z Gruzie se setkali s vedením radnice

27. 4. 2015

Na konci března přijela na prohlídku Říčan skupina novinářů a úředníků z magistrátů měst okresu Zugdidi v Gruzii. Starosta města s nimi diskutoval o řízení úřadu, evropských projektech i o fungování demokratických médií. Akci pořádala organizace PIMTA o.s., která organizuje v Praze semináře a tréninky pro novináře a úředníky ze zemí z Kavkazu a bývalého Sovětského Svazu.

pokračování


Výstava “Město v pohybu - Život na kole v dánském hlavním městě“ od pátku v Říčanech

22. 4. 2015

Zajímá vás, jak se Dánové vypořádávají na kole se sněhem a deštěm? Jak si z kol dokáží snadno udělat třeba kočárek nebo zmrzlinový stánek? Jak na kole rozváží poštu, demonstrují nebo naopak randí? Velvyslanectví Dánského království vám ve spolupráci s radnicí města Říčany přináší výstavu o dánském fenoménu života na kole, který je jeden z nejpozoruhodnějších aspektů dánské kultury vůbec.

pokračování


Informace o realizaci hřiště Jažlovice

21. 4. 2015

pokračování


Hledáme dobrovolníky! Zn: Řídím Říčany

21. 4. 2015

Přidejte se k našemu týmu Říčany 2.1, díky kterému mohou občané hlasovat o městských záležitostech, a pomozte nám s oslovováním a registrací občanů na několika místech v Říčanech. Prosíme Vás o přihlášení do 10. května 2015.

pokračování


V květnu vjedou Říčaňáci na kolech do soutěže Do práce na kole – registrace do 30. dubna!

20. 4. 2015

Město Říčany se v roce 2015 poprvé zapojuje do celonárodní soutěže “Do práce na kole”. Cílem je podporovat cyklodopravu a zdravý životní styl ve městě. Ještě zbývá několik dní, kdy se můžete do soutěže přihlásit.

pokračování


Olivova dětská léčebna v Říčanech mění ředitele. Blanku Vysloužilovou nahradil Jiří Bruk

17. 4. 2015

Říčany - Správní rada Olivovy dětské léčebny rozhodla o odvolání ředitelky Blanky Vysloužilové. Důvodem je ztráta důvěry mezi správní radou a paní ředitelkou. Hlavní město Praha i město Říčany, tedy zakladatelé obecně prospěšné společnosti, věří, že změna na pozici ředitele přinese další pozitivní posun v řízení říčanské léčebny. Ta slouží především dětem s dýchacími potížemi.

pokračování


Odvoz sedimentu z Marvánku

15. 4. 2015

V pátek 17. 4. 2015 a následně od pondělí 20. 4. 2015 zhotovitel akce "Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma" zahájí odvoz sedimentu z rybníka Marvánek.

pokračování


Dokončili jste registraci svého vozidla? Čas máte jen do 30. 6. 2015

14. 4. 2015

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, zda vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla...

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 4/2015 konané dne 3. 4. 2015

13. 4. 2015

pokračování


Říčanské náměstí se promění v ráj bylinek a řemesel

13. 4. 2015

Milovníci bylinek, květin a různých řemeslných výrobků se mohou těšit na tradiční Festival řemesel a slavnosti bylinek v Říčanech. Třetí ročník akce se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015 na Masarykově náměstí společně s potravinovými trhy. Kromě široké nabídky produktů čeká na návštěvníky občerstvení i netradiční kulturní program.

pokračování


Informace o údržbě zeleně: Výsadba keřů a trvalek na kruhovém objezdu u Lihovaru

13. 4. 2015

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že v průběhu dnešního dne 13. 4. 2015 začne probíhat výsadba keřů a trvalek na kruhovém objezdu u Lihovaru. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku Oddělení technické správy

pokračování


Akce „Rekonstrukce komunikace Olivova v Říčanech“

9. 4. 2015

Od 13. 4. do 4. 5. 2015 dojde k uzavření křižovatky Jasmínová x Olivova. Dokončení rekonstrukce se předpokládá na konci května.

pokračování


V Říčanech otevřeli unikátní geopark

9. 4. 2015

Didaktické centrum geologie neboli geopark spojený s geologickou laboratoří se 9. dubna slavnostně otevřel v Říčanech. V geoparku vybudovaném u 1. ZŠ na Masarykově náměstí, jsou trvale k vidění typické horniny z celé ČR, model paleontologického naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců. V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek.

pokračování


Vandalismus stále zůstává velkým problémem naší doby

8. 4. 2015

Město stále bojuje s poškozováním veřejných míst v Říčanech. Uhořelé a poničené odpadkové koše a informační tabule, poškozená dětská hřiště a černé skládky nejsou v našem městě výjimkou. Jak nejlépe řešit vandalismus?

pokračování


V Říčanech vznikl unikátní geopark! Zveme vás na slavnostní otevření!

31. 3. 2015

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 ve 14.00 hodin proběhne slavnostní otevření unikátního geoparku v Říčanech. Akce se koná v zahradě 1. ZŠ Říčany na Masarykovo náměstí. Přineste si svůj kamínek a přijďte si prohlédnout několik zajímavostí spojených s vědou o Zemi.

pokračování


Říčany v záři reflektorů! Město a jeho zákoutí účinkují ve filmu a hudebním klipu

30. 3. 2015

Do českých kin nedávno vstoupil film Vybíjená, který je natočen na motivy knihy populárního spisovatele Michala Viewegha. Divákům z Říčan musely být záběry některých míst víc než povědomé. Říčany se ale ve filmu neobjevily poprvé a v poslední době jsou pro režiséry stále atraktivnější. Pro natočení svého hudebního klipu si je vybrala i kapela Chinaski.

pokračování


Novinka pro zastupitele Říčan! V březnu poprvé hlasovali přes elektronické zařízení

25. 3. 2015

Premiéra nového hlasovacího zařízení proběhla na březnovém zasedání zastupitelstva. Nový elektronický systém je jednou z mnoha částí projektu, jehož cílem je zefektivnit práci úřadu a zvýšit komfort občanům. Kromě hlasovacího zařízení, úřad získá 60 nových počítačů, občané získají elektronické formuláře nebo možnost lepší kontroly městské pokladny. Projekt financoval částkou téměř 5 milionů korun Integrovaný operační program.

pokračování


Veřejná zakázka Rekonstrukce zázemí ragby klubu Říčany

24. 3. 2015

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 9/2015 zadávaná v otevřeném řízení; lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.4.2015 do 11:00 hodin

pokračování


Zápis č. 3 ze schůze OV Voděrádky konané dne 12. 3. 2015

23. 3. 2015

pokračování


ZmŘ 18. 3. 2015

23. 3. 2015

pokračování


Zahájení prací na odbahnění Mlýnského rybníka

23. 3. 2015

Sdělujeme tímto nejen obyvatelům města Říčany, že dnes 23. 3. 2015 došlo k zahájení přípravných prací na odbahňování Mlýnského rybníka. Omlouváme se za dočasné narušení klidu v okolí staveniště. Případné další informace o průběhu realizace odbahňování Mlýnského rybníka získáte na odboru správy...

pokračování


Informace o kácení dvou torz lip v ulici Květná v Kuří

23. 3. 2015

Vážení občané, během dnešního a zítřejšího dne bude v ulici Květná v Kuří probíhat kácení dvou torz lip a kmeny přemístěny do broukoviště u ragby hřiště v Říčanech. Omluvte, prosím, omezení související s kácením. Děkujeme. Za správu zeleně OTS, Eva Šebková

pokračování


Rekonstrukce Mlýnského rybníka začíná! Do konce října se opraví hráz a nádrž se odbahní

23. 3. 2015

V polovině března začala oprava Mlýnském rybníka v Říčanech. Příštích 7 měsíců proběhne rekonstrukce hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Jednu z největších investičních akcí, kterou město vysoutěžilo za částku přes 36 milionů korun, zafinancuje téměř z poloviny dotace z Ministerstva životního prostředí. Rybník, který vyvolal pozornost v době povodní 2013, se tak stane bezpečnější a pomůže s retencí vody při povodních.

pokračování


Hodina Země 28. 3. aneb hodinou to jen začíná

20. 3. 2015

V sobotu 28. března od půl deváté večer opět po roce potemní Říčany. Ve vybraných lokalitách bude vypnuto veřejné osvětlení. Tímto způsobem dávají nejen města, ale i firmy a občané najevo, že si uvědomují svou odpovědnost za budoucnost naší Země.

pokračování


V Říčanech unikl do kanalizace chlornan sodný. Na místě zasahují profesionální hasiči

18. 3. 2015

Do říčanské kanalizace uniklo z automobilu na Černokostelecké ulici zhruba 700 litrů chlornanu sodného. Jedná se o látku běžně známou jako chlorové bělidlo, která se často používá k dezinfekci a jako bělicí činidlo. Na místě zasahují hasiči, kteří likvidují zbytky chemikálií. Chlornan sodný...

pokračování


Občané Říčan si vyzkouší unikátní hlasování díky projektu Demokracie 2.1

13. 3. 2015

Město zahájilo spolupráci s týmem Demokracie 2.1, který pracuje na testování a vývoji platformy využitelné při nejrůznějších hlasováních u obecních záležitostí. Autorem matematického algoritmu, jehož inovace spočívá v tzv. efektu více hlasů, je matematik Karel Janeček. Nový způsob hlasování by si Říčaňáci mohli zkusit na několika vytipovaných tématech. Radnice chce využitím hlasovací aplikace, která umožní občanům volit z pohodlí domova, docílit větší angažovanosti a zájmu o věci veřejné.

pokračování


Informace o rekonstrukci ulice Olivova

11. 3. 2015

Zítra 12. 3. 2015 začne na Olivově ulici frézování vozovky. Do konce května 2015 se dokončí zbývající úsek do ulice na Vyhlídce.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 5. 3. 2015

11. 3. 2015

pokračování


Informace o kácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka

10. 3. 2015

Od středy 11.3. do pátku 13.3. 2015 bude probíhat kácení stromů v lesnaté části hráze rybníka „Mlýnský“ v Říčanech. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v lokalitách, kde dojde ke kácení. Děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku

pokračování


Říčanská restaurace Sport bude v následujících týdnech zavírat o půlnoci. Městská rada po nedělní rvačce hostů neudělila výjimku

6. 3. 2015

Nedělní rvačka hostů restaurace SPORT má razantní dozvuky. Bitka se strhla v ranních hodinách prvního března. Po rvačce na místě zasahovaly tři vozy záchranářů, naštěstí zranění nebyla vážná.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 3/2015 konané dne 2. 3. 2015

6. 3. 2015

pokračování


Říčany v Bruselu. Úspěšná návštěva centra Evropské unie

6. 3. 2015

Starosta Říčan Vladimír Kořen a tajemník Městského úřadu Tomáš Mařík dostali příležitost prezentovat město před lidmi z bruselské administrativy.

pokračování


Mapy budoucnosti pomůžou Městské policii v Říčanech předpovídat místo zločinu

5. 3. 2015

Městská policie v Říčanech spouští v rámci aplikace nového softwaru nový nástroj prevence kriminality "Mapy budoucnosti". Jde o moderní způsob zvýšení efektivity a kvality výkonu policistů prostřednictvím mapování, analýzy a predikce dat o kriminalitě s cílem lépe zajistit bezpečnost a veřejný pořádek ve městě. Ze zkušeností policie vyplývá, že díky tomuto nástroji může klesnout kriminalita až o 30 %.

pokračování


Informace o údržbě zeleně: Kácení hlohové aleje v ulici Sedláčkova

5. 3. 2015

Dnes ve čtvrtek 5. 3. 2015 bude probíhat kácení hlohové aleje v ulici Sedláčkova. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost v této lokalitě a omlouváme se za dočasná omezení vyplývající z této činnosti. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku

pokračování


Zastupitelé v březnu vydají stanovisko k výstavbě ZŠ a MŠ Magic Hill na Fialce

4. 3. 2015

„Zde pro Vás stavíme novou školu a školku Magic Hill“ – tento nápis na plotu vedle volnočasového centra Na Fialce vzbudil na konci léta loňského roku velký rozruch. Místní obyvatelé se totiž až z této cedule a po poklepání základního kamene dozvěděli, jaká stavba má na posledním volném pozemku po bývalém zahradnictví vzniknout. Nyní město hledá nejvhodnější řešení, které budou akceptovat jak občané, tak investor stavby.

pokračování


Zápis z veřejné volební schůze osadního výboru Strašín ze dne 21. 2. 2015

4. 3. 2015

pokračování


Zemřel významný říčanský občan, ekonom a rybář Petr Semeniuk

26. 2. 2015

V sobotu 21. února zemřel po dlouhé nemoci ve věku 75 let prof. Petr Semeniuk, známý říčanský občan a dlouholetý předseda Českého rybářského svazu. Město Říčany tímto jeho rodině vyjadřuje hlubokou upřímnou soustrast.

pokračování


Florbalový turnaj zahájil provoz zrekonstruované sportovní haly v Říčanech

26. 2. 2015

V sobotu 28. února 2015 od 9.00 hodin se konalo slavnostní otevření opravené sportovní haly v Říčanech. Sportovní hala, která se rekonstruovala od podzimu loňského roku, nyní nabízí pro sportovce velmi komfortní prostředí. Zateplení sníží tepelné ztráty a náklady na provoz, i proto projekt podpořil Operační program životního prostředí.

pokračování


Mateřské školy Srdíčko a Čtyřlístek mají nové webové stránky

26. 2. 2015

MŠ Čtyřlístek informuje o svých aktivitách nově na webové stránce www.ctyrlistek-ricany.cz a zásadní zprávy a aktuality týkající se MŠ Srdíčko jsou k nalezení na webu www.mssrdicko.ricany.cz. Doufáme, že uživatelé budou s novým vzhledem webových stránek spokojeni, získají tam všechny potřebné...

pokračování


Říčanští učitelé se vzdělávali na semináři zaměřeném na vyšší bezpečnost ve školách

23. 2. 2015

Městská policie společně s městem, policií ČR a hasiči pořádala v průběhu února semináře věnované bezpečnostní problematice pro zaměstnance všech říčanských škol. Proškolení učitelů a celého personálu je dalším krokem ke zvýšení bezpečnostních opatření při kontaktu s nepovolanými osobami ve školách.

pokračování


Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera v Říčanech. Hlavní téma: pražský okruh 511 a rekonstrukce Mlýnského rybníka

19. 2. 2015

Středočeské Říčany hostily v úterý hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru z ČSSD. Prohlédl si Mlýnský rybník, který v roce 2013 při povodních přetekl, a jehož hráz se ukázala jako nestabilní. Starosta Říčan Vladimír Kořen informoval hejtmana o průběhu rekonstrukce této nádrže. V těchto dnech probíhá výběr firmy, která letos opraví hráz a rybník odbahní. Hovořilo se také o přesunu areálu KSUS Středočeského kraje, který je pod hrází rybníka, a který byl při povodních zaplaven. Město navrhlo, aby se ve společném projektu areál změnil na centrální městský přírodní park.

pokračování


ZmŘ 11. 2. 2015

19. 2. 2015

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 16. 2. 2015

18. 2. 2015

pokračování


Veřejná zakázka - Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

18. 2. 2015

zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce č. 4/2015; lhůta pro podání nabídek prodloužena do: 12.3.2015 do 10:00 hod.; otevírání obálek: 12.3.2015 v 10:15 hod.

pokračování


Město nabízí zájemcům prodej štěpky u Mlýnského rybníka

17. 2. 2015

Město Říčany, Odbor správy majetku, nabízí k prodeji štěpku v celém objemu uloženém v hromadách na břehu Mlýnského rybníka podél ulice Podhrázská. Množství k odběru – zhruba 40 – 50 m3. Prodáno bude zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Odvoz štěpky si zajišťuje zájemce na...

pokračování


Pozvánka na slavnostní otevření sportovní haly v Říčanech

13. 2. 2015

Město Říčany zve příznivce sportu na slavnostní otevření zrekonstruované sportovní haly v Říčanech. Akce se koná v sobotu 28. února 2015 v 9.00 hodin ve sportovní hale ve Škroupově ulici. V rámci programu vystoupí TS Dance EB a TŠ Twist a proběhne dětský florbalový turnaj.

pokračování


Město Říčany nabízí zájemcům k prodeji 18 m3 dřeva

11. 2. 2015

Město nabízí zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou odkup dřeva - směs z pokáceného břehového porostu Říčanského potoka. Cenové nabídky posílejte do pondělí 16. 2. 2015 do 12.00 hodin včetně.

pokračování


Informace o kácení dřevin - 11. 2. 2015

10. 2. 2015

Zítra, ve středu 11. 2. 2015, bude probíhat kácení dřevin u ulice Kamenická, na sídlišti v ulici Šrámkova a v parku náměstí Československé armády. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v lokalitách, kde dojde ke kácení. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva...

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 5. 2. 2015

10. 2. 2015

pokračování


Město zve na výstavu fotografií Nejmohutnější památné stromy ČR

9. 2. 2015

Od 27. 2. 2015 do 13. 3. 2015 se v obřadní síni města Říčany na Masarykově náměstí koná výstava fotografií ”Nejmohutnější památné stromy ČR”.

pokračování


Říčany vyzývají vlastníky 68 veřejných lamp ve městě k jejich předání. Jinak hrozí přerušení dodávky energie do těchto světel!

6. 2. 2015

Říčany vyzvaly již v roce 2014 všechny vlastníky veřejného osvětlení, které nepatří do městského majetku, k předání městu a případnému zřízení služebnosti. Jde o téměř 3 % všech lamp, které se nachází ve 13 ulicích. Výzva trvá do března letošního roku. Jinak se dané ulice zahalí do tmy.

pokračování


Informace o konání veřejné volební schůze do osadního výboru Strašín

5. 2. 2015

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 2/2015 konané dne 2. 2. 2015

4. 2. 2015

pokračování


Říčany jsou třetím nejlepším městem v soutěži „My třídíme nejlépe“

3. 2. 2015

Říčany si ze soutěže měst a obcí Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ přivezly v kategorii největších měst kraje s počtem nad 10 000 obyvatel krásné třetí místo, šek na dvacet tisíc korun a stříbrnou minci Karla IV.

pokračování


V říčanském lese proběhne úmyslná těžba

3. 2. 2015

Ještě v průběhu zimy dojde v říčanském lese k mýtní úmyslné těžbě. V lokalitě za altánem u Tehovských polí směrem k osadě Lada se pokácí porost s převahou smrků, které přesáhly stáří 80 let. Jinak by stromy mohly být napadeny hnilobou a hrozilo by jejich znehodnocení. Dřevo se bude prodávat prostřednictvím aukce.

pokračování


Uzavření mostku přes Rokytku u restaurace Jureček

2. 2. 2015

Od úterý 3. 2. 2015 do 13. 2. 2015 dojde k uzavření mostku přes Rokytku od parkoviště k restauraci Jureček. Důvodem jsou rekonstrukční práce týkající se odvodnění parkoviště.

pokračování


Zápis z ustavující schůze OV Voděrádky konané dne 30. 1. 2015

2. 2. 2015

pokračování


Zápis č. 2 ze schůze OV Voděrádky konané dne 30. 1. 2015

2. 2. 2015

pokračování


Otevření uzavírky ulice Olivova - Jasmínová

30. 1. 2015

Opravená křižovatka ulic Olivova - Jasmínová se řidičům otevře v pondělí 2. února v 9.00 hodin.

pokračování


Komise rady města Říčany mají nové složení

29. 1. 2015

Radní města Říčany jmenovali ve čtvrtek 22. ledna nové členy komisí, které jsou poradním orgánem rady v různých oblastech. Celkem chtělo pro město pracovat přes osmdesát lidí. Komise se liší v množství členů. Ti jsou ale kvůli případnému hlasování ponecháni v lichém počtu. Složení grantové komise projednávala rada již koncem minulého roku, protože tato komise potřebovala být činná v grantovém řízení co nejdříve.

pokračování


Ples města Říčany 2015: Tanec, exkluzivní vinný bar a muzikálová zpěvačka

28. 1. 2015

V sobotu 28. února pořádá město Říčany již čtvrtý reprezentační ples, tentokrát v duchu muzikálu. Jako každý rok jsou zváni všichni milovníci tance, zábavného programu, bohaté tomboly a v neposlední řadě dobrého vína. Hvězdou večera bude vystoupení muzikálové zpěvačky Michaely Noskové.

pokračování


Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2015

27. 1. 2015

Město Říčany vyzývá k předkládání žádostí do dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2015". Uzávěrka příjmu žádostí - 28. 2. 2015.

pokračování


Zahájení rekonstrukce stoky A u Jelení ulice

23. 1. 2015

Od 26. 1. do 20. 3. 2015 proběhne rekonstrukce stoky u ul. Jelení. Dle předpokladu a dohod bude v maximální míře zajištěn příjezd a příchod do ul. Jelení. Více informací v přiložených dokumentech.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 1/2015 konané dne 5. 1. 2015

19. 1. 2015

pokračování


Webový portál ČŠI může pomoci s výběrem školy

19. 1. 2015

pokračování


Informace o kácení dřevin u parkoviště Jureček

16. 1. 2015

Vážení občané, dnes 16. 1. 2015 bude v souladu s povolením probíhat kácení jednoho exempláře dřeviny ve špatném zdravotním stavu u parkoviště Jureček. Dbejte, prosím, v těchto místech zvýšené opatrnosti. Děkujeme.    Odbor správy majetku

pokračování


Informace o kácení dřevin a rákosin Mlýnského rybníka

16. 1. 2015

Pokácení a posekání se uskuteční v termínu od 20. 1. – 20. 2. 2015.

pokračování


Navštivte kančí stezku v říčanském lese! Jaké další úpravy zde chystá město v roce 2015?

15. 1. 2015

Na začátku roku vznikla podél cesty od Olivovny směrem k Tehovu naučná stezka o černé zvěři s pěti informativními tabulemi a dubovou sochou divočáka. V letošním roce plánuje Odbor životního prostředí - správa městských lesů opravit další lesní komunikace nebo zřídit hippostezky. Kompletní rekonstrukce by se tak mohla dočkat i zničená cesta od Starého koupadla, která částečně vede přes Lesy ČR.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 8. 1. 2015

13. 1. 2015

pokračování


Radní David Michalička od ledna řídí a koordinuje zásadní projekty města

12. 1. 2015

Zastupitel a radní David Michalička nově vede významné investiční i neinvestiční projekty města. Od počátku roku totiž pracuje pro Říčany jako manažer projektového řízení. Kromě toho se bude vyjadřovat i ke stavbám za město. Právě s řízením stavebních projektů má dlouhodobé zkušenosti. Vyzkoušel si práci od projektanta-statika, přes obchodně-technického zástupce, zakladatele a ředitele malé firmy až po vedoucí pozici ve velké stavební společnosti. „Základem je kvalitní tým lidí, který táhne za jeden provaz. Já věřím, že v Říčanech takový tým máme,“ říká k nové práci.

pokračování


Oznámení o kácení dřevin v ulici Olivova, Říčany

9. 1. 2015

Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou v termínu od pondělí 12. 1. 2015 zahájeny práce na kácení dřevin v ulici Olivova dle příslušných rozhodnutí o kácení dřevin č.j. 126649/2014-MURI/OŽP-00395 ze dne 23.10.2014 a č.j. 73873/2013-MURI/OŽP – 00395 ze dne 13.11.2013. Děkujeme za...

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

8. 1. 2015

pokračování


V Říčanech má příroda zelenou! Město navrací do krajiny aleje a remízky

8. 1. 2015

V Říčanech se od října letošního roku intenzivně snaží o návrat tradičních krajinných prvků, jako jsou aleje a remízky, do okolní krajiny. Projekt, který je financován z Operačního programu Životní prostředí, má za cíl kromě oživení životního prostředí také chránit město před povodněmi a větrnou erozí. Výsadba stromů a remízků doprovází zásadní investiční projekty, mezi které patří odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku.

pokračování


Zápis č. 1 ze schůze OV Voděrádky konané dne 2. 1. 2015

7. 1. 2015

pokračování


Informace o údržbě zeleně

7. 1. 2015

Vážení občané, v případě přízně počasí bude v pátek dne 9. 1. 2015 probíhat kácení vrby jívy ve špatném zdravotním stavu rostoucí nad parkovištěm u Jurečku. V tuto dobu a těchto místech dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení! Za město Říčany Eva Šebková...

pokračování


Zastupitelé Říčan řekli jasné NE úvahám o změně trasy jihovýchodní části pražského okruhu!

5. 1. 2015

Zastupitelstvo města Říčany jednomyslně deklarovalo, že nesouhlasí s úvahou měnit trasu stavby č. 511 silničního okruhu kolem Prahy v úseku dálnice D1 - Praha Běchovice. V posledních měsících se část aktivistů z Běchovic pokoušela rozvířit debatu o posunutí plánů na vybudování pražského okruhu víc do Středočeského kraje.

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov konané dne 8. 12. 2014

5. 1. 2015

pokračování


ZmŘ 17.12. 2014

23. 12. 2014

pokračování


Informace k akci “Rekonstrukce ulice Olivova“

17. 12. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 12/2014 konané dne 1. 12. 2014

17. 12. 2014

pokračování


Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR?

17. 12. 2014

pokračování


Další e-aukce na dodávky energií v Říčanech: Nízké ceny a férové podmínky pro všechny

9. 12. 2014

Elektřina, zemní plyn, mobilní volání. Základní potřeby, za které každá rodina ročně utratí nemalé peníze. A do března loňského roku mnozí z nás ani netušili, že i ceny těchto služeb můžeme nějak významně ovlivnit. Obyvatelé Říčan ale dokázali, že to jde. A letos v říjnu se v Říčanech uskutečnila první opakovaná aukce domácností, které soutěžily již téměř před dvěma lety. Potvrdila nízké ceny i princip sdružených aukcí.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 4. 12. 2014

9. 12. 2014

pokračování


ZmŘ 3. 12. 2014

9. 12. 2014

 

pokračování


Informace o akci: Odvodnění parkoviště u Jurečku a rekonstrukce kanalizační přípojky k objektu restaurace Jureček

8. 12. 2014

pokračování


Veřejná zakázka - Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže

8. 12. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 33/2014 zadávaná v otevřeném podlimitním řízení; lhůta pro podání nabídek prodloužena do 21.1.2015 do 10:00 hodin

pokračování


Předvánoční čas v Říčanech již tradičně patří adventu a Českým Vánocům

26. 11. 2014

V neděli 30. listopadu odstartuje tradiční každotýdenní adventní setkávání na Masarykově náměstí v Říčanech. V 18.30 hodin proběhne rozsvícení Vánočního stromu. Každou další neděli zve město občany na zajímavý předvánoční program. Období adventu vyvrcholí před Štědrým dnem oblíbenou akcí České Vánoce. Co vás čeká?

pokračování


Informace k akci „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

26. 11. 2014

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž IRTN dálkový odečet

25. 11. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2. 12. 2014 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Zápis č. 12 ze schůze OV Voděrádky konané dne 13. 11. 2014 + příloha

24. 11. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 11/2014 konané dne 3. 11. 2014

19. 11. 2014

pokračování


Výzva pro zájemce o členství v OV Strašín

19. 11. 2014

pokračování


Zničené lesní komunikace v říčanském lese jsou minulostí!

19. 11. 2014

Od září do října se v říčanském lese opravovaly hlavní cesty, které utrpěly obrovské škody při povodni v červnu 2013. Město na jejich sanaci získalo v květnu finanční injekci takřka 1,7 milionu korun z Programu rozvoje venkova SZIF.

pokračování


Mateřská škola Zahrádka má nové webové stránky

19. 11. 2014

Podrobnější informace o zápisu a otevření MŠ Zahrádka se dozvíte v lednovém Kurýru a na nových webových stránkách školky.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 6. 11. 2014

11. 11. 2014

pokračování


ZmŘ 5. 11. 2014

10. 11. 2014

pokračování


Starostou Říčan je opět Vladimír Kořen! Zastupitelé dnes zvolili nové vedení města

5. 11. 2014

Město Říčany povede v příštích čtyřech letech starosta Vladimír Kořen - lídr volebního sdružení Klidné město, které drtivě zvítězilo v komunálních volbách s výsledkem 55,7 % hlasů. Prvním místostarostou byl nově zvolen Zdeněk Hraba, druhou místostarostkou bude Hana Špačková. Noví zastupitelé rozhodli na ustavujícím zasedání ve středu 5. listopadu i o členech městské rady a předsedech jednotlivých výborů.

pokračování


Dokončení výstavby mateřské školy a denního stacionáře se mírně opozdí

5. 11. 2014

Výstavba dvou zásadních stavebních projektů - Mateřské školy Zahrádka a Denního stacionáře OLGA běží v co nejrychlejším tempu. Město se však musí potýkat s mírnými komplikacemi. Z důvodu náhlé vážné nemoci jednatele společnosti, která realizuje obě stavby, se posune termín dokončení na konec letošního roku nebo leden 2015.

pokračování


Informace o kácení dřevin na křižovatce Černokostelecká x Olivova

4. 11. 2014

Ve středu 5. 11. od dopoledních hodin bude probíhat kácení dřevin u točny autobusu na Černokostelecké ulici (křižovatka s ul. Olivovou). Firma bude pro ŘSD kácet náletový porost podél komunikace. K omezení provozu nedojde. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva Šebková Odbor správy...

pokračování


Martin Altrichter: Otevírací pásku nového zimního stadionu chceme stříhat na konci roku 2015

30. 10. 2014

Rozhovor s bývalým hokejovým brankářem o chystané realizaci nového zimního stadionu v Říčanech.

pokračování


Upozornění pro komunikaci Olivova

27. 10. 2014

pokračování


Větší bezpečnost v říčanských školách! Hlavní téma setkání zástupců města, policie a škol

24. 10. 2014

Vedení města Říčany svolalo schůzku ke zvýšení bezpečnostních opatření v říčanských školách. Impulsem k jednání byly podněty od rodičů a především nedávná tragédie ve Žďáru nad Sázavou. Starosta a místostarostka Říčan společně diskutovali s řediteli a ředitelkami jednotlivých škol, městskou a státní policií o prevenci, možných rizicích a řešení konkrétních krizových situací při kontaktu nepovolaných osob v prostorách škol.

pokračování


Informace o kácení bříz u Marvánku

20. 10. 2014

Zítra, dne 21.10.2014, bude-li příznivé počasí, proběhne na břehu rybníka Marvánek pokácení 3 torz bříz. Jedná se o havarijní kácení, které provedou pracovníci města. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku Oddělení technické správy  

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 10/2014 konané dne 6. 10. 2014

20. 10. 2014

pokračování


Informace o rekonstrukci ulice Olivova v Říčanech

20. 10. 2014

V pondělí 13. října začne kompletní oprava komunikace Olivova v úseku ulic Na Vyhlídce a Jasmínová. Bez omezení dopravy v ul. Olivova bude zahájená realizace splaškové kanalizace v ul. Na Kozákově po ul. Olivova. A to v termínu od 20. 10. - 27. 10. 2014. Uzavírka komunikace a s tím spojená změna autobusových linek nastane v době od 27. 10. 2014 do 30. 4. 2015. Více informací v přiloženém dokumentu.

pokračování


Zápis č. 11 ze schůze OV Voděrádky konané dne 13. 10. 2014

20. 10. 2014

pokračování


Olivova dětská léčebna prošla zásadními změnami a hlásí: Rozpočet je stabilizovaný!

17. 10. 2014

V Olivově dětské léčebně se léčí nejen plno dětí, ale postupně zde dochází i k uzdravení ekonomické situace. Léčebna totiž ještě před půl rokem bojovala s výrazným zadlužením. "Olivovně" pomohly i Říčany a Praha, které přispěly celkovou částkou 1 milion korun. Obě města také vstoupila do léčebny jako zakladatelé a budou mít rozhodující vliv na její chod. Jaké změny se zde udály?

pokračování


Jak vypadal 7. ročník putovní výstavy Ligy proti rakovině v Říčanech?

16. 10. 2014

Liga proti rakovině Praha při letošním podzimním turné putovní výstavy navštívila Masarykovo náměstí v Říčanech. Akce se uskutečnila pod záštitou místostarostky města Mgr. Hany Špačkové. Během dvou dnů se akce aktivně zúčastnilo 728 dospělých a 428 dětí do 12 let. K vyšetření základních zdravotních ukazatelů pracovníky Státního zdravotního ústavu přišlo 331 návštěvníků, služeb kožních lékařek využilo 129 osob.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 2. 10. 2014

15. 10. 2014

pokračování


Startuje druhá část složité opravy hlavní kanalizační stoky v Říčanech

14. 10. 2014

Stoka A – jedna z bolestí města Říčany. V místech, kde protékají odpadní vody z 60% území města, docházelo ještě v roce 2011 k častým únikům splašek do přírody. První etapa rekonstrukce páteřní stoky skončila loni v létě. Zahrnovala výstavbu dvou odlehčovacích komor, které zabraňují přetékání odpadních vod do okolí. Letos v říjnu město zahájí druhou fázi oprav, kdy dojde k výstavbě kapacitnějšího kanalizačního řadu a velké retenční nádrže. Termín dokončení jedné z největších investic města ve výši okolo 30 milionů korun je v červnu 2016.

pokračování


Jasný vítěz voleb v Říčanech - SNK Klidné město, má 14 z 21 křesel

13. 10. 2014

Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město v čele s dosavadním starostou Vladimírem Kořenem úspěšně obhájilo vítězství ve volbách do zastupitelstva města Říčany. Získalo celkem 55,7 % platných hlasů, což je dokonce nejvýraznější volební výsledek v historii Říčan od roku 1994.

pokračování


Děti slavnostně otevřely novou unikátní zahradu MŠ U Slunečních hodin v Říčanech

10. 10. 2014

V pozdním odpoledni obvykle opouští brány Mateřské školy U Slunečních hodin většina dětí v doprovodu svých rodičů. Jinak tomu ale bylo ve středu 8. října! Na nové zahradě totiž vypukla slavnost s opékáním buřtů. Akci město uspořádalo při příležitosti ukončení projektů rekonstrukce školky a revitalizace školní zahrady. Opravený školní areál oficiálně představil přítomným rodičům a dalším hostům starosta města Říčany spolu se zástupci zhotovitele, projektanty, poskytovatele dotace a TDI. Nevšední zahradu s mnoha přírodními zákoutími a tvůrčími herními prvky si nadšeně od prvních minut užívaly hlavně děti.

pokračování


Informace o konání voleb a způsobu hlasování do zastupitelstva města Říčany

8. 10. 2014

Volby do zastupitelstva města Říčany se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

pokračování


Město kompletně opraví další část Olivovy ulice v Říčanech! V úseku Na Vyhlídce po Jasmínovou

7. 10. 2014

Zastupitelé v září schválili předfinancování rekonstrukce další části Olivovy ulice ve výši téměř 13 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celková oprava včetně nového asfaltového povrchu a výstavby chodníků odstartuje v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku.

pokračování


Známe výsledky soutěže Zlatý oříšek Středočeského kraje 2014!

3. 10. 2014

V neděli 28. září se v Říčanech uskutečnilo krajské kolo soutěže pro talentované děti Zlatý oříšek 2014. Akce, která byla součástí prvního ročníku městských slavnostní Řekni Říčany, začala dopoledne vystoupením 15 finalistů v KC Labuť. Vítězové klání si tradiční sošku a peněžní poukázku převzali z rukou starosty a místostarostky Říčan odpoledne na zcela zaplněném Masarykově náměstí.

pokračování


Starosta Říčan Vladimír Kořen patří mezi nejlepší české inovátory

2. 10. 2014

Říčanský starosta se umístil spolu s dalšími 13 českými jednotlivci nebo projekty v unikátním žebříčku New Europe 100 challengers. Polský časopis Res Publika, Mezinárodní visegrádský fond, deník Financial Times a firma Google vybraly 100 nejzajímavějších inovátorů střední a východní Evropy. Vladimír Kořen se mezi české inovátory dostal za projekt elektronické aukce elektřiny a plynu pro občany.

pokračování


Kdo zvítězil v anketě Říčanský sportovec sezóny 2013/2014?

1. 10. 2014

Slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího říčanského sportovce se konalo v neděli 28. září odpoledne v rámci městských slavností Řekni Říčany. O vítězích rozhodli hlasující na webových stránkách www.sportovec.ricany.cz.

pokračování


Informace k otevření denního stacionáře OLGA v Říčanech

30. 9. 2014

Vážení občané, blíží se termín otevření nového stacionáře OLGA, který se stane součástí Domu s pečovatelskou službou SENIOR. V tomto stacionáři budeme nabízet služby denních pobytů v pracovních dnech pro osoby v seniorském věku a osoby se zdravotním postižením, jejichž...

pokračování


Odbahnění rybníka v Kuří

29. 9. 2014

Odbahnění rybníka v Kuří bude zahájeno výlovem v sobotu 4. října 2014.

pokračování


Oprava mostu v ulici Zámecké ve Voděrádkách a oprava opevnění vodního toku pod mostem v ulici Březská v Radošovicích

29. 9. 2014

Od počátku října do konce listopadu proběhne oprava mostu v Zámecké ulici a opraví se opevnění vodního toku Rokytky pod mostem v Březské ulici.

pokračování


Centrum Říčan zdobí od září dvě opravené ulice Rýdlova a Štefánikova

29. 9. 2014

Vedení města spolu se zástupci zhotovitele a dalších partnerů dnes slavnostně otevřelo zrekonstruované komunikace Štefánikova a Rýdlova v Říčanech. Kromě nového povrchu vznikly z obou stran ulice i nové chodníky ze zámkové dlažby. K realizaci rekonstrukce významně přispěla dotace z ROP Střední Čechy.

pokračování


Bezpečně na kole 2014

29. 9. 2014

V rámci Evropského týdne mobility proběhl ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 8.30 do 12.30 na Říčanském dopravním hřišti již 3. ročník bezpečnostně preventivní akce „Bezpečně na kole“. Akce byla organizována Cestou integrace, o. p. s. pod záštitou a partnerstvím se Zdravým městem Říčany. Hlavním sponzorem bylo Město Říčany, výukové materiály a drobné odměny poskytl BESIP – Ministerstvo dopravy ČR.

pokračování


Říčaňáci otevřeli lesopark na 50. rovnoběžce

22. 9. 2014

V sobotu 20. září proběhlo slavnostní setkání při příležitosti ukončení projektu revitalizace okolí rybníku Jureček v Říčanech, kde prochází 50. rovnoběžka.

pokračování


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

22. 9. 2014

pokračování


Realizace akce „Rekonstrukce komunikace Olivova v Říčanech“ ( I. etapa – II. a III. fáze – úsek od ul. Na Vyhlídce – Jasmínová, Říčany)

19. 9. 2014

pokračování


V pondělí začnou opravy povodňových škod v říčanském lese

19. 9. 2014

Stavební práce se v říčanském lese rozeběhnou v pondělí 22. září 2014. Technika se začne s největší pravděpodobností přesouvat již o tomto víkendu. Náklady na akci dosahují částky necelých 2,3 milionu korun, z větší části ji pokryje dotace ze SZIF.

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 9/2014 konané dne 1. 9. 2014

18. 9. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov konané dne 17. 9. 2014

18. 9. 2014

pokračování


Hlasujte v anketě Říčanský sportovec 2013/2014!

16. 9. 2014

Hlasujte pro své favority v každé kategorii. Hodnoťte skutečně sportovní úspěchy a zvolte toho nejlepšího. Hlasování veřejnosti bude ukončeno v neděli 21.9.2014 ve 24:00 hodin.

pokračování


ZmŘ 10. 9. 2014

15. 9. 2014

pokračování


Očekávaným výlovem začne na konci září revitalizace rybníka Marvánek v Říčanech

15. 9. 2014

Rybník Marvánek odkryje po desítkách let svá rybářská tajemství. Velcí sumci, tolstolobici nebo kapři mohou překvapit rybářské sítě na samotném začátku celkové rekonstrukce tohoto rybníka. Marvánek je zanesený vrstvou sedimentů, které zhoršují kvalitu vody a jeho využití. Město se proto rozhodlo rybník a jeho okolí oživit a navrátit jeho dřívější slávu. Po odbahnění, bude opravena výpusť i hráz a na březích se objeví písčité pláže. Projekt, na který město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, potrvá téměř rok.

pokračování


Zápis č. 10 ze schůze OV Voděrádky konané dne 11. 9. 2014

12. 9. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 19. 8. 2014

10. 9. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 4. 9. 2014

10. 9. 2014

pokračování


Rybářům se vrací klubovna. Říčanští zastupitelé schválili směnu mezi městem a rybářským svazem

8. 9. 2014

Dlouholetá nejistota říčanských rybářů končí. Svou činnost organizují desítky let z budovy, kterou sice postavili, ale po roce 1989 se stala majetkem města. Zastupitelé v srpnu souhlasili se směnou pozemků a budovy mezi městem a místní organizací Českého rybářského svazu. Město od rybářů získá pozemky u Marvánku a doplatek přes 400 tisíc korun. Rybáři naopak od města dostanou budovu s přilehlými pozemky.

pokračování


Řekni Říčany! První ročník městských slavností se ponese v duchu písmene Ř

5. 9. 2014

Letos uplynulo 725 let od první zmínky o městě Říčany. Navíc jsou Říčany největším městem začínajícím na Ř. Při té příležitosti se 28. září 2014 uskuteční v Říčanech velkolepé slavnosti, kde nebude nouze o bohatý kulturní a zábavný program pro celé rodiny. Říčanští se pokusí vytvořit český rekord v počtu usmažených řízků, vyhlásí říčanského sportovce roku a talentované děti ze středních Čech budou soutěžit v krajském kole soutěže Zlatý oříšek 2014.

pokračování


Jmenné seznamy všech kandidátních listin

4. 9. 2014

Seznamy všech platných kandidátů dle abecedy do voleb do Zastupitelstva města Říčany, které se konají 10 a 11. října 2014.

pokračování


Informace k údržbě zeleně - prořez lip

3. 9. 2014

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o prořezu aleje lip na říčanském hřbitově a stromořadí lip podél ulice K Solné stezce, které budou probíhat v závislosti na počasí od odpoledních hodin dne 3. 9. 2014 pravděpodobně do 10. 9. – hřbitov a dále do 19. 9. Solná stezka. Dbejte, prosím, o...

pokračování


Elektronická rezervace hřiště v Areálu Strašínská

3. 9. 2014

K dnešnímu dni byla spuštěna elektronická rezervace hřiště v Areálu Strašínská. Podrobné informace naleznete zde: areal-strasinska-pronajem. Oddělení technické správy

pokračování


Veřejná zakázka Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan

3. 9. 2014

podlimitní veřejná zakázka na služby č. 27/2014 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení; lhůta pro podání nabídek: do 22.9.2014 do 10:00 hodin Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:   www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Vestavba rondelu nádraží v Říčanech se v září otevře veřejnosti. Lidé se mohou podepsat na Zeď Říčaňáků

2. 9. 2014

Koncem prázdnin skončily stavební práce v interiéru rondelu vlakového nádraží. Během léta tu město postavilo vestavbu, která zahrnuje čekárnu pro cestující, infostánek města a pracoviště Městské policie Říčany. Slavnostní otevření proběhne v polovině září. Prostor rondelu chce město vymalovat a zdi mají ozdobit podpisy známých osobností i říčanských občanů.

pokračování


Veřejná zakázka Pořízení čisticího a kropicího vozu pro město Říčany

1. 9. 2014

podlimitní veřejná zakázka na dodávky č. 26/2014 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení; lhůta pro podání nabídek: do 17.9.2014 do 10:00 hodin Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:   www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


I. ZŠ Říčany otevřela zrekonstruovanou školní třídu pro čtvrtý ročník

1. 9. 2014

Během léta probíhala kompletní oprava prostor v budově č. 82 I. Základní školy na Masarykově náměstí v Říčanech. Pár dnů před zahájením školní výuky byla třída, kde se budou učit žáci čtvrtého ročníku, slavnostně otevřena. Nová učebna s odpovídajícími šatnami a sociálním zázemím vznikla z bývalého bytu správce školy. Náklady na rekonstrukci činily přes 1 milion korun, více než polovinu pokryla dotace.

pokračování


Průběh realizace zahrady MŠ U Slunečních hodin

29. 8. 2014

Stavební práce na zahradě mateřské školy probíhaly celé léto, nové uspořádání zahrady již má jasné obrysy a celá stavba se již blíží ke konci.

pokračování


Nový vodojem v Říčanech znamená rezervu pro obyvatele v době havárie

28. 8. 2014

Po téměř dvou letech skončila výstavba jednoho z nejdůležitějších projektů v Říčanech. V pondělí 25. srpna byl za přítomnosti zástupců města, zhotovitele a provozovatele slavnostně otevřen nový vodojem v Olivově ulici. Je zásobárnou pitné vody pro případ, že by došlo k poruše na hlavním přivaděči z přehrady Želivka. Projekt financovaný z evropských dotací doběhl úspěšně do svého finále.

pokračování


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

27. 8. 2014

pokračování


Informace o výmalbě rondelu

27. 8. 2014

Oznamujeme tímto, že od 1. 9. 2014 bude za provozu výstupního objektu rondelu nádraží ČD probíhat výmalba stěn a zábradlí podél výstupní rampy. Provoz rondelu by neměl být výrazně omezen obdobně jak tomu bylo při realizaci výmalby podchodu k nástupištím. Děkujeme za pochopení a...

pokračování


ZmŘ 20. 8. 2014

26. 8. 2014

pokračování


Uzavření stodoly v hradním areálu

25. 8. 2014

Upozornění na uzavření stodoly do 30. 10. 2014 v areálu u hradní věže z důvodu realizace vstupních dveří do zahrady školy pro propojení s tímto areálem dle schválené projektové dokumentace a veřejnoprávní smlouvy.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu Odbahnění rybníka Kuří

22. 8. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 51/2014; lhůta pro podání nabídek: do 8.9.2014 do 10:00 hodin Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Přehled zaregistrovaných KL v obcích spadajících pod RÚ Říčany

21. 8. 2014

Rozhodnutí o registraci všech kandidátních listin pod RÚ Říčany zde.

pokračování


Informace o volbách do Zastupitelstva města Říčany 2014

20. 8. 2014

pokračování


U rybníku Jureček vzniklo posezení na 50. rovnoběžce

20. 8. 2014

Plocha u rybníku Jureček mezi beachvolejbalovým hřištěm a tenisovými kurty se dočkala významné revitalizace. V jedinečné lokalitě, kde prochází 50. rovnoběžka, vzniklo posezení pro odpočinek s lavičkami a netradičními herními prvky. Město zde nechalo vytvořit i unikátní kamenný obelisk, kterým 50. rovnoběžka prochází. Projekt financuje z větší části Program rozvoje venkova SZIF.

pokračování


Zápis č. 9 ze schůze OV Voděrádky konané dne 19. 8. 2014

20. 8. 2014

pokračování


Nová odběrová místnost pro říčanské pacienty

18. 8. 2014

Od 1. září mohou pacienti jdoucí na odběr krve či jiného biologického materiálu využít novou odběrovou místnost v 1. patře budovy lékárny v Říčanech (Masarykovo náměstí 58). Pacientům je odběrová místnost k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 10:00 hodin.

pokračování


Říčanský sportovec roku - Anketa

18. 8. 2014

Konec nominací prodloužen do pátku 5.9.2014.

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 7. 8. 2014

18. 8. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 8/2014 konané dne 4. 8. 2014

18. 8. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Strašín č. 7/2014 konané dne 7. 7. 2014

17. 8. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 2. 7. 2014

15. 8. 2014

pokračování


Aktuální informace k rekonstrukci Štefánikova - Rýdlova

8. 8. 2014

pokračování


V areálu ZŠ Bezručova Říčany je nové víceúčelové hřiště

6. 8. 2014

V areálu Základní školy Bezručova vzniklo během července nové víceúčelové sportovní hřiště 15 m x 8 m. Jedná se o malé bezpečné sportoviště pro účely školní tělesné výchovy, sportovní aktivity školní družiny a centra Mraveniště.

pokračování


Veřejná zakázka Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech

4. 8. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 18/2014; lhůta pro podání nabídek prodloužena do 1. 9. 2014 do 10:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 1. 9. 2014 v 10:15 hodin. Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Zápis č. 8 ze schůze OV Voděrádky konané dne 1. 8. 2014

4. 8. 2014

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 30. 7. 2014

30. 7. 2014

30. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: odplevelení remízu u cyklostezky do Pacova seče – lokalita Kozinova – Havlíčkova řez plevele do cesty u přejezdu Olivova   V případě podrobnějších informací prosím kontaktujte:   Mgr. Eva Šebková Oddělení technické správy, správce...

pokračování


Obnova povrchu podchodu nádraží v Říčanech

30. 7. 2014

Oznamujeme, že na základě dohody města Říčany a Správy železniční dopravní cesty bude v termínu od 4. 8. 2014 probíhat obnova povrchu podchodu v Říčanech (malířské práce). Práce budou trvat cca 10-14 dní. Prosíme cestující využívající podchod, aby věnovali zvýšenou pozornost bezpečnému...

pokračování


O víkendu 15. až 17. srpna se koná tradiční festival Starák 2014

28. 7. 2014

Na Starém koupališti za Jurečkem se uskuteční již desátý ročník hudebního festivalu Starák. Koncerty začnou v pátek 15. srpna ve 14.00 hodin a festival potrvá do neděle 17. srpna 8.00 hodin ráno.

pokračování


Studenti ze zahraničí pracovali díky výměnnému programu v říčanském lese

28. 7. 2014

V červenci zavítalo do Říčan 50 středoškoláků ze Španělska, Maďarska, Holandska a Slovenska. V rámci výměny a spolupráce s Asociací pro podporu vzdělání a sdružením Parentes přijeli dobrovolně pracovat do říčanského lesa. Vřelého přivítání se jim dostalo také na radnici v Říčanech.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 24. 7. 2014

24. 7. 2014

24. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč za Marvánkem, u Rozpakova, v Chobotě, úvozová cesta nad Marvánkem Řezy větví do silnice, chodníků a značek –různé lokality Pletí a střih odkvetlých rostlin-různé lokality Zálivky záhonů   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Informace k rekonstrukci sportovní haly - 1. etapa

23. 7. 2014

pokračování


Hejtman Středočeského kraje a starosta Říčan slavnostně otevřeli opravenou dálniční přípojku

23. 7. 2014

Komunikace II/101 od dálnice D1 do Říčan prošla na jaře kompletní rekonstrukcí. V pátek 18. července došlo za přítomnosti hejtmana Miloše Petery a starosty Říčan Vladimíra Kořena k slavnostnímu přestřižení pásky, která symbolicky obnovila provoz po této frekventované silnici. V létě pokračují také jednání kraje a ŘSD o trase Pražského okruhu, který by odtud odvedl kamionovou dopravu.

pokračování


Posunutí otevření křižovatky 5. května x Rýdlova kvůli objemu zemních prací

23. 7. 2014

Otevření zrekonstruovaného úseku komunikace Rýdlova od ulice Štefánikova po křižovatku s 5. května proběhne do 8. 8. 2014. Původně stanovený termín, kdy se počítalo s otevřením koncem července, se posunul kvůli objemu zemních prací.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava povodňových škod v říčanských lesích

23. 7. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 46/2014; lhůta pro podání nabídek: do 4.8.2014 do 10:00 hodin Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Interní oddělení nemocnice v Říčanech se v srpnu uzavře kvůli rekonstrukci výtahu

21. 7. 2014

Z důvodu rekonstrukce výtahu v době od 8. 8. do 24. 8. 2014 dojde k uzavření převážné části budovy Nemocnice Říčany a.s., čímž nastane výrazné omezení provozu celého interního oddělení.

pokračování


Péče o zeleň dne 18.7.2014

18. 7. 2014

Seče – dokončení sečí cyklostezka do Pacova, u 17.listopadu Pletí -Komenského nám., Nerudova Zálivky – záhony, Alej Říčaňáků Řezy dřevin- dokončení řezu na Strašínské, a mladých lip Mas. nám.

pokračování


Péče o zeleň dne 16.7.2014

16. 7. 2014

Seče – stezka Smiřických – Rondel, Táborská, E. Beneše, DH Kolovratská, 17.listopadu, park Jizerská Řez keřů – šeříky do cesty Komenského náměstí Zálivka po celých Říčanech

pokračování


Rekonstrukce prodejny Na Růžku, Masarykovo náměstí 35, Říčany

16. 7. 2014

S příchodem letních prázdnin byla zahájena rekonstrukce bývalé prodejny potravin Na Růžku. Cílem stavebních úprav je přeměna staré samoobsluhy na moderní prodejnu BIO potravin a bistro. Zrekonstruované prostory poskytnou příjemné posezení v centru města pro všechny občany a návštěvníky...

pokračování


Stavba zahradní dílny u I. ZŠ Říčany

16. 7. 2014

pokračování


Dnešní práce v zeleni 15.7.2014

15. 7. 2014

Seč – sídliště Olivova, ulice Sokolovská, Malá Olivová,Bezručova – části Řezy keřů – sídliště u ul. Čapkova Odvoz posečené trávy  

pokračování


Registrační místo pro podání kandidátních listin - volby do zastupitelstev obcí 2014

11. 7. 2014

Registrační místo pro podání kandidátních listin se koná v kanceláři č. 4, Komenského nám. 1619/2, Říčany.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava povodňových škod v říčanských lesích

11. 7. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 39/2014; lhůta pro podání nabídek: do 23.7.2014 do 10:00 hodin Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Zápis č. 7 ze schůze OV Voděrádky konané dne 8. 7. 2014

11. 7. 2014

pokračování


V Říčanském lese shořel srubový altánek. Podezřelými ze zavinění požáru jsou vandalové nebo mládež

10. 7. 2014

Říčanští hasiči během dnešního rána likvidovali požár v Říčanském lese, ke kterému pravděpodobně došlo vinou vandalů a nezodpovědným jednáním. Bohužel se nepodařilo zachránit srubový altán nad starým koupalištěm, který lehl popelem. Celý případ je nyní pro podezření z trestného činu v řešení Policie ČR.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 9. 7. 2014

9. 7. 2014

9. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: V závislosti na vývoji počasí (dneškem počínaje) bude odstraněn nevzhledný prořídlý živý plot ptačího zobu v délce cca 10 m v přední části Masarykova náměstí. Vzniklý prostor bude prozatím oset trávou a na podzim, za vhodnějších klimatických...

pokračování


Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

9. 7. 2014

pokračování


Říčany mimořádně uvolnily půl milionu korun na opravu šaten na sokolském hřišti

7. 7. 2014

Z důvodu nedostatku financí hrozilo, že Sokol Říčany a Radošovice bude muset na čas zastavit kompletní rekonstrukci zázemí sokolského hřiště. Budova šaten, která byla dříve v dezolátním stavu, získala novou fasádu včetně oken, dveří a podlah. Na opravy interiéru už ale nezbývaly peníze a tak se na návrh starosty rozhodli říčanští zastupitelé uvolnit půl milionu korun.

pokračování


Přihlaste se do ankety Říčanský sportovec!

4. 7. 2014

Až do 31. 8. 2014 do 12.00 hodin mohou všichni aktivní i rekreační sportovci podat přihlášku do ankety o nejlepšího sportovce v Říčanech. Nominovat sebe nebo svého kamaráda je možné na webových stránkách www.ricany.cz.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 3. 7. 2014

3. 7. 2014

3. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč v lokalitě park Čsla  až ul. Tyrše – Fügnera, sídliště Šrámkova Pletí a střih keřů za DPS, pletí růží ul. Olivova Zálivky – různé lokality Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a chodníků v...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 2. 7. 2014

2. 7. 2014

2. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – sídliště Halasova – Haškova Pletí trvalkového záhonu u podchodu u nádraží Pletí a řezy keřů za DPS na Komenského náměstí Zálivka záhonů a nádob Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a...

pokračování


Začala výstavba chodníku v ulici Ruská na cestě k nádraží

2. 7. 2014

V pondělí 30. června došlo k předání staveniště pro stavbu chodníku v Ruské ulici v úseku od Táborské po Bezručovu ulici. V srpnu by se již chodci měli projít na této cestě k rondelu po nové zámkové dlažbě.

pokračování


Další úspěšná dotace pro Říčany! V lesích se odstraní škody po povodních

1. 7. 2014

Po roce se mohou konečně opravit lesní komunikace v Říčanském lese, které byly poškozeny při loňské červnové povodni. Město na opravu zničených úseků, kdy velká voda půdu v lese podmáčela a na některých místech podél toku Rokytky utrhla břeh koryta, získalo v květnu finance ve výši přes 1,6 milionu korun z Programu rozvoje venkova SZIF.

pokračování


Informace o odstranění jalovcových keřů v areálu zahrady MŠ U Slunečních hodin

30. 6. 2014

Vzhledem k postupujícím pracím na projektu „Revitalizace zahrady MŠ U Slunečních hodin v přírodním stylu“ budou v průběhu tohoto týdne odstraněny keřové plošné porosty jalovců v okolí plastiky slunečních hodin na nároží ulic Štefánikova-Rýdlova. Odstranění keřů bude provedeno v rozsahu stanoveném...

pokračování


ZmŘ 25. 6. 2014

30. 6. 2014

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 27. 6. 2014

27. 6. 2014

27. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – Lázeňská louka a přilehlé okolí Odvoz posečené trávy – různé lokality Přesazení závěsných nádob na Masarykově náměstí Pletí a řezy keřů na Komenského náměstí – pokračování Dokončení pletí záhonů   V případě podrobnějších...

pokračování


Uzavření křižovatky 5. května - Rýdlova

27. 6. 2014

Od pondělí 30. června bude z důvodu postupující rekonstrukce Rýdlovy ulice uzavřena křižovatka Rýdlova x 5.května x Mánesova.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 26. 6. 2014

26. 6. 2014

26. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – dokončení sídliště Družstevní, dokončení lokality kolem Mlýnského rybníka, alej Říčaňáků, odvoz posekané trávy Řez keřů, pletí – Komenského náměstí – trojúhelníky Výměna napadených rostlin v závěsných nádobách na Černokostelecké...

pokračování


Mistrovství Evropy v ragby 7 můžů

25. 6. 2014

Již tuto sobotu 28.6.2014 se v Říčanech uskuteční turnaj evropské ragbyové federace FIRA-AER za účasti reprezentačních týmů Islandu, Běloruska, Lucemburska, Estonska, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Norska a samozřejmě národnímu týmu České republiky.

pokračování


CAT PHONES Mistrovství ČR v Trialu, Youth Games a Artmoving challenge contest v Říčanech

25. 6. 2014

Ve dnech 28 - 29. 6. 2014 se v Říčanech na louce pod hradem uskuteční pod záštitou starosty města další ročník Mistrovství České republiky a mládežnických her v Trialu.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 24. 6. 2014

24. 6. 2014

24. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Komenského náměstí – střih a pletí keřových výsadeb, živých plotů Seče – kruhový objezd u Lihovaru, Legií, 5.května, ulice v lokalitě mezi Kozinovou a Mlýnskou Zálivky květinových výsadeb   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Novým ředitelem základní školy U Říčanského lesa je Dalibor Dudek

23. 6. 2014

Náročné výběrové řízení na ředitele v ZŠ U Říčanského lesa, které se nakonec protáhlo až do 20. června, má svého vítěze. Radní města Říčany jmenovali po dlouhém a pečlivém hodnocení ředitelem Dalibora Dudka. Potvrdili tak doporučení odborné komise, která ho vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta v silné konkurenci pěti zájemců. Přesvědčil je svými učitelskými zkušenostmi, manažerskými schopnostmi a prezentovanou koncepcí rozvoje školy. Kandidáti prošli navíc třemi osobnostními testy. Dalibor Dudek tak nahrazuje ve funkci dosavadního ředitele Daniela Kohouta, který školu vedl od jejího počátku roku 2010.

pokračování


Problémy s péčí o zeleň v Říčanech překonány, město našlo náhradní řešení

23. 6. 2014

Město se rozhodlo vypovědět smlouvu se společností, která se starala o sekání trávy a pečovala o keře na veřejných prostranstvích v Říčanech. Firma, která zvítězila na jaře v rámci veřejné soutěže, nedostála svým závazkům především v oblasti sekání travních ploch. Sekačky tedy od června obsluhují lidé přímo řízení radnicí. Spokojenost s vybranou firmou naopak panuje ve zvelebování a rozšiřování květinových záhonů.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 23. 6. 2014

23. 6. 2014

23. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč 17. listopadu a část Říčanská, započetí sečí v oblasti mezi Kozinovou a Mlýnskou Shrabání a svoz hromádek posečené trávy v různých lokalitách Řez keřů na Strašínské Zdravotní řez lip u schodů u gymnázia    V případě...

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění TDI na akci Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma

23. 6. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 27/2014; lhůta pro podání nabídek: do 8.7.2014 do 10:00 hod

pokračování


Veřejná zakázka - Vybudování víceúčelových hřišť u Říčanského lesa

23. 6. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 17/2014; lhůta pro podání nabídek: do 16.7.2014 do 10:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 16.7.2014 v 10:15 hodin. Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 20. 6. 2014

20. 6. 2014

20. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč v lokalitách – Pod Lihovarem, 17.listopadu, Sokolská, Nerudova, 5.května, Družstevní Řez keřů a stromů do cesty, řez dřevin zdravotní – hřiště Strašínská Různé práce Černokostelecká – pletí, úpravy keřů   V případě podrobnějších...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 19. 6. 2014

19. 6. 2014

19. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Dokončení seče na sídlišti Olivovna a okolní ulice Pletí všech záhonů v Říčanech Pletí, řez keřů, drobný řez stromů (podchodná výška, větve do chodníku) Úklid na Černokostelecké   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 18. 6. 2014

18. 6. 2014

Dne 18.6. budou v zeleni probíhat následující činnosti: Seče na sídlišti Olivova a v přilehlém okolí Seče v lokalitě Jizerská - Lázeňská louka Seč, úprava keřů a dřevin (řez do cesty) na Černokostelecké Frézování pařezů v ulici U Kamene Zálivky záhonů a závěsných nádob   V případě...

pokračování


Říčany mají nový územní plán, přísnější vůči developerům

18. 6. 2014

Nový územní plán města je konečně na světě! Na konci května zvedlo 15 zastupitelů ruku pro jeho schválení. Šest let se tak tvořil jeden z nejdůležitějších dokumentů Říčan, který prošel od původního návrhu významnými změnami především v oblasti dříve enormního stavebního rozvoje. Během čtyř opakovaných veřejných projednání se občané mohli podrobně s územním plánem seznámit a posílat k němu své námitky a připomínky.

pokračování


Pozvánka na prezentaci projektu: Stavba zahradní dílny a jejího zázemí u 1. ZŠ Říčany

17. 6. 2014

Stavba propojená do zrealizovaného hradního areálu je součástí celku Didaktického centra geologie u 1. ZŠ. Akce se koná ve středu 25. 6. 2014 od 17.00 hodin ve třídě 9.A v budově 1. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany.

pokračování


Zlatý oříšek 2014 již počtvrté v Říčanech. Přihlaste talentované děti!

17. 6. 2014

I letos se bude v Říčanech konat středočeské předkolo soutěže pro nadané a úspěšné děti Zlatý oříšek Středočeského kraje 2014. Finále tentokrát bude součástí městských slavností Řekni Říčany, které se uskuteční v neděli 28. září. Děti nebo dětské týmy ve věku do 14 let se mohou přihlašovat od 16. června a soutěžit tradičně o finanční odměnu a další ceny.

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 17. 6. 2014

17. 6. 2014

V úterý 17.6.2014 budou ve městě probíhat tyto práce údržby zeleně: Výchovný řez stromů na Lázeňské louce Zdravotní prořez stromů (duby, lípa) na hřišti Strašínská Seče a pletí v ulici Černokostelecká Druhá až třetí seč trávy v lokalitách – Jizerská, Lázeňská Louka a sídliště Olivova V...

pokračování


Jak proběhla letos akce Den bez úrazú pro ZŠ?

13. 6. 2014

Cesta integrace, o. p. s. již 5. rokem pořádá bezpečnostně preventivní program v rámci Týdne bez úrazů. Akce je zaměřena na žáky 3. tříd říčanských základních škol. Letošního ročníku se z důvodu omezené kapacity zúčastnily dvě základní školy – ZŠ Bezručova a ZŠ U říčanského lesa. Celkem s 8 třídami, přibližně 200 žáky.

pokračování


Výstava architektonických prací studentů ČVUT

12. 6. 2014

Výsledky studentských prací, výkresy i modely můžete zhlédnout na výstavě v budově MěÚ, ve 2. patře na Komenského náměstí od 15. 5. 2014 do 30. 6. 2014 každý den v úředních hodinách.

pokračování


V rondelu nádraží se z důvodu vestavby uzavře schodiště

12. 6. 2014

Od pondělí 16. června do poloviny srpna dojde v rámci zahájení stavebních prací k uzavření schodiště v rondelu. Rampa zůstane přístupná.

pokračování


Informace o stavebních úpravách v 1. ZŠ Masarykovo nám. čp. 82, Říčany

11. 6. 2014

pokračování


Zápis č. 6 ze schůze OV Voděrádky konané dne 6. 6. 2014

11. 6. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 5. 6. 2014

10. 6. 2014

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění TDI na rekonstrukci sportovní haly v Říčanech

9. 6. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 28/2014; lhůta pro podání nabídek: do 24.6.2014 do 10:30 hod

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 6/2014 konané dne 2. 6. 2014

9. 6. 2014

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavba zahradní dílny 1.ZŠ Říčany včetně zázemí a propojení s hradním areálem

6. 6. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 20/2014; lhůta pro podání nabídek: do 17.6.2014 do 9:00 hod.

pokračování


Začíná sbírka na kompletní opravu vyhořelých šaten u ragbyového hřiště v Říčanech

4. 6. 2014

K devastujícímu požáru zázemí u ragbyového hřiště v Říčanech došlo v sobotu 24. května. Oheň, který ničivě postihl šatny, sprchy a toalety, způsobil škodu kolem jednoho milionu korun. Nájemce Rugby Club Říčany celý objekt zrekonstruuje s tím, že na nákladech se kromě klubu bude podílet i město, pojišťovna a občané mohou formou veřejné sbírky finančně pomoci na číslo účtu 8092994001/5500.

pokračování


Zkušební instalace LED svítidel v ulicích Říčan

2. 6. 2014

Vzhledem k současnému trendu osvětlování veřejných ploch tělesy využívajícími technologii LED diod s vysokou svítivostí se město Říčany rozhodlo tuto technologii vyzkoušet v praxi.

pokračování


Ve sportovním areálu Strašínská “vyrostlo“ hřiště s umělou trávou

2. 6. 2014

Plocha, kde stála původně rampa pro skateboardisty, se proměnila v nové sportovní hřiště s umělým povrchem o výměře 42 x 24 metrů. Kromě herního prostoru, který je určen pro veřejnost, v areálu nově vznikly i prvky pro další volnočasové aktivity. Město na akci vydalo ze svého rozpočtu necelé 2 miliony korun.

pokračování


Otevření se dočká opravená Štefánikova ulice

2. 6. 2014

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice probíhá podle schváleného harmonogramu. Řidiči si budou moci vyzkoušet nový povrch Komunikace Štefánikova již 11. června 2014.

pokračování


ZmŘ 28. 5. 2014

2. 6. 2014

pokračování


Veřejná zakázka - Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma

29. 5. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 12/2014; lhůta pro podání nabídek byla prodloužena: do 2.7.2014 do 10:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 2.7.2014 v 10:15 hodin.

pokračování


Projekt dostavby kanalizace v Říčanech je u konce! Na nové kanalizační řady se může připojit až 1500 obyvatel

29. 5. 2014

Největší současná investiční akce města doběhla v dubnu do svého cíle. Po dvou letech došlo k úspěšnému ukončení stavby kanalizace, která zahrnovala výměnu kanalizačních řadů v jedenácti městských lokalitách. Projekt za takřka 80,8 milionů korun včetně DPH financovala z větší části dotace z Operačního programu životní prostředí SFŽP.

pokračování


Světový den bez tabáku v Říčanech již popáté

26. 5. 2014

Světová zdravotnická organizace vyhlásila poslední květnový den Světovým dnem bez tabáku již před 16 lety. Každoročně se tak v tento den koná kampaň bojující proti kouření. Výjimkou nejsou ani Říčany, které připravily doprovodný program v pátek 30. května od 8.30 hodin.

pokračování


Zahájení vestavby rondelu nádraží ČD v Říčanech

26. 5. 2014

V týdnu od 26. 5. 2014 dojde k zahájení realizace vestavby rondelu nádraží ČD v Říčanech. Stavební práce budou trvat cca do poloviny srpna 2014.

pokračování


Denní stacionář Olga v Říčanech se již staví! V září má být hotovo

23. 5. 2014

Na konci dubna odstartovala realizace projektu denního stacionáře Olga v Říčanech. Výstavba pečovatelského domu pro seniory se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče potrvá pouhých pět měsíců. Vícezdrojový projekt stojí přes 10 milionů korun. Veřejnou soutěží se oproti původnímu předpokladu částka snížila o téměř 4 miliony korun!

pokračování


Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovní haly“

23. 5. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 13/2014; lhůta pro podání nabídek prodloužena do 26.6.2014 do 10:00 hodin

pokračování


Kdo, kdy, jak a proč? Zastupitelstvo města Říčany 2010–2014 v číslech!

21. 5. 2014

Současní zastupitelé se spolu schází již od listopadu roku 2010, kdy proběhly poslední komunální volby. Zde je přehled jejich práce po téměř celém jejich volebním období. Který ze zastupitelů si drží 100% docházku? Kdy se projednávalo rekordní množství materiálů a kolik hodin trvalo nejdelší shromáždění? Nebo kolik občanů se průměrně přichází podívat?

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 5/2014 konané dne 5. 5. 2014

20. 5. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 19. 5. 2014

20. 5. 2014

pokračování


ZmŘ 14. 5. 2014

19. 5. 2014

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu Přístavba objektu zázemí fotbalového hřiště v Pacově

19. 5. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce; lhůta pro podání nabídek: do 5.6.2014 do 10:00 hodin, zadavatel TJ Sokol Pacov

pokračování


Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti. Občané mohou hlasovat v anketě!

16. 5. 2014

Jaké problémy trápí Říčany nejvíce, které z nich je potřeba řešit přednostně a jakým způsobem rozvíjet město? Občané města měli 13. května opět po roce možnost se sejít a diskutovat o prioritách s úředníky a vedením v Kulturním centru "Labuť". V rámci doprovodného programu měly možnost získat tři neziskové organizace finanční poukazy na svůj projekt, návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky se známkou fair trade a bio, a soutěžit o hodnotné ceny. Hlasujte v ANKETĚ!

pokračování


Praktické rady pro voliče - Volby do Evropského parlamentu

16. 5. 2014

Kdy? Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky na pátek 23. a sobotu 24. května 2014. První den budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hodin. Kdo? Na území České republiky mají její občané právo volit, jestliže nejpozději druhý den voleb...

pokračování


Pozvánka na oslavu Dne matek

14. 5. 2014

Akce se koná v sobotu 17. 5. 2014 od 14.00 hodin ve společenském sále v Pacově. Hudba k poslechu a tanci, občerstvení zajištěno.

pokračování


Uzavírka křižovatky Štefánikova - Rýdlova a přilehlého úseku Rýdlovy ulice

12. 5. 2014

Od nedělního večera dne 11. května 2014 bude kvůli pokračující rekonstrukci uzavřena další část Rýdlovy ulice, v úseku Štefánikova – 5. května včetně křižovatky Štefánikova x Rýdlova bude provoz automobilů i chodců obousměrně vyloučen.

pokračování


Natrvalo je to lepší. Říčany lákaly prostřednictvím kampaně občany k trvalému bydlení

12. 5. 2014

Během dubna proběhla v Říčanech kampaň, která měla za cíl oslovit dosud nepřihlášené občany města k trvalému pobytu. Na pěti reklamních citylightech bylo zobrazeno pět říčanských míst, která získala loni či letos zcela novou tvář. Na financování úprav těchto a dalších veřejných míst se zcela nebo částečně podílelo město ze svého rozpočtu. A právě jeho výši velmi výrazně ovlivňuje počet evidovaných obyvatel.

pokračování


Občané mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro volby do EP

7. 5. 2014

Zítra, ve čtvrtek 8. května 2014, končí termín pro požádání o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu. Přestože je 8. květen 2014 státní svátek, doporučilo Ministerstvo vnitra úřadům, aby vyšly občanům vstříc a umožnily žádat o voličský průkaz i ve státní svátek. Požádat o voličský...

pokračování


Město bude spolu s veřejností hledat 10 největších problémů Říčan

6. 5. 2014

Jaké problémy trápí Říčany nejvíce, které z nich je potřeba řešit přednostně a jakým způsobem rozvíjet město? Město zve občany ke společnému pojmenování Desatera problémů Říčan, které se koná 13. května od 16.00 hodin v Kulturním centru "Labuť". V rámci doprovodného programu získají tři neziskové organizace finanční poukazy na svůj projekt, návštěvníci si mohou prohlédnout a zakoupit výrobky se známkou fair trade, ochutnat produkty zdravé výživy a soutěžit o hodnotné ceny.

pokračování


Zahájení restaurování sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí v Říčanech

5. 5. 2014

Dne 5. 5. 2014 budou zahájeny restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí. V rámci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel – firma Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. Práce budou probíhat do 30. 9. 2014. Staveniště bude ohraničeno oplocením, okolo...

pokračování


Říčany již nesmí napojovat další stavby na čistírnu odpadních vod

2. 5. 2014

Čistírna odpadních vod v Říčanech hlásí stop stav! Kvůli její vyčerpané kapacitě již nesmí město připojovat žádné další producenty odpadních vod včetně rodinných domků, které se doposud mohly napojit.

pokračování


Informace o úpravách zeleně v Říčanech

30. 4. 2014

Vážení občané, v rámci dostatečné informovanosti obyvatel vám sdělujeme, že tuto středu 30. 4. 2014 a dále počátkem příštího týdne bude probíhat na svahu pod nádražím čištění svahu od opadaných větví a odpadu. Dále dojde k odstranění drobných náletů, které jsou předmětem stížnosti sousedních...

pokračování


Začala výstavba denního stacionáře Olga v Říčanech

28. 4. 2014

V pondělí 28. dubna odstartovala realizace denního stacionáře Olga v Říčanech. Výstavba potrvá pouhých pět měsíců.

pokračování


Městská sportovní hala dostane nový vnitřek i plášť. Říčany uspěly s evropskou dotací

28. 4. 2014

Říčany slaví další úspěch na poli dotačních výzev. Po obdržené dotaci na odbahnění rybníku Marvánek dostane díky evropským financím kompletně novou tvář i hlavní budova sportovní haly. Dotace ve výši necelých 5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí pokryje cca 70 % celkových nákladů.

pokračování


Odstranění dřevin kvůli výstavbě denního stacionáře Olga

28. 4. 2014

V souvislosti se započetím výstavby denního stacionáře Olga na pozemcích čp. 1307/9, 1307/130 dojde v týdnu od 28. 4. - 4. 5. 2014 k odstranění dřevin a keřů, které jsou v přímé kolizi s budoucí stavbou. Zásahy do rostoucích dřevin budou provedeny v minimálním možném rozsahu. Děkujeme za...

pokračování


Další evropské peníze pro Říčany! Marvánek se přiblíží prvorepublikové slávě

25. 4. 2014

Na podzim se začne řešit osudový problém rybníka Marvánek. Kvalitu vody původního přírodního koupaliště totiž velmi zatěžují sinice a zabahnění. Kvalita vody je tak nízká, že v teplých měsících docházelo i k umírání ryb. Říčany nyní získaly evropské peníze na odbahnění rybníka, opraví se výpusť i hráz, na břehu se objeví pláž. Projekt, na který město získalo dotaci z výzvy Operačního programu Životní prostředí ve výši takřka 9 milionů korun, by měl začít ještě během letošního roku.

pokračování


Více zeleně pro Říčany. Město připravilo rozsáhlý projekt výsadby mezí, remízků a alejí podél silnic

22. 4. 2014

V Říčanech by se během roku 2014 měly vysadit stovky stromů. V polovině dubna proběhla výsadba aleje ve Smetanově ulici nebo dubové aleje v polích mezi Říčany a městskou částí Strašín. Další vysazování zeleně se plánuje na podzimní měsíce – v tomto případě byla podána 14. dubna žádost na finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Stovky nových stromů se vysadí podél Říčanské ulice, která patří k nejfrekventovanějším ve městě, v polích by se měly objevit ostrůvky zeleně, které budou bránit větrné a vodní erozi.

pokračování


ZmŘ 9. 4. 2014

16. 4. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 4/2014 konané dne 7. 4. 2014

16. 4. 2014

pokračování


Město chce s pomocí dotace vybudovat školní hřiště a volnočasový areál v Pacově

14. 4. 2014

Vybudování sportoviště v areálu Základní školy u Říčanského lesa a výstavba další etapy volnočasového areálu v Pacově. Na dva zásadní projekty žádá město Říčany o dotaci z programu ROP Střední Čechy, která by mohla pokrýt až 85 % celkových nákladů.

pokračování


Ze starého kina v Říčanech by mohl vzniknout spolkový dům

14. 4. 2014

Vedení města již dlouhodobě přemýšlí nad využitím chátrající budovy kina v Říčanech, které přestalo fungovat v roce 2006. Veškeré dosavadní plány na rekonstrukci prostor však byly neúspěšné, především z důvodu finanční nákladnosti. Nyní přišel s atraktivním projektem přestavby kina na spolkový dům Daniel Kvasnička z Církve bratrské.

pokračování


Zápis č. 5 ze schůze OV Voděrádky konané dne 9. 4. 2014

14. 4. 2014

pokračování


Informace o rizikovém kácení pásu dřevin v ulici Labská

14. 4. 2014

Vážení občané, dne 16. 4. 2014 bude v ulici Labská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Orlická a Otavská profesionálním hasičským sborem a pracovníky ČEZ prováděno rizikové kácení pásu dřevin, které jsou silně prorostlé do nadzemního elektrického vedení. Po dobu od 8.00 do 15.00 hodin proto v...

pokračování


Výsadba v ulici Smetanova

11. 4. 2014

Vážení občané, počátkem příštího týdne bude provedena výsadba zapěstovaných stromků muchovníků v travnatém pásu v ulici Smetanova. Bude vysazeno celkem 27 kusů stromů tak, abychom co nejvíce respektovali požadavek občanů na co nejmenší stínění do oken rodinných domů. Věříme, že nové...

pokračování


Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 3. 4. 2014

9. 4. 2014

pokračování


Nová mateřská škola Zahrádka v Říčanech se už staví!

9. 4. 2014

Na pozemku s rozlohou necelých 5 000 m2 u křižovatky ulic Labská a Otavská v Říčanech se 21. března rozeběhly první stavební práce, které povedou k vybudování nové mateřské školy Zahrádka s kapacitou pro 112 dětí. Hotovo má být v listopadu a školní třídy chce město otevřít již v lednu příštího roku.

pokračování


V parku Antonína Švehly proběhne obnova živého plotu

8. 4. 2014

Vážení občané, v rámci dostatečné informovanosti vám oznamujeme, že ve čtvrtek 10. 4. 2014 (v případě nepřízně počasí o den později) bude v parku Antonína Švehly provedena obnova pásu živého plotu nad zastávkou BUS. Původní přestárlý a již značně prořídlý pás keřů bude odstraněn a následně nově...

pokračování


Město Říčany zve občany na akci Vyčištění Lůmku u trati v Říčanech - AKCE JE ZRUŠENA

7. 4. 2014

Setkání se koná v sobotu 12. 4. 2014 od 8.30 do 13.00 hodin v Lůmku - odbočkou z ulice Thomayerova doprava (ve směru z centra města) před podjezdem pod tratí, 50m do kopce. Více v přiloženém dokumentu.

pokračování


Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014

7. 4. 2014

Volič, který po 13. dubnu 2014 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu (novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a...

pokračování


Oprava Štefánikovy a Rýdlovy ulice běží ve svižném tempu. Na 10 dní se uzavře klíčová křižovatka Rýdlova-Smiřických-Politických vězňů

7. 4. 2014

Rekonstrukce centrálních ulic probíhá podle schváleného harmonogramu, vzhledem k rychlejšímu postupu výměny vodovodu se práce mírně urychlí a II. etapa rekonstrukce začne dokonce o týden dřív.

pokračování


K zápisu do prvních tříd přišlo v Říčanech 317 dětí, školy jich přijmou pouze 279

4. 4. 2014

V únoru proběhl zápis předškoláků do prvních tříd ve čtyřech základních školách v Říčanech. Všechny školy však nemohou vyhovět kvůli naplněné kapacitě všem rodičům a děti s trvalým pobytem mimo Říčany nepřijmou. Co jednotlivé školy nabízí nejen prvňáčkům?

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu Zřízení mlatové cesty v rámci projektu 50. rovnoběžka, Říčany

4. 4. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 19/2014; lhůta pro podání nabídek: do 16.4.2014 do 10:00 hodin.

pokračování


Zápis ze schůze OV konané dne 6. 3. 2014

3. 4. 2014

pokračování


Do Říčan zavítá Český rozhlas s akcí Jaro v regionu!

2. 4. 2014

Přestože letošní počasí mohlo vyvolat dojem, že jaro začalo už loni na podzim, to pravé Jaro v regionu pro nás nastane až v dubnu. A tradičně ho mohou přivítat všichni posluchači Českého rozhlasu a tentokrát i občané Říčan prostřednictvím mobilního vysílacího studia, které se objeví druhý dubnový týden od 7. do 11. dubna na Masarykově náměstí v Říčanech. Program živého vysílání nabídne rozhovory s mnoha říčanskými osobnostmi.

pokračování


OV Strašín pořádá 5. 4. 2014 brigádu v areálu hřiště

26. 3. 2014

pokračování


Informace o kácení dřevin v Říčanech

26. 3. 2014

Do konce tohoto týdne probíhá kácení dřevin v oblasti Jureček a u mostku v ulici Březská. Příští týden se pokácí nevhodné dřeviny v zahradě MŠ U Slunečních hodin.

pokračování


Nový nájemce zmodernizuje prodejnu Na Růžku na říčanském náměstí

25. 3. 2014

V prosinci město Říčany vyhlásilo záměr na pronájem nebytových prostor na Masarykovo náměstí v Říčanech. Původní nájemce, který zde mnoho let provozoval prodejnu potravin Na Růžku, již nechtěl v prostorách dále fungovat. Výběrové řízení, které proběhlo na konci ledna, vyhrála společnost JeBeMe s.r.o. Prostory se během jara kompletně opraví a kromě prodejny potravin zde bude i bistro s posezením.

pokračování


Veřejná zakázka - Vybavení MŠ Zahrádka v Říčanech

25. 3. 2014

zjednodušené podlimitní řízení na dodávky - veřejná zakázka č. 8/2014; lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 14.4.2014 do 10:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami 14.4.2014 v 10:15 hodin.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany

25. 3. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 16/2014; lhůta pro podání nabídek: do 8.4.2014 do 10:00 hodin.

pokračování


ZmŘ 19. 3. 2014

24. 3. 2014

pokračování


Postup pro vlastníky připojovaných nemovitostí při zhotovení a legalizaci přípojek kanalizace

24. 3. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV Pacov konané dne 17. 3. 2014

24. 3. 2014

pokračování


Zápis do MŠ U Slunečních hodin se koná ve středu 26. března 2014

20. 3. 2014

pokračování


Oznámení o přerušení provozu ověřování a CzechPOINT na Komenského nám. 1619, Říčany

19. 3. 2014

Rádi bychom oznámili, že ve dnech 26.3. - 4.4.2014 nebude z technických důvodů v provozu ověřování a CzechPOINT na Komenského náměstí 1619. Pro tyto služby je možno se v uvedeném termínu obrátit na ověřovnu na Masarykově nám. 53. Klientům se omlouváme.

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 3/2014 konané dne 3. 3. 2014

18. 3. 2014

pokračování


Kompletní uzavírka dálniční přípojky v Říčanech! Klíčová komunikace od Říčan k dálnici D1 dostane kompletně nový povrch

18. 3. 2014

V pondělí 24. března odstartovala I. etapa rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen vedoucích do Říčan - komunikace II/101. Stavební úpravy v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipanskou ulicí budou trvat přes dva měsíce. Opravu ve výši přes 28 milionů korun financuje Středočeský kraj s podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy.

pokračování


Informace o kácení dřevin na různých místech v Říčanech

14. 3. 2014

Vážení občané, Rádi bychom vás informovali, že v Říčanech v těchto dnech probíhá v několika lokalitách kácení dřevin. V první řadě jedná se o ulici Škroupovu, kde nám pomáhají s velmi rizikovým kácením topolů profesionální hasiči. Zde jsou odstraňovány topoly, které byly na základě odborného...

pokračování


VZMR č.13/2014 Restaurování sloupu se sochou P.Marie na Masarykově náměstí v Říčanech

14. 3. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce č. 13/2014; lhůta pro podání nabídek: do 26.3.2014 do 9:00 hodin Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

pokračování


Mateřské školy v Říčanech mohou přijmout přibližně 225 dětí. Zápis tentokrát proběhne ve dvou vlnách!

11. 3. 2014

Hlavní zápis do všech tří mateřských škol v Říčanech pro školní rok 2014/2015 proběhne ve středu 9. dubna 2014 od 8.00 do 17.00 hodin. Přijímaní dětí se ve všech školkách řídí stejnými kritérii a podle správního řádu. Dítě zpravidla ve věku 3-6 let je možné zapsat pouze na jednu mateřinku! Pro rozhodování je důležité vědět, kolik dětí jednotlivé školky mohou přijmout.

pokračování


V rondelu nádraží se postaví čekárna, infostánek a pracoviště Městské policie

6. 3. 2014

Město Říčany se již dlouhodobě snaží zkulturnit interiér rondelu nádraží ČD. Během jara tak konečně dojde k realizaci vestavby stávajícího rondelu, která bude zahrnovat čekárnu pro cestující, infostánek města a detašované pracoviště Městské policie Říčany. Cílem projektu je zlepšení komfortu pro cestující a jejich bezpečnosti.

pokračování


Veřejná zakázka Denní stacionář OLGA Říčany

5. 3. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 4/2014; lhůta pro podání nabídek: do 31.3.2014 do 10:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 31.3.2014 v 10:15 hodin

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Projektová dokumentace – Stavební úpravy interiéru sportovní haly, včetně nářaďovny, v Říčanech

5. 3. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 12/2014, lhůta pro podání nabídek 17. 3. 2014 do 12 hod.

pokračování


Rekonstrukce Mlýnského rybníka v Říčanech získala stavební povolení. Čeká se na finance

4. 3. 2014

Oprava hráze Mlýnského rybníka v Říčanech, který se loni při červnových povodních dostal do pozornosti krizového štábu hlavního města Prahy, je podle starosty Vladimíra Kořena kompletně připravena. Voda z Říčan ohrožovala některé pražské městské části a na hrázi se vystřídali jak pražský primátor Tomáš Hudeček /TOP09/, tak hejtman Středočeského kraje Josef Řihák /ČSSD/. V době povodní musel být proveden zásah do hráze, aby se předešlo jejímu možnému protržení.

pokračování


Zápis ze schůze OV konané dne 6. 2. 2014

26. 2. 2014

pokračování


Ministerstvo vnitra udělilo Říčanům cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

26. 2. 2014

Město se do soutěže, v rámci které uděluje ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě Ministerstvo vnitra ČR, přihlásilo se dvěma projekty. Za aplikaci místní Agendy 21 získalo ocenění, které si zástupci města převzali 18. 2. 2014 na slavnostním večeru v rámci 10. Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci Králové.

pokračování


Město přispěje na kompletní rekonstrukci výtahu v říčanské nemocnici

25. 2. 2014

Nemocnice v Říčanech se dlouhodobě potýká s téměř nefunkčním výtahem, jehož stav je na pokraji své životnosti. Vedení Říčan se proto rozhodlo nemocnici pomoci a investovat do nového výtahu. Město přispěje na generální rekonstrukci částkou 800 tisíc korun. Celkové náklady jsou více než 1,2 milionu korun.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění TDI na akci výstavba MŠ Zahrádka

25. 2. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby č. 7/2014; lhůta pro podání nabídek: do 11.3.2014 do 10:00 hodin

pokračování


Zápis č. 4 ze schůze OV konané dne 20. 2. 2014

24. 2. 2014

pokračování


Říčanské zastupitelstvo rozhodlo o podpoře Olivovy dětské léčebny

19. 2. 2014

Olivova dětská léčebna, jejíž služby využívají děti z celé republiky téměř 120 let, se potýká v současné době s ekonomickými problémy. Dokonce hrozilo ukončení jejího provozu, přičemž tato hrozba začala znepokojovat média i veřejnost. Na podzim proběhla v Říčanech a okolí petice, která si dala za cíl léčebnu zachránit. Zastupitelé Říčan rozhodli, že „Olivovně“ pomohou částkou půl milionu korun.

pokračování


Poptávka: Likvidace nelegální skládky na pozemku KN 538/6 v kat. území Strašín u Říčan

19. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 3. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


ZmŘ 12. 2. 2014

17. 2. 2014

pokračování


Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice odstartuje 3. března

17. 2. 2014

V pondělí 3. března začala kompletní rekonstrukce dvou klíčových komunikací v centru města Říčan. Stavební práce, při nichž dostanou obě ulice nový povrch včetně obrubníků a chodníků, vymění se vodovod a opraví veřejné osvětlení, budou rozděleny do čtyř hlavních, vzájemně se překrývajících etap. V rámci jednotlivých etap se uzavřou úseky komunikací tak, jak budou postupovat stavební práce. Předpoklad dokončení oprav je 19. září.

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 2/2014 konané dne 3. 2. 2014

12. 2. 2014

pokračování


Naučná stezka o černé zvěři a bosonohá cesta. Jaké aktivity vzniknou v Říčanském lese?

11. 2. 2014

V Říčanském lese sice nyní panuje "zimní spánek", zato město aktivně přemýšlí o nových atrakcích v lese pro děti i dospělé. Nejdříve úřad podal žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF na opravu lesních komunikací poškozených v důsledku povodní a v současné době existují plány na realizaci různých lesních aktivit.

pokračování


Zápis č. 3 ze schůze OV konané dne 3. 2. 2014

10. 2. 2014

pokračování


Zápis dětí do MŠ U Slunečních hodin se uskuteční v březnu

5. 2. 2014

Stavební práce v mateřské škole U Slunečních hodin se postupně blíží do finále. Rekonstrukce exteriéru i interiéru se dotkla všech tří budov, a díky nástavbě pavilonu C získá školka 49 nových míst pro předškolní děti. Jestliže nenastanou nečekané události, kolaudace proběhne na konci února a mimořádný zápis dětí do nových tříd v druhé polovině března. Datum zápisu bude upřesněno.

pokračování


Opravené zázemí sportovní haly v Říčanech se otevřelo veřejnosti

30. 1. 2014

Halový turnaj v sálové kopané Rychta Cup 2014, který proběhl v polovině ledna, se stal zahajovací akcí v nově zrekonstruovaných prostorech zázemí sportovní haly. Sportovci tak poprvé využili nové šatny a sociální zázemí. Pro návštěvníky je k dispozici i opravený bufet s občerstvením. Nyní probíhá oprava prvního patra a vnější části budovy. Město podalo žádost o dotaci také na projekt zateplení hlavní části sportovní haly.

pokračování


ZmŘ 22. 1. 2014

29. 1. 2014

pokračování


Včera se slavnostně otevřel opravený ateliér ZUŠ Říčany

28. 1. 2014

V pondělí 27. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované Ateliérového domu pro výuku výtvarného, hudebního a tanečního oboru Základní umělecké školy Říčany. Celkové náklady na rekonstrukci, které dosáhly částky téměř 2,5 milionu korun, uhradilo město. Učit zde škola začne hned od 2. pololetí školního roku.

pokračování


Zápis č. 2 ze schůze OV konané dne 24. 1. 2014

27. 1. 2014

pokračování


Veřejná zakázka Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech

23. 1. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 3/2014; lhůta pro podání nabídek prodloužena: do 25.2.2014 do 9:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 25.2.2014 v 9:05 hodin

pokračování


Zápis č. 1 ze schůze OV konané dne 12. 1. 2014

22. 1. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV konané dne 9. 1. 2014

20. 1. 2014

pokračování


Zápis ze schůze OV č. 1/2014 konané dne 6. 1. 2014

17. 1. 2014

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál