Projekt meziobecní spolupráce pokračuje do konce listopadu

8. 6. 2015

Projekt Podpora meziobecní spolupráce byl díky shcválení Ministerstva práce a sociálních věcí jako řídicího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu prodloužen o pět měsíců do konce listopadu 2015.

 

V rámci prodloužení projektu se budou realizovat dvě klíčové aktivity:

 

  • efektivní meziobecní spolupráce - v rámci území ORP Říčany půjde na základě zjištěné potřeby a poptávky o administrativní podporu malých obcí

 

  • tvorba akčního plánu a rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

 

K oběma aktivitám proběhnou setkání s obcemi, podle jejichž požadavků bude vytvořena výsledná podoba administrativní podpory i akčního plánu.

 

Až do konce projektu je stále k dispozici právní poradenství k dobrovolným svazkům obcí.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)