Projekt Moderní výuka AJ a počítačů vstupuje do druhé fáze

1. 10. 2018

Projekt Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka vstoupil do své druhé fáze. Co se nám podařilo? Veřejná zakázky na realizaci bezbariérovosti 2. ZŠ jsou hotové - škola má schodišťové plošiny, bezbariérová WC. Veřejná zakázka na vybavení učeben počítači, stoly, židlemi, tiskárnami (včetně nejmodernějších 3D), novými interaktivními tabulemi a vizualiéry je také ukončena - tím myslíme, že zboží je dodáno a slouží dětem. Vysoutěžili jsme také jazykový software pro výuku angličtiny, jeden z nejlepších, podle kterého jsou v Americe vyučováni např. piloti raketoplánů. Nové servery ve školách, které budou zvládat nápor nové techniky jsme také vysoutěžili ve veřejné zakázce a namontovali jsme k 2. ZŠ Bezručova nový spoj - Poslední míle.  Poslední, co nám zbývá vysoutěžit je zajištění Firewall uvnitř budov, což bychom do konce letošního roku měli zvládnout.

A kolik že to všechno zatím stálo?  - Podtrženo sečteno, jedná se o cca 8 100 000 kč, které jsme letos za všechno vybavení vydali. Z nich se nám vrátí do městského rozpočtu 90%, které jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu. Na příští rok počítáme s výdaji ve výši cca 6 000 000,- Kč, z nichž se opět do rozpočtu města vrátí 90%. Ne město tedy připadá 10% spoluúčast z celkových způsobilých nákladů (14 696 541 Kč - tedy cca 1,5 mil. Kč). Město přijalo závazek na zajištění nezpůsobilých výdajů projektu - tedy převeším na servis a provoz jednotlivých zařízení.

V současné době žádáme o platbu, aby byly výše uvedené prostředky za první etapu projektu ještě letos připsány do rozpočtu města. Připojujeme pár fotografií z realizace např. ve 2. ZŠ Bezručova.

V 1. ZŠ Masarykovo náměstí

Ve 3. ZŠ

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál