Projekt primární prevence – Tváře lásky

4. 5. 2016

V měsíci březnu proběhlo závěrečné setkání se třídou ze sedmého ročníku 1. ZŠ v Říčanech.

Děti se zúčastnily pilotního projektu o osmi setkáních. Jednotlivá témata, byla zaměřena na různé typy násilí. Tímto je první část projektu uzavřena. Celý projekt vyvrcholí koncem měsíce května, kdy bude zahájena výstava prací dětí z 1. ZŠ školy, i  dalších zapojených subjektů, jako jsou Dětské domovy a výchovné ústavy. Celý projekt hodnotíme jako velmi přínosný. Přínosný byl pro cílovou skupinu, tedy jak pro žáky, tak i pro odborníky ze státní i neziskové sféry, kteří tímto navázali intenzivní spolupráci.

Bc. Irena Ratajová
Bc. Iva Kirejevová
Pracovnice OSPOD Říčany a lektorky programu


 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál