Vodovod Říčany - přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Fond: Fond soudržnosti

Program: Operační program životní prostředí, výzva 43

Rok podání: leden  2017

Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)

Fyzické zahájení realizace stavby: 15. 8. 2018

Konec realizace stavby: 20.1.2020

Ukončení kolaudace: 30.4.2020

Celkové náklady projektu: 31 423 720 kč

celkové způsobilé náklady: 23 669 917 Kč, z toho dotace: 63,75% :  15 089 572,30 Kč

(Dle podmínek dotace, projekty, které generují příjmy jsou poníženy o 25%).

číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742

Cílem  je vybudovat  přiváděcí vodovodní řady  v délce 1556m ze stávajícího Vodojemu v ulici Olivova na Strašín,  Dále postavit 3585,7m nových vodovodních řadů,a postavit 262,7m veřejných částí přípojek. Celková délka nově budované vodovodní sítě je  5677,4 m.   Projektem  dojde k napojení  nových odběratelů pitné vody v severní části Říčan - na Strašíně, v Pacově, v Radošovicích  a ke zvýšení dodávaného množství pitné vody pro další  obyvatele tohoto území.  Nastavíme standartní tlakové poměrů ve vodovodních řadech v těchto oblastech  (aby už nedocházelo k výpadkům a kolísání tlaku) a  ke zvýšení průtoku pitné vody.  Projektem dojde také k zaokruhování vodovodních řadů v Říčanech, které umožní zásobování pitnou vodou náhradní trasou v případě poruch.

 

Aktuální informacz  z průběhu stavby naleznete ZDE

 

Akce: Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

25. 2. 2019

Informace o pokračování stavby v roce 2019

pokračování


Vodovod na Strašín, v Pacově, Radošovicích se začne v srpnu stavět

31. 7. 2018

Vodovod na Strašín, v Pacově, Radošovicích se začne v srpnu stavět

pokračování


Souhlas zastupitelstva v vyhlášením zakázky na stavební práce Vododvod Pacov, Strašín, Radošovice

23. 11. 2017

pokračování


POZVÁNKA

12. 9. 2017

3. října 2017 od 17.00 hod. v MěKS Labuť (ulice 17. listopadu) proběhne veřejném projednání stavby vodovodních a rozvodných řadů Strašín, Pacov, Radošovice. Platí pro vlastníky nemovitostí v ulicích (v těch částech, kde vodovod není): Nad Bahnivkou, Nad Potokem, Na Ladech, Výhledová, Maková, Na Mýtince, Letní, Domácí, Horní, Osadní, V Kapradí, Mechová, Pokračovací, Na Okraji.

pokračování


Pozvánka pro občany na jednání o Vodovodech a hlavním přivaděči z nového vodojemu na Strašín

16. 5. 2017

Pozvánka pro občany na jednání o Vodovodech a hlavním přivaděči z nového vodojemu na Strašín“k dotaci a vyhlášce města o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s  možností jeho připojení na stavbu vodovodu a to 7.6.2017 od 17hod. v objektu OV Pacov .Tento termín je...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál