​Ptáme se vás v letní kanceláři starosty: Jak má v budoucnu vypadat Masarykovo náměstí v Říčanech?

25. 6. 2021

​Koncem června byl na Masarykově náměstí instalován obytný modul zdarma zapůjčený společností KOMA. Po celé prázdniny zde bude mít ve vybraných časech hodiny pro veřejnost starosta města. Dočasně instalovaná letní kancelář je zde právě pro vás. Chceme vám být blíž a chceme s vámi diskutovat. Tím hlavním tématem bude start projektu Revitalizace Masarykova náměstí.

Právě vedle zmíněného modulu jsme pro vás připravili ze snímků poskytnutých říčanským muzeem minivýstavu. Na výstavních panelech uvidíte, jak šel čas a jak se měnila architektura, obyvatelé i poskytované služby v centru města.

Jak má vypadat srdce našeho města v budoucnu? Které hodnoty se musí zachovat a co je naopak potřeba změnit? Co vám na náměstí chybí a co by tam být naopak nemělo? Kde a jak má být organizována doprava a parkování? Na to vše se vás o prázdninách budou ptát osobně studenti v rámci dotazníkového šetření. I když by se mohlo zdát, že diskuse o podobě náměstí je věcí odborníků, především architektů, my se chceme ptát nejdříve vás. Názory vás, kteří zde bydlíte, využíváte služby, vlastníte domy či provozovny nebo jste jen návštěvníky jsou pro nás velmi důležité. Ptát se budeme i dětí, které zde navštěvují základní a uměleckou školu a jsou tak možná nejpočetnější uživatelskou skupinou. Kromě kontaktní kampaně bude dotazník k dispozici v elektronické podobě on-line: ricany.urad.online

Při organizování hromadných společenských akcí velmi často narážíme na kapacitu náměstí z pohledu technického zabezpečení. Inženýrské sítě jsou zastaralé a nevyhovující. O tom, že se bude jednat o nákladnou investiční akci s kompletní výměnou inženýrských sítí a povrchu, není pochyb. Podněty, které získáme od vás, předáme architektům, kteří budou vyzváni k tvorbě vizí prostřednictvím architektonické soutěže. Jejich návrhy a vize pro naše náměstí budete opět moci hodnotit i vy. Celý proces proto bude poměrně dlouhý a o tom, jaká vize pro naše náměstí bude ta vítězná, rozhodne už příští vedení radnice.

Harmonogram procesu Revitalizace Masarykova náměstí:

  • Červen 2021 - Start sbírání podnětů od občanů – kontaktní kampaň, dotazníky on-line
  • Podzim 2021 - Vyhodnocení podnětů, zpracování podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže
  • Zima/jaro 2022 - Konání architektonické soutěže Vize Masarykovo náměstí v Říčanech
  • Jaro 2022 - Vyhodnocení architektonické soutěže a představení vítězných studií veřejnosti
  • Jaro 2022 - Náměty a připomínky občanů k vítězným studiím
  • Léto 2022 - Zapracování připomínek do vítězného architektonického návrhu

 

Děkujeme za spolupráci společnosti KOMA, která zdarma zapůjčila modul, který právě uvádí na český trh. Poděkování města patří i panu Boukalovi z říčanského muzea za spolupráci na výběru historických fotografií.  Navštívit dočasnou kancelář starosty můžete i ohledně dalších témat. Budeme se na vás těšit.

 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)