Půdní vestavba ZUŠ v Říčanech

11. 6. 2019

Jedná se o půdní vestavbu pro navýšení kapacity ZUŠ kdy vzniknou 3 učebny a sociální zázemí. Bude vyměněna střešní konstrukce za ocelovou, provedeno zvýšení hřebene o 1,2 m, nová stropní ocelobetonová spřažená nosná deska nad 3. NP a nové elektrorozvody.

Stavba:  Půdní vestavba ZUŠ v Říčanech

Zhotovitel : Builder Construction s.r.o., zastoupená Romanem Pipasikem

Technicky jedná p. Jiskra nebo p. Hlaváček

Technický dozor investora a BOZP: Ing. Martin Kučera

 

Škola bude vyklizená a připravená 18. června a budou zahájeny stavební práce.

Majitelé sousedních nemovitostí byli informováni o této stavbě a byl jim přeposlán zápis z předání staveniště, kde mají veškeré informace a spojení.

Vyřizuje za město :  Ing. Monika Burešová - technik oddělení investic

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál