Rada města Říčany

Rada města Říčany má 7 členů a byla zvolena zastupitelstvem v následujícím složení :

Mgr. Vladimír Kořen /Klidné město/ - starosta
Ing. David Michalička /Klidné město/ - 1. místostarosta
Mgr. Hana Špačková /Klidné město/ - 2. místostarostka
Ing. Vladimír Polánský /Klidné město/ - rezignoval ze zdravotních důvodů dne 10. 5. 2019 na mandát zastupitele, na jeho místo byl do rady města zvolen zastupitelstvem dne 15. 5. 2019 Petr Auředník /Klidné město/
Ing. Pavel Matoška /Klidné město/
Ing. Jarmila Voráčková /Klidné město/
David Frydrych /Unie pro sport a zdraví/

 

Kompetence jednotlivých členů Rady města Říčan budou aktualizovány.

 

Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • nastavení a řízení procesů uvnitř úřadu
 • metodické vedení zaměstnanců městského úřadu při výkonů veřejné správy (v součinnosti s tajemníkem městského úřadu)
 • problematiku lidských zdrojů, efektivity a motivace zaměstnanců
 • vtahy mezi městem a orgány státní správy v přenesené působnosti
 • kontrola úkolu úřadu a výkonu státní správy 

 

Oblast legislativní činnosti se zaměřením na:

 • přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny
 • přípravu vnitřních normativních předpisů městského úřadu

 

Oblast právní se zaměřením na:

 • supervizi zadávání veřejných zakázek městem
 • tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních právních aktů města Říčany

 

Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

 • dodržování zákona o střetu zájmů orgány města
 • koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky v působnosti orgánů města
 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům města upozorňujících na možné korupční jednání

 

Oblast údržby města se zaměřením na:

 • dohled nad procesy a úkoly v oblasti údržby a pořádku ve městě
 • dohled nad projektem malých technických služeb

 

 

   Ing. Pavel Matoška, radní

 

Oblast hospodářské politiky se zaměřením na:

 • ekonomické využití rozvojových lokalit města
 • přípravu a spolupráci na tvorbě investičního výhledu města
 • spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti města
 • správu městského nemovitého majetku
 • obchodně ekonomické aktivity investorů na území města
 • plnění úkolů zřizovatele příspěvkových organizací
 • komunikaci s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry
 • PPP projekty
 • dohled nad projekty infrastruktury města
 • dohled nad organizacemi, v nichž je město zřizovatelem
 • princip 50procentního podílu na financování v oblasti infrastruktury
 • vyjednávání s vlastníky pozemků

 

Oblast bezpečnosti a krizového řízení se zaměřením na:

 • komunikace s HZS
 • komunikace a příprava projektů směřujících ke zvýšení bezpečnosti

 

 

  Ing. Jarmila Voráčková, radní

 

Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • vymezení odpovědnosti města za konkrétní poskytování zdravotní péče a péči o rizikové skupiny obyvatelstva
 • zajištění lékařské služby první pomoci, stomatologické služby a sítě lékáren
 • činnost městských zdravotnických zařízení
 • spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům města

 

Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • podporu turismu a cestovního ruchu
 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • kontrola zajištění pořádku ve městě

 

Oblast údržby města se zaměřením na:

 • dohled nad procesy a úkoly v oblasti údržby a pořádku ve městě
 • dohled nad projektem malých technických služeb

 

Oblast ochrany památek

 

Oblast vnitřní kontroly města se zaměřením na:

 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům města
 • kontrolu plnění úkolů v rámci úřadu

 

 

Petr Auředník, radní

 

 

 

 

    David Frydrych, radní

 

Oblast tělovýchovy a sportu a grantový systém města se zaměřením na:

 • vytvoření a plnění grantového systému města
 • správa sportovišť
 • komunikace se spolky

 

Oblast pohřebnictví

 

Jednací řád Rady města Říčany

 

Chcete-li kontaktovat říčanské radní, obraťte se na sekretariát Kanceláře starosty: zdenka.baronova@ricany.cz.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál