Rada města Říčany

Rada města Říčany má 7 členů a byla zvolena zastupitelstvem v následujícím složení:

Ing. David Michalička /Klidné město/ - starosta - uvolněný
Mgr. Hana Špačková /Klidné město/ - 1. místostarostka - uvolněná
Ing. Pavel Matoška /Klidné město/ - 2. místostarosta - neuvolněný

Ing. Jarmila Voráčková /Klidné město/ - radní - uvolněná
Mgr. Michal Anelt /Klidné město/ - radní
David Frydrych /Unie pro sport a zdraví/ - radní

 

   
 

Ing. Jarmila Voráčková, radní

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • vyjadřování se ke stavebním záměrům na území města
 • koordinace rozvoje a správy technické infrastruktury města (voda, kanalizace, inženýrské sítě)

 

Oblast dopravy se zaměřením na:

 • dohled a koordinace místní hromadné dopravy
 • spolupráce při vytváření nových jízdních řádů

 

Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • podporu turismu a cestovního ruchu
 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • kontrola zajištění pořádku ve městě

 

Oblast ochrany památek

Oblast sociální péče se zaměřením na:

 • podpora aktivit seniorů
 • záměry města v oblasti sociální politiky

 

 

   

Mgr. Michal Anelt, radní

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • mediální politiku města, koordinaci výstupů masové komunikace směrem k médiím i komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti této komunikace
 • koordinaci zahraničních vztahů, spolupráci s partnerskými městy
 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky

 

Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • řízení a kontrola agendy Komise pro životní prostředí
 • problematiku hospodaření s vodou v krajině
 • zvyšování biodiverzity
 • ochranu a tvorbu veřejné zeleně
 • dopady klimatických změn
 • zapojení města do aktivit podporujících vzdělávání a změnu postojů v oblasti ŽP /např. snižování jednorázových plastů/
 • komunikaci se spolky z oblasti životního prostředí

 

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • rozvoj veřejných prostranství města
 • boj proti vizuálnímu smogu

 

 

   

David Frydrych, radní

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast tělovýchovy a sportu a grantový systém města se zaměřením na:

 • dohled nad plněním grantového systému města
 • zlepšení podmínek pro výkonnostní sport
 • komunikace se sportovními spolky

 

Oblast podpory podnikání se zaměření na:

 • komunikace s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry

 

 

Jednací řád Rady města Říčany

 

Předpokládané termíny jednání rady:
každý čtvrtek mimo státních svátků


Chcete-li kontaktovat říčanské radní, obraťte se na sekretariát Kanceláře starosty: zdenka.baronova@ricany.cz.
 

Rada města Říčany zřídila jako své iniciativní a poradní orgány na období 2022-2026 v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tyto komise:

1) Školská komise

2) Sociální a zdravotní komise - předseda MUDr. Rostislav Broukal

3) Komise pro partnerská města - předsedkyně Ing. Petra Šmolíková

4) Dotační komise - předsedkyně Ing. Alžběta Macková

5) Komise pro životní prostředí - předsedkyně Mgr. Soňa Mikešová

6) Mediální komise - redakční rada Kurýru - předsedkyně Kateřina Lauerová

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)