Rada města Říčany

Rada města Říčany má 7 členů a byla zvolena zastupitelstvem v následujícím složení:

Ing. David Michalička  /Klidné město/ - starosta - uvolněný (od 17. 12. 2020)
Ing. Pavel Matoška /Klidné město/ - 1. místostarosta - neuvolněný  (od 17. 12. 2020)
Mgr. Hana Špačková /Klidné město/ - 2. místostarostka - uvolněná

Ing. Jarmila Voráčková /Klidné město/

Petr Auředník /Klidné město/

David Frydrych /Unie pro sport a zdraví/

Mgr. Michal Anelt /Klidné město/ (od 17. 12. 2020)

 

Mgr. Vladimír Kořen /Klidné město/ rezignoval dne 16. 12. 2020 na post starosty a radního města
Ing. Vladimír Polánský /Klidné město/ - rezignoval ze zdravotních důvodů dne 10. 5. 2019 na mandát zastupitele, na jeho místo byl do rady města zvolen zastupitelstvem dne 15. 5. 2019
Petr Auředník /Klidné město/

 

 

 

  Ing. Jarmila Voráčková, radní

 

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

 

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • vyjadřování se ke stavebním záměrům na území města
 • koordinace rozvoje a správy technické infrastruktury města (voda, kanalizace, inženýrské sítě)

 

Oblast hospodářské politiky se zaměřením na:

 • správu městského nemovitého majetku – pozemková agenda města (prodeje, pronájmy…)

 

Oblast dopravy se zaměřením na:

 • dohled a koordinace místní hromadné dopravy
 • spolupráce při vytváření nových jízdních řádů

 

Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • podporu turismu a cestovního ruchu
 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • kontrola zajištění pořádku ve městě

 

Oblast ochrany památek

 

 

Petr Auředník, radní

 

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

 

Oblast hospodářské politiky se zaměřením na:

 • správu městského nemovitého majetku – budovy města (správa, opravy, údržba

 

Oblast tělovýchovy a sportu se zaměřením na:

 • správa, údržba a pronájmy sportovní infrastruktury města

 

Oblast údržby města se zaměřením na:

 • dohled nad procesy a úkoly v oblasti údržby a pořádku ve městě
 • spolupráce nad projektem malých technických služeb
 • dohled nad údržbou veřejné zeleně

 

Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů

 

 

 

    David Frydrych, radní

 

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

 

Oblast tělovýchovy a sportu a grantový systém města se zaměřením na:

 • vytvoření a plnění grantového systému města
 • komunikace se spolky

 

Oblast podpory podnikání se zaměření na:

 • komunikace s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry

 

 

    Mgr. Michal Anelt, radní

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

 

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

· mediální politiku města, koordinaci výstupů masové komunikace směrem k médiím i Říčanskému Kurýru, komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti této komunikace

· koordinaci zahraničních vztahů, spolupráci s partnerskými městy

· vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky

 

Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • problematiku hospodaření s vodou v krajině
 • zvyšování biodiverzity
 • ochranu, údržbu a tvorbu veřejné zeleně
 • dopady klimatických změn
 • zapojení města do aktivit podporujících vzdělávání a změnu postojů v oblasti ŽP /např. snižování jednorázových plastů/
 • komunikaci se spolky z oblasti životního prostředí

 

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • rozvoj veřejných prostranství města
 • boj proti vizuálnímu smogu

 

 

Jednací řád Rady města Říčany

 

Chcete-li kontaktovat říčanské radní, obraťte se na sekretariát Kanceláře starosty: zdenka.baronova@ricany.cz.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál