Aktuality

Poptávka: Oprava venkovní fasády (západní strana) Masarykovo nám. čp. 83, Říčany

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 20.11.2018 do 15,00 hodin –e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

Potřetí v řadě se stane starostou Říčan Vladimír Kořen. Klidné město získalo opět důvěru většiny voličů. Senátor obvodu Benešov bude Říčaňák

Voleb do Zastupitelstva města Říčany, které probíhaly 5. a 6. října 2018, se zúčastnilo 6663 voličů, což představovalo téměř 60% volební účast. O hlasy voličů se ucházelo pět politických uskupení: ODS, STAN, Klidné město, Unie pro sport a zdraví Říčany a Společně TOP 09 – Zelení – KDU-ČSL.

Dotazník pro občany Plánování v oblasti vod

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR žádá občany o vyplnění dotazníku týkajícího se Plánování v oblasti vod.

Poptávka: Dodávka a instalace školního nábytku

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16. 8. 2018 do 9:00, 3. základní škola U Říčanského lesa, příspěvková organizace (Školní 2400/4, 251 01 Říčany)

Závazná stanoviska orgánu územního plánování – vysvětlení s omluvou

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance. Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP) něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.

Výzva k podání žádostí o dotaci z rozpočtu města Říčany

Upozorňujeme, že od 1. 11. 2018 je možné podávat žádosti o dotaci z programu Provoz 2018 a programu Akce 2018. Konečný termín pro přijímání žádostí je 31. 12. 2018.

Radnice získala evropské finance na rozšíření říčanské čističky odpadních vod

Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají drobní stavitelé a majitelé dosud nenapojených nemovitostí v Říčanech, hrozbou jsou ale velké developerské projekty. Právě pro ně je chybějící kapacita hlavní brzdou. Získání dotací bylo základní podmínkou na dlouhé cestě ke zkapacitnění ČOV, která trvá již několik let. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel.

Výmalba podchodu ČD Říčany u Prahy 11. - 12. 8. 2018

Tento víkend 11. - 12. 8. 2018 bude probíhat výmalba v nádražním podchodu. Prosíme cestující a procházející o ohleduplnost. Za omezení se omlouváme.   Oddělení investic města Říčany

ÚŘEDNÍ DESKA

Pro uveřejňování dokumentů na úřední desce využívá město Říčany od 1.8.2018 namísto papírové vývěsky elektronické zobrazovací zařízení, které je umístěné na budově Staré radnice na Masarykově nám. čp. 83.

Kácení uschlé lípy na Masarykově náměstí

Vážení občané, ve dnech 25. a 26. 6. bude prováděno kácení jedné uschlé lípy u autobusové zastávky na Masarykově náměstí. Po pokácení bude na stejné místo provedena náhradní výsadba nové lípy. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti v okolí místa kácení v průběhu kácecích prací. Děkujeme...

archiv starších příspěvků

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál