Aktuality

Poptávka: Projekt DIO pro plánovanou akci města Říčany Městské slavnosti, ul. Masarykovo nám. a ul. Rooseveltova, Říčany

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  30.1.2020 do 12.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

Nejvíce financí v Říčanech poteče opět do vodohospodářské infrastruktury, nových školských zařízení a dalších dopravních staveb

Rozpočet města na rok 2020 počítá s investičními výdaji v celkové výši 356 milionů korun. Pokračovat budou velké investiční akce zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Říčanskou kasu vyjdou v tomto roce na zhruba 100 milionů korun. Poté, co v loňském roce radnice investovala do opravy stoky A, provedla rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů a postavila vodovodní řad na Strašín a Pacov, bude pokračovat se započatými stavbami Intenzifikace ČOV Říčany a ve Voděrádkách stavbou vodovodu a kanalizace

Poptávka: Údržba a opravy v objektech Muzea Říčany

Lhůta pro podání nabídek a způsob: 9. 1. 2020 do 9:00 hod. e‐mailem: jakub.halas@muzeum.ricany.cz

Informace vlastníkům lesů

Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci. Podrobné informace v příloze.

Vaše nápady mění město!

Zapojte se do čtvrtého ročníku participativního rozpočtování, jak se říká u nás do pébéčka (z anglického Participatory budgeting), třeba to bude právě váš nápad, který bude město realizovat. Od 1. listopadu můžete podávat náměty.

Poptávka: Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany

Lhůta pro podání nabídek končí 24. 1. 2020 v 9.00 Nabídky podvejte elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena Odkaz na web elektronického nástroje: https://www.tenderarena.cz/profily/MuzeumRicany Výzva v příloze, ostatní dokumenty jsou ke stažení na...

Poptávka: Truhlářské práce pro Muzeum Říčany

Lhůta pro podání nabídek a způsob: 6. 1. 2020 do 9:00 hod. emailem na jakub.halas@muzeum.ricany.cz Tabulka pro elektronický zápis nabídkové ceny, včetně upřesňujících obrázků, je ke stažení: http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/zakonne-informace

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2020 zahájen

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2020 zahájen ve středu 11. 12. 2019 na těchto místech:

Projekt Voda pro domácí postoupil do další etapy

Pouze sedmdesát tisíc kubíků pitné vody navíc může poskytnout pražská vodovodní síť Říčanům. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby toto množství, na které mají Říčany opční právo, připadlo v první řadě stávajícím obyvatelům města.

Vysadíme v Říčanech budoucnost? Stromy pomáhají s klimatem měst

Celorepubliková akce SÁZÍME BUDOUCNOST začala 13. 9. 2019. Česká příroda se už nyní potýká s následky klimatické změny. Suchem oslabené stromy napadá nejen kůrovec, ale mnohá další onemocnění. Masivně schnou borovice, břízy, lípy či javory. Dramaticky se mění lesy i městská zeleň na obrovských plochách. Hledá se způsob jak se s rychlým nárůstem teplot vyrovnat. Nadace Partnerství proto ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravila celonárodní program výsadby 10 milionů stromů.

archiv starších příspěvků

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál