Aktuality

Oznámení o uzavření kanceláře ověřování a CzechPOITu na Masarykkově nám. 53/40

Mimořádně bude kancelář ověřování a CzechPOINTu, Masarykovo náměstí 53/40, dne 26.7.2019 uzavřena. Možnost ověření a CzechPOINTu na České poště nebo na MěÚ Komenského náměstí 1619. Děkujeme za pochopení.

Voda pro domácí – Říčany rezervují vodu pro stávající obyvatele

Říčany se potýkají s nedostatkem pitné vody: Drtivá většina obyvatel připojených na vodovod nemá problém, na suchu je ale mnoho obyvatel, kteří v minulosti spoléhali na vlastní studně. Poslední léta, kdy roční teplotní průměr vyletěl v České republice téměř nejvíc na světě, se odrazila na dramatickém úbytku spodních vod. Klimatická změna a sucho s ní spojené vedly i říčanskou radnici k přijetí krizové strategie pro hospodaření s vodou. Říčany mají omezené zdroje pitné vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby si budou muset počkat.

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Od 1. 7. 2019 platí dočasně následující úřední hodiny odboru ÚPRR: Středa od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:00 hodin. Pondělí není úředním dnem. Děkujeme za pochopení.

Obecná výzva k ořezu dřevin do komunikací

Známe vítěze třetího ročníku Překvapte Říčany

Sčítání elektronického a papírového hlasování ukončeno

Stromky, keře a založené květné louky zaplnily okolí Marvánku a lemují okrajové obytné části Říčan

Přes čtyři stovky stromů a bezmála třináct a půl tisíc keřů na celkové výměře přes šest hektarů, to jsou čísla z nejnovější výsadby zeleně. Volně přístupné ovocné sady, remízy a nová izolační zeleň je dokončena. Nejnovější výsadba krajinné zeleně v okolí Marvánku se stane základem pro krajinný park. Izolační zeleň vysazena na západním okraji města v budoucnu pomůže odclonit rodinné domy od hluku a škodlivin z dálnice a přivaděče. Výsadbu provedla společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. za necelých 3,7 milionu korun. Bezmála tři miliony korun poskytl Státní fond životního prostředí z financí EU.

Poptávka: Projekt obnovy odvodnění ulic na Strašíně – U Ládek, Na Hájích, V Březině

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18.7.2019 vč. – emailem (jarmila.suchankova@ricany.cz)

Říčaňáci rozhodli: Radnice má investovat do modernizace dopravního hřiště a kultivace stanovišť pro tříděný odpad

Třetí ročník participativního rozpočtování Překvapte Říčany zná vítěze. Radnice má podle občanů investovat po dvou milionech do modernizace dopravního hřiště a kultivace stanovišť tříděného odpadu. V malých projektech do půl milionu zvítězil námět pořízení defibrilátorů a za ním se umístil projekt na zadržení vody v krajině při správné údržbě turistických a místních komunikací. Do rozhodování o pěti milionech se zapojilo 685 hlasujících s trvalým pobytem, z toho 552 elektronicky a ostatní navštívili kontaktní místa či městské akce. Přijít s nápadem i hlasovat, může každý občan Říčan starší 15 let.

Poptávka: Zahradní herní prvek – pracoviště Kolovratská

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 26. 6. 2019 poštou, osobně (Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace, Domažlická 1656/52, Říčany 251 01), emailem (rediteka@ctyrlistek-ricany.cz)

Uzavření ZUŠ a zahrady za objektem Základní umělecké školy v Říčanech

Od 18. 6. 2019 do 30. 10. 2019 objekt na Masarykově nám. 57. Zhotovitel: Builders Construction s.r.o., IČ: 04543181 stavbyvedoucí: p. Šmakal TDS města Říčany: Ing. Kučera Vyřizuje: Ing. M. Burešová – technik OSM-OI

archiv starších příspěvků

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál