Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 30.07.2018 od 08.00 do 11.30 hod. - Radošovice, Říčany

Datum vyvěšení: 16. 7. 2018, datum svěšení: 30. 7. 2018 (71628)

Město Říčany zveřejňuje záměr obce pronajmout garážové stání č. 01 v domě č.p. 2000, Melantrichova

Datum vyvěšení: 16. 7. 2018, datum svěšení: 17. 9. 2018 (71646)

Volby do Zastupitelstev obcí konané 5. až 6.10.2018. Podávání kandidátních listin. Registrační místo

Datum vyvěšení: 9. 7. 2018, datum svěšení: 6. 10. 2018 (65870)

Poptávka: Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v objektu MěÚ Říčany, Březinova č.p. 1650, 251 01 Říčany

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 23.7.2018 do 18,00 hodin – osobně na podatelnu  Masarykovo nám. 53, Říčany nebo poštou Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem Veřejná zakázka malého rozsahu – Projektová dokumentace stavebních úprav...

Poptávka: Dodávka a instalace 5 ks dopravních zrcadel, Říčany u Prahy

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 29.6.2018 do 11.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (michal.svoboda@ricany.cz)

Město Říčany zveřejňuje záměr obce pronajmout garážové stání č. 09 v domě č.p. 1910, Komenského nám.

Datum vyvěšení: 16. 7. 2018, datum svěšení: 17. 9. 2018 (71640)

Poptávka: Dodávka autobusových označníků

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.7. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

Oznámení- vydání změny č.4 regulačního plánu lokality Voděradská a zveřejnění úplného znění po změně

Datum vyvěšení: 4. 7. 2018, datum svěšení: 20. 7. 2018 (64441)

Závazná stanoviska orgánu územního plánování – vysvětlení s omluvou

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance. Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP) něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.

Kácení uschlé lípy na Masarykově náměstí

Vážení občané, ve dnech 25. a 26. 6. bude prováděno kácení jedné uschlé lípy u autobusové zastávky na Masarykově náměstí. Po pokácení bude na stejné místo provedena náhradní výsadba nové lípy. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti v okolí místa kácení v průběhu kácecích prací. Děkujeme...

archiv starších příspěvků

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál