REALIZACE VÝZKUMU - info od společnosti MEDIAN

22. 1. 2019

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od 14. ledna až do konce února roku 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů.

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat členy náhodně vybraných domácností. Některé domy/byty ve Vaší obci byly náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností v nich zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině případů trvá 25 minut.

Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat v sociologických šetřeních by realizaci velmi pomohlo, kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání šetření v lokálním tisku, na webu obce, zprávu oznámila na schůzi s obyvateli, popř. v místním rozhlase či šetření podpořila i dalšími způsoby.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci v období od 14. ledna až do konce února roku 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Agentura MEDIAN, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle 225 301 639. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete také napsat zprávu na adresu politicke.postoje@median.cz

Děkujeme Vám za Vaši případnou pomoc,

Ing. Luděk Rambousek

Vedoucí oddělení Projekt manažerů

společnosti MEDIAN, s.r.o.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál