Ředitel/ka 2. základní školy Bezručova Říčany

2. 1. 2019

Město Říčany vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele 2. základní školy Bezručova Říčany, příspěvkové organizace. Lhůta pro podání přihlášek: 21. 1. 2019 do 17 hod.

Obálku označte nápisem Konkursní řízení – ředitel 2. základní školy Bezručova Říčany. Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.

Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení základní školy (zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů) v max. rozsahu 5 stran A4.

Případné dotazy směřujte na vedoucího odboru školství a kultury Mgr. Petra Duška, tel. 323 618 213, e-mail: petr.dusek@ricany.cz

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál