Regenerace Lázeňské louky

Fond: ROP Střední Čechy
Program: ROP Střední Čechy 
Rok podání: 2010 
Zpracovatel dotace: Ing. H. Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2012
Konec realizace: 2012 
Celkové náklady: 3 410 810 Kč
Z toho dotace: 2 875 368 Kč  

Díky realizaci projektu regenerace Lázeňské louky byl zkulturněn členitý prostor rozkládající se pod náměstím. Jeho výraznou částí je tužebníková louka, přes kterou vede povalový chodník, nad kterým se klene vrbový altán. Jeho jednotlivé oblouky jsou z mohutných svazků vrbového proutí vyztuženého ocelovým prutem, které jsou navzájem provázány. Pruty již dávno zakořenily, takže se každé jaro znovu zazelenají. V prostoru Lázeňské louky byly rovněž rozmístěny autorské objekty sochaře Pavla Cupáka – dřevěný objekt z dubového masivu k sezení nebo atypická sedátka s vyřezanými reliéfy. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Jezdecký klub při jezdecké škole Sommer o.s., Okrašlovací spolek v Říčanech, o. s.


 

Základní údaje o projektu

31. 5. 2012

V přiloze najdete základní informace o projektu "Regenerace Lázeňské louky".

pokračování


Pozvánka na slavnostní otevření parku Lázeňská louka

31. 5. 2012

Park Lázeňská louka bude slavnostně otevřen veřejnosti v úterý 5.6. ve 13:00 hod.. Jste srdečně zváni.

pokračování


Regenerace Lázeňské louky začala

13. 1. 2012

V pátek 13. ledna byla oficiálně zahájena realizace projektu Regenerace Lázeňské louky, na kterou město Říčany získalo dotaci od Regionálního operačního programy Střední Čechy. V rámci projektu bude na místě Lázeňské louky vytvořen park s řadou vyhlídek a odpočinkových zón, budou...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)