Registrace vozidla

Agendu registrace vozidel vyřizuje oddělení dopravy (spadá pod odbor správních agend a dopravy) sídlící v přízemí budovy F MěÚ v Říčanech, Komenského nám. 1619, 25101 Říčany

Úřední hodiny

KONTAKTY

Bínová Kateřinatel.: 323 618 225e-mail: katerina.binova@ricany.cz
Oddělení dopravy, registr vozidel

Černíková Blankatel.: 323 618 285e-mail: blanka.cernikova@ricany.cz
Oddělení dopravy, registr vozidel

Michálková Marcelatel.: 323 618 279e-mail: marcela.michalkova@ricany.cz
Oddělení dopravy, registr vozidel

Vilímová Pavlatel.: 323 618 280e-mail: pavla.vilimova@ricany.cz
Oddělení dopravy, registr vozidel

Vitáčková Ivanatel.: 323 618 291e-mail: ivana.vitackova@ricany.cz
Oddělení dopravy, schvalování technické způsobilosti

Registraci vozidla si můžete vyřídit rovnou na přepážce oddělení, pro pohodlnější odbavení můžete využít ELEKTRONICKÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Tato služba je určena pro fyzické osoby, které vyřizují registraci či změnu u vlastního vozidla, nikoli prostřednictvím zmocněnců. Dále tuto službu mohou využít právnické osoby prostřednictvím svých statutárních orgánů, nikoli na základě plné moci. Oprávnění je nutné doložit příslušným dokladem (např. výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou, stanovami apod.)

Vyplňte v rezervačním formuláři příjmení a e-mailovou adresu, a jestliže ho znáte , tak i číslo technického průkazu. Uveďte skutečné příjmení jedné osoby, pro kterou je rezervace určena. Osoba s jiným příjmením nebude odbavena. Rezervace je určena pouze pro jednu osobu a jeden úkon změnu).

Aktuální stav žadatelů na přepážkách

Elektronické formuláře evidence vozidel ke stažení zde

Životní situace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál