Registrační značka na přání.

K silničnímu vozidlu lze přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen: „Registrační značka na přání“).

Na registrační značce na přání není možné použít písmena G, CH, O, Q a W. Dále nesmí registrační značka na přání obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání je nutné žádat u úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel.

Žádost o *přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru silničních vozidel.

  • Rezervace registrační značky na přání – 6 měsíce ode dne podání žádosti
  • Přidělení registrační značky na přání – do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání.

Žádost podává vlastník, nebo provozovatel se souhlasem vlastníka

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc,
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“

 

Správní poplatek

  • Rezervace registračních značek na přání – 500,- Kč
  • Vydání tabulky registrační značky na přání – 5 000,-Kč za každou tabulku
  • Uložení registrační značky na přání při změně vlastníka, provozovatele, zániku, vyřazení z provozu nebo vývozu silničního vozidla – 300,-Kč.

 

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál