Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese - úsek U Obrázku - křižovatka s tehovskou cestou

Fond: Státní zemědělský intervenční fond
Program: Program rozvoje venkova
Rok podání: 2016
Zpracovatel dotace: Mgr. Michaela Kraftová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 1.9. 2016
Konec realizace:  31.3.2017
Celkové náklady:2 212 208 Kč
Z toho dotace: 1 769 766 Kč

 

Město Říčany projektem „Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese - úsek U Obrázku - křižovatka s tehovskou cestou“ navázala na rozsáhlý projekt oprav cest v říčanských lesích, které byly poničeny při povodních v roce 2012. Jednalo se o rekonstrukci další důležité cesty, která spojuje hlavní odvozní cestu od lokality U Obrázku s tehovskou cestou. Stav cesty byl nevyhovující především po konstrukční stránce. Cesta byla vedena v rovině a z větší části se nachází pod úrovní okolního terénu. Vzhledem k absenci příčného i podélného odvodnění byla často zamokřena a docházelo zde k vytváření erozních rýh. Rovněž neměla dostatečnou únosnou pojezdovou vrstvu, která by unesla těžkou techniku. Cílem projektu je proto rekonstrukce této cesty, odstranění zmíněných nedostatků a povýšení cesty do kategorie 2L 4,5/30.


Účelem projektu bylo provedení úprav stávající nezpevněné lesní cesty na odvozní lesní cestu, která splní parametry cesty 2. třídy (kategorie 2L 4,5/30) s prvky příčného a podélného odvodnění a bude plně vyhovovat současným provozním potřebám lesnického provozu.

Jaké jsou novinky v říčanském lese? Venkovní posilovna a rekonstrukce lesní cesty

19. 10. 2016

Říčanský les láká od podzimu všechny, kdo se chtějí protáhnout na čerstvém vzduchu, na horkou novinku. Na trase mezi Olivovnou a Tehovem vznikla totiž přes léto nová lesní posilovna. Dospělí si zacvičí na street-workoutové sestavě a děti se vydovádí na opičí dráze. Současně se chystá dokončení rekonstrukce lesní cesty v úseku U obrázku (na cestě Olivovna – Světice) ke křižovatce s Tehovskou cestou v prostoru nově vybudované lesní posilovny. Její opravu z velké části finančně podpořil Program rozvoje venkova ČR, projekt lesní posilovny na schválení financování ze strany Programu rozvoje venkova teprve čeká.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)