REKONSTRUKCE MOSTU 5. KVĚTNA jde podle plánu

30. 10. 2018

V sobotu 17. listopadu 2018 bude z bezpečnostních důvodů nutné most uzavřít pro pěší a cyklisty. Uzavírka bude pouze krátkodobá, v neděli bude průchod opět otevřen.

Rekonstrukce mostu 5. května probíhá dle plánovaného harmonogramu stavby. Nyní je dokončena spřažená betonová deska mostovky a montují se prefabrikované části betonové římsy. Po betonáži římsy bude osazeno zábradlí a zprovozněn definitivní chodník na jedné straně mostu. Následně budou položeny izolační vrstvy a finální povrchy komunikace.

Druhá část prací probíhá pod mostem, kde se ve střídavých výlukách jedné a druhé traťové koleje provádí otryskávání betonových nosníků a sloupů. Na očištěné povrchy se poté nanese sanační hmota a finální krycí nátěr ve světle šedé barvě. Na obou opěrách budou provedeny kotvené přibetonávky, které zakryjí původní, již značně narušené povrchy.

V poslední fázi bude obnovena pěší stezka pod mostem v celé délce od parkoviště až po napojení na nové schodiště u mostu.

Při provádění mostních uzávěrů (dilatačních spar na obou koncích mostu) bude z bezpečnostních důvodů nutné v sobotu 17. listopadu most uzavřít i pro pěší a cyklisty. Uzavírka bude pouze krátkodobá, v neděli bude průchod opět otevřen. Děkujeme za pochopení.

 

Text a fotografie Dominik Landkammer

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál