Rekonstrukce mostu přes trať v ulici 5.května

Tisková zpráva města červen 2018

Tisková zpráva města z července 2017

FOTO dne 16. 7. 2018

Technický dozor investora:

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Jan Sedláček - vedoucí střediska technických dozorů

tel.:  +420 267 094 123

e-mail: jan.sedlacek@sudop.cz

KooBOZP Nikolas Nitran, e-mail: nikolas.nitran@sudop.cz

 

 

Na most v ulici 5. května se vrátila auta

22. 11. 2018

Most přes železniční trať Praha - Benešov byl ve středu 21. 11. 2018 po pětiměsíční rekonstrukci UVEDEN DO PROVOZU! Na mostě a v jeho okolí jěště probíhají dokončovací práce.

pokračování


Na most v ulici 5. května se zítra vrátí auta

20. 11. 2018

Most přes železniční trať Praha - Benešov bude zítra ve středu 21. 11. 2018 po pětiměsíční rekonstrukci UVEDEN DO PROVOZU!

pokračování


Práce na mostu přes trať jdou do finále

6. 11. 2018

Na mostovce byla dokončena hydroizolace a dnes se pokládá ochranná vrstva z litého asfaltu. Chodníky a zábradlí jsou již dokončeny v definitivní podobě. Na obou stranách mostu se dokončují zásypy mostních opěr. Při pravidelných denních výlukách jednotlivých kolejí probíhá sanace spodní části mostu. Práce na středovém poli nad kolejištěm probíhají ze speciálního vozíku, který byl vyroben na zakázku na tuto stavbu. Vozík je každé ráno dovezen z nádraží Říčany a je na něm upevněna mobilní konstrukce lešení.

pokračování


Od 9. 7. 2018 dojde k avizovanému uzavření mostu v ulici 5. května pro dopravu. Průjezdný zůstane pro cyklisty a pěší.

2. 7. 2018

Výluky provozu na trati se nedotknou osobní vlakové dopravy ČD, v některých případech mohou vlaky nabírat zpoždění v řádu několika minut (bude zobrazen na elektronických odjezdových tabulích).

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)