Rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí

8. 9. 2017

Vážení občané,

chtěli bychom vás informovat, že v závislosti na vývoji počasí započne během týdne 11.- 15. 9. rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí, která bude zahrnovat výměnu stávajících dřevin – katalp za javor babyku ´Nanum´(kulovitá forma), odstranění stávajících výsadeb trvalek a výsadbu nových záhonů kombinovaných z okrasných keřů, trvalek a cibulovin.

Katalpy budou odstraněny z důvodu jejich stále se snižující vitality – jsou napadeny  zřejmě houbovou chorobou, která způsobuje postupné odumírání celých částí koruny tak rozsáhlé, že strom není schopen tyto ztráty nahradit novým obrostem.

Katalpy kulovité jsou krátkověké dřeviny a tento projev odumírání je zřejmě i důsledkem konce jejich „životnosti“.

Po pokácení budou na jejich místo ihned vysazeny jiné dřeviny s podobným kulovitým vzhledem. Výměnu dřevin je nutné sladit s rekonstrukčními pracemi na záhonech.

Děkujeme za pochopení  a těšíme se na nově zrekonstruovaný parčík!

Za odbor správy majetku města

Eva Šebková

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)