Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice odstartuje 3. března

17. 2. 2014

V pondělí 3. března začala kompletní rekonstrukce dvou klíčových komunikací v centru města Říčan. Stavební práce, při nichž dostanou obě ulice nový povrch včetně obrubníků a chodníků, vymění se vodovod a opraví veřejné osvětlení, budou rozděleny do čtyř hlavních, vzájemně se překrývajících etap. V rámci jednotlivých etap se uzavřou úseky komunikací tak, jak budou postupovat stavební práce. Předpoklad dokončení oprav je 19. září.

 

 

 

 

„Chtěl bych požádat obyvatele Říčan o shovívavost. Právě tato rozsáhlá akce vyvolá nemalé omezení dopravy, zvětší se pohyb techniky v centru města. Lidé se budou dostávat hůře na polikliniku, do mateřské školy, do volnočasového centra na Fialce. Více se zatíží okolní ulice,“ říká k rekonstrukci starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává:

„Technický stav obou frekventovaných ulic je ale katastrofální a musíme postupovat formou zásadní rekonstrukce rozdělené do několika etap. Věřte, že se budeme snažit minimalizovat veškeré dopady.“

Komplexní rekonstrukce bude zahrnovat výměnu vodovodních řadů v obou ulicích, podkladních vrstev chodníků i vozovek, nový asfaltový povrch silnice a betonovou dlažbu na chodnících, bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce v Rýdlově ulici a opravu veřejného osvětlení ve Štefánikově ulici.

Stavební práce bude provádět firma Porr, a.s., která zvítězila ve veřejné soutěži jako zhotovitel stavby. Technický dozor investora (TDI) zajistí firma LNConsult s.r.o., která bude dohlížet na kvalitu prováděných prací, dodržování stanovených termínů a podmínek výstavby a také na čerpání finančních prostředků. Dopravní opatření pro jednotlivé etapy projednaly a schválily orgány státní správy.

"Věřím, že firma Porr zvládne zakázku v čase i kvalitě minimálně stejně spolehlivě jako dostavbu kanalizace. Jsme si vědomi významu obou komunikací, a proto bude k této rekonstrukci přistupováno velmi pečlivě, aby veškeré případné neočekávané skutečnosti byly řešeny rychle a dopad na chod města byl minimalizován," doplnil radní pro dopravu Miloslav Šmolík /ODS/.

Přesný harmonogram stavebních prací ke stažení ZDE.

I. etapa

V první etapě prací od 3. března do 30. června dojde k uzavření komunikace Štefánikova s tím, že v prvních a posledních čtrnácti dnech tohoto období se uzavře rovněž křižovatka Štefánikova x Rýdlova. „Stavba bude oplocena a nebude umožněn průchod ani na křižovatkách s ul. Nerudova a Sokolská, které budou z obou stran pro automobily i chodce slepé. Proto prosíme všechny občany, aby s tímto omezením dopředu počítali. Bezbariérový vstup do Polikliniky zůstane díky provizornímu chodníku, který bude vést ze Sokolské ulice až do dvora polikliniky. V Sokolské bude také stanoviště sanitních vozů, které mají jinak své trvalé stání ve dvoře polikliniky. V této fázi stavby se rovněž uzavře přechod pro chodce v ústí Štefánikovy do 17. listopadu, náhradní trasa pro pěší povede po protějším chodníku,“ shrnul Dominik Landkammer z odboru správy majetku.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klikněte pro zvětšení

Dočasná zastávka autobusu bude umístěna v ulici Rýdlova a Jiráskova, v době uzavírky křižovatky Štefánikova x Rýdlova bude zastávka umístěna v Olivově ulici. Vedení objízdných tras autobusové dopravy je patrné z přiloženého schématu.

Změněné jízdní řády autobusových linek 303, 385, 428, 469 a 494 jsou ke stažení ZDE.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klikněte pro zvětšení

II. etapa

V další souběžné etapě od 21. dubna do 18. května se uzavře ul. Rýdlova v úseku od křižovatky s ul. Politických vězňů až po křižovatku s ul. 5. května. Bude však zachován průjezd z ulice 5. května do Rýdlovy směrem do centra a do Mánesovy, kde bude upraven jednosměrný provoz ve směru od Rýdlovy k 17. listopadu v celé délce ulice. Tato ulice však nebude průjezdná pro nákladní vozidla.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klikněte pro zvětšení

III. etapa

Ve třetí etapě od 19. května do 30. července se uzavře ul. Rýdlova od křižovatky se Štefánikovou až po křižovatku s ul. 5. Května. Boční ulice, které ústí do Rýdlovy v tomto úseku, budou slepé pro chodce i automobily, a doprava se zde zprovozní v obousměrném režimu. Přístup do Muzea Říčany se zajistí po celou dobu koridorem z ul. Alšova. Z 5. května do Politických vězňů bude po tuto dobu průjezd umožněn.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klikněte pro zvětšení

IV. etapa

Poslední etapa bude zahrnovat opět úsek Rýdlovy ulice od křižovatky s ulicí Politických vězňů až po křižovatku s ul. 5. května. Omezení a průjezdy budou obdobné jako v druhé etapě. Ukončení stavebních prací a plné obnovení provozu je naplánováno na 19. září. Uvedené termíny jednotlivých etap jsou orientační, v případě neočekávaných nepříznivých podmínek je možné, že dojde k jejich mírné úpravě.

Výměna vodovodních řadů

Součástí stavby je také výměna vodovodních řadů, která si vyžádá krátkodobé odstávky dodávek vody v jednotlivých fázích výstavby. O konkrétních termínech i rozsahu budou všechny dotčené osoby včas informovány. V souvislosti s opravou veřejných vodovodních řadů se bude prověřovat i stav vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem, které jsou však v soukromém vlastnictví majitelů těchto nemovitostí. 

„Doporučujeme proto občanům, kteří jsou vlastníky domů podél opravovaných úseků komunikací, aby ve spolupráci se stavební firmou a provozovatelem vodovodů, firmou 1. SčV a.s., zvážili možnost rekonstrukce své vodovodní přípojky v rámci této stavby, popř. zřízení přípojky nové, pokud uvažují o připojení na vodovodní síť. Do nových komunikací nebude po dobu následujících 5 let umožněn žádný stavební zásah,“ upřesňuje Dominik Landkammer. Zástupci stavební firmy i provozovatele budou všechny majitele osobně kontaktovat za účelem domluvy režimu přístupu do domů v průběhu stavby.

Dočasná oplocená mezideponie a zařízení staveniště

Na pozemku města v ulicích Plynární a U Mostu se bude po dobu rekonstrukce nacházet oplocená mezideponie a dočasné zařízení staveniště. Místo bude oploceno a okolí udržováno v řádném stavu, což budeme pravidelně kontrolovat. „Toto umístění, byť v blízkosti obytné zástavby, je nejblíže opravovaným komunikacím a bylo zvoleno právě z důvodu snahy o minimalizaci negativních vlivů stavby na život ve městě. Pokud by zařízení staveniště bylo umístěno na okraji zástavby, nákladní auta s materiálem na stavbu by musela projíždět přes město, což by již dosti omezenou dopravu ještě více zkomplikovalo, nehledě na související prašnost a hluk,“ podotýká vedoucí odboru investic Alice Štěpánková.

„Rekonstrukce dvou ulic je financovaná z evropských zdrojů, přesněji z ROP Střední Čechy, a bude stát přes dvacet milionů korun,“ doplňuje informace starosta Vladimír Kořen a dodává: „V září se ale řidiči konečně dočkají jízdy bez strachu o tlumiče, chodci se projdou po nových chodnících, cyklisté budou mít vyhrazeny pruhy pro jízdu městem. Připravujeme také bezpečnostní opatření, která povedou ke zklidnění dopravy v těchto místech. Snad nám tato vize pomůže překonat následující měsíce bez větších emocí.“

Hlavní stavbyvedoucí: Radek Němec, tel. 725 752 487, radek.nemec@porr.cz
TDI:
Ing. Ladislav Němeček, 733 718 818, nemecek@lncon.cz

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál