Rekonstrukce ulice Politických vězňů

Ulice Politických vězňů je páteřní komunikací města, která mimo jiné obsluhuje veřejnou hromadnou dopravou říčanské nádraží. Její životnost již byla za hranicí a zastupitelstvo loni schválilo celkovou rekonstrukci komunikace, včetně všech inženýrských sítí uložených pod komunikací.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců z vlakového nádraží, je počítáno i s rekonstrukcí Cesty Svobody v úseku od podchodu k ulici Mánesova. Je nutné vytvořit bezpečné podmínky pro chodce. Přispět by k tomu mělo vyvýšení a nasvětlení přechodu na křížení komunikací Politických vězňů a Cesty Svobody. V samotné ulici Politických vězňů nyní dochází ke kompletní výměně vodovodního řadu, který byl již v havarijním stavu. Nové kapacitnější litinové potrubí bude sloužit rovněž jako záložní trasa pro zásobování říčanského vodojemu. Vybudován bude nový řad pro odvod splaškové kanalizace. Vzhledem k možnosti likvidace srážkových vod v blízké vodoteči, bude zřízena oddělená dešťová kanalizace. Zcela nový bude povrch komunikace, chodníky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce je velmi časově i finančně náročná a je tedy rozdělena na 4 etapy. Předpokládané náklady na všechny 4 etapy jsou bezmála 57 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu města.

 

Etapa                                                                           předpokládaná realizace              předpokládaná investice

  1. Etapa: úsek Rýdlova – Cesta Svobody                                       2018                         33,67 mil. Kč
  2. Etapa: úsek Cesta Svobody – 17. listopadu                               2019                         17,17 mil. Kč
  3. Etapa: Cesta Svobody v úseku nádraží – Pol. Vězňů                2019/2020                   3,37 mi. Kč
  4. Etapa: Cesta Svobody v úseku Pol. Vězňů – Mánesova           2019/2020                   2,43 mil. Kč

 

Podrobné informace ZDE

Celková oprava Cesty Svobody

2. 8. 2019

Od 12. 8. začnou stavební práce na celkové opravě Cesty Svobody od nádražního podchodu až po ulici Politických vězňů. Současná slepá ulice s poškozeným povrchem a rozbitými chodníky dostane zcela novou podobu, jakou si zaslouží hlavní přístupové cesta z nádraží do města.

pokračování


Rekonstrukce ulice Politických vězňů aktuálně

6. 11. 2018

V úseku Scheinerova – Sadová je již komunikace téměř dokončena, nyní probíhá pokládka podkladních vrstev živice a ve čtvrtek a pátek bude položena finální vrstva asfaltocementu. Z toho důvodu nebude v pátek po celý den průjezdná lokalita Na Fialce – Sadová – Nová – Scheinerova. Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodu je již dokončeno. V budoucím zeleném pásu je nyní navezena ornice a bude vyseta tráva.

pokračování


Finální vrstva asfaltu v ulici Politických vězňů

5. 11. 2018

Ve čtvrtek a v pátek (8. a 9.11.2018) se bude pokládat finální vrstva asfaltu v ulici Politických vězňů. Z toho důvodu budou pro veškerou dopravu zcela uzavřeny tyto úseky: Ve čtvrtek po celý den úsek ulice Politických vězňů mezi křižovatkami Sadová a Scheinerova, v pátek pak úsek mezi křižovatkami Scheinerova a Cesta Svobody. V pátek tak nebude zajištěna dopravní obsluha sídliště Fialka a ulic Sadová, Nová a Scheinerova, tzn. do těchto ulice nebude umožněn vjezd ani výjezd. Pro odstavení osobních vozidel bude od čtvrtka od 16:00 hod. otevřeno provizorní parkoviště v ulici Pol. vězňů naproti finančnímu úřadu. Po položení finálního povrchu bude ulice již plně průjezdná. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

pokračování


Ve finále opravy ulice Politických vězňů musíme zavřít křížení s Rýdlovou neboli “Štuksák“

19. 10. 2018

Rekonstrukce důležité ulice Politických vězňů pozvolna přechází do závěrečné etapy letošních prací. Úsek od Cesty Svobody po Scheinerovu ulici je dokončen, zbývá pouze položit vrchní vrstvu asfaltu. Ta bude pokládána v týdnu od 5. listopadu společně s dalším úsekem.

pokračování


Rekonstrukce komunikace Politických vězňů v Říčanech pokračuje podle plánu

19. 9. 2018

Aktuální informace z kontrolního dne na rekonstrukci komunikace:

pokračování


I v letních vedrech pokračují práce na ulici Politických vězňů

13. 8. 2018

Dle informací technického dozoru investora proběhly plánované práce

pokračování


STAVEBNÍ PRÁCE NA POLITICKÝCH VĚZŇŮ SVIŽNĚ POKRAČUJÍ

24. 7. 2018

Poté, co byly několik měsíců v ulici až 2 metry hluboké výkopy pro práci na vodovodu a kanalizaci, se nyní práce soustředí na povrch. V 1. úseku od křižovatky s Cestou Svobody po ulici Scheinerovu se nyní ukládají masivní žulové obruby, které budou tvořit hranu komunikace. Ulice bude oproti původnímu stavu mírně zúžená (celková šířka 6m), což by mělo přispět ke zklidnění dopravy. Na pravé straně směrem k Rýdlově ulici bude mezi komunikací a chodníkem pás zeleně v šířce cca 80cm. Zde budou po dokončení stavby vysazeny trvalky obdobně jako např. v ulici Rooseveltova pod hradem.

pokračování


V ULICI POLITICKÝCH VĚZŇŮ SE JIŽ BUDUJE NOVÁ KOMUNIKACE

13. 7. 2018

Rekonstrukce ulice Politických vězňů se pozvolna blíží k další etapě. V 1. úseku od Cesty Svobody po křižovatku se Scheinerovou ulicí se již připravují podkladní vrstvy pro novou vozovku a začíná se s usazováním žulových obrubníků. Svrchní vrstvy vozovky (podkladní beton a podkladní asfalt) se budou v tomto úseku pokládat od 6. do 10. srpna.

pokračování


Zprovoznění nově vybudovaného vodovodního řadu

10. 5. 2018

V průběhu dnešního dne při plánované odstávce vody bude zprovozněn nově vybudovaný vodovodní řad v úseku Cesta Svobody – Scheinerova. Následně budou postupně přepojeny jednotlivé domovní přípojky (při krátkodobých odstávkách cca 30 min.) Stavba vodovodu byla k dnešnímu dni dokončena cca 40m za křižovatku Scheinerova. V příštím týdnu budou zahájeny výkopové práce na splaškové a dešťové kanalizaci směrem od Cesty Svobody k Scheinerově. Úsek 1 (Cesta Svobody – Scheinerova bude v důsledku toho zcela neprůjezdný.

pokračování


Vodovod v úseku Cesta Svobody – Na Fialce položen

10. 4. 2018

Rekonstrukce ulice politických vězňů pokračuje. Úsek 2. bude neprůjezdný o cca 2 týdny dříve než dle původního plánu.Na 3.května je předběžně naplánována jednodenní odstávka vody

pokračování


Po Velikonočních svátcích byly zahájeny práce na novém vodovodním řadu

5. 4. 2018

V úseku 1 a 2 byl vyfrézován pruh asfaltu v místě budoucího výkopu. V úseku 2 byl odfrézovaný materiál ponechán na místě a uválcován, aby bylo možné komunikace používat pro obsluhu nemovitostí. Výkopové práce byly zahájeny od křižovatky s Cestou Svobody. Do výkopu se bude...

pokračování


Výluka na linkách 385, 428, 469

14. 3. 2018

Z důvodu uzavírka ulice Politických vězňů (rekonstrukce komunikace) bude od 19.3. (pondělí) do cca 31.10.2018 probíhat výluka na linkách 385, 428 a 469.

pokračování


Uzavírka ul. Politických vězňů se z důvodu nepříznivého počasí posouvá na 26. 3. 2018

13. 3. 2018

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. Politických vězňů bude tato komunikace uzavřena v následujících úsecích a časových rozmezích:

pokračování


V březnu odstartuje dlouho připravovaná rekonstrukce ulice Politických vězňů

12. 3. 2018

V průběhu čtyř stavebních etap bude v ulici postupně zrekonstruován vodovod a splašková kanalizace, vybudována nová kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a samozřejmě obnoven povrch vozovky a chodníků. Práce se v etapě č.3 dotknou i úseku Cesty Svobody od křižovatky Politických vězňů k podchodu u nádraží.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)