Rekonstrukce ulice Politických vězňů

Ulice Politických vězňů je páteřní komunikací města, která mimo jiné obsluhuje veřejnou hromadnou dopravou říčanské nádraží. Její životnost již byla za hranicí a zastupitelstvo loni schválilo celkovou rekonstrukci komunikace, včetně všech inženýrských sítí uložených pod komunikací.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců z vlakového nádraží, je počítáno i s rekonstrukcí Cesty Svobody v úseku od podchodu k ulici Mánesova. Je nutné vytvořit bezpečné podmínky pro chodce. Přispět by k tomu mělo vyvýšení a nasvětlení přechodu na křížení komunikací Politických vězňů a Cesty Svobody. V samotné ulici Politických vězňů nyní dochází ke kompletní výměně vodovodního řadu, který byl již v havarijním stavu. Nové kapacitnější litinové potrubí bude sloužit rovněž jako záložní trasa pro zásobování říčanského vodojemu. Vybudován bude nový řad pro odvod splaškové kanalizace. Vzhledem k možnosti likvidace srážkových vod v blízké vodoteči, bude zřízena oddělená dešťová kanalizace. Zcela nový bude povrch komunikace, chodníky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce je velmi časově i finančně náročná a je tedy rozdělena na 4 etapy. Předpokládané náklady na všechny 4 etapy jsou bezmála 57 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu města.

 

Etapa                                                                           předpokládaná realizace              předpokládaná investice

  1. Etapa: úsek Rýdlova – Cesta Svobody                                       2018                         33,67 mil. Kč
  2. Etapa: úsek Cesta Svobody – 17. listopadu                               2019                         17,17 mil. Kč
  3. Etapa: Cesta Svobody v úseku nádraží – Pol. Vězňů                2019/2020                   3,37 mi. Kč
  4. Etapa: Cesta Svobody v úseku Pol. Vězňů – Mánesova           2019/2020                   2,43 mil. Kč

 

Podrobné informace ZDE

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)