Revitalizace Říčanského potoka v Olšanech

Rozsah prací:

  • Projekt revitalizace okolí Říčanského potoka v Olšanech (od sportovní haly až po ulici Široká). V rámci této investiční akce bude upravena celá nevzhledná plocha, včetně parkoviště vedle fotbalového hřiště (počet parkovacích bude zachován). V Říčanech tak vznikne další krásný veřejný prostor v centru města, kde lze relaxovat a potkávat se s přáteli.
  • Zmizí betonové panely a odhalí se přírodní koryto potoka. Projekt počítá s několika odpočinkovými terasami a výsadbou nové zeleně (původní vzrostlé stromy zůstanou zachovány). Podél potoka povede stezka pro pěší i cyklisty.
  • Městu se podařilo vyjednat, že na realizaci „malé říčanské náplavky“ se bude podílet i státní podnik Povodí Vltavy. Město též jedná s krajem o rekonstrukci mostu na Široké.

 

Zahájení prací: březen 2023 
Předpokládaný konec: prosinec 2023

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)