Revitalizace školního pozemku ZŠ Nerudova

13. 3. 2019

Úprava školního pozemku u 4. základní školy Nerudova Říčany. Lhůta pro podávání nabídek a způsob: Nejpozději do 1. 4. 2019, 10 hodin osobně, poštou, e-mailem, datovou schránkou (rozhoduje termín doručení nabídky, ne datum podání nabídky). Položkový rozpočet v příloze.

Poptávka č.2/2019

 

Název poptávky

Revitalizace školního pozemku

Identifikace zadavatele

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace

Nerudova 481

25101 Říčany

IČO: 70977691

Kontaktní osoba zadavatele

Mgr. Jitka Macháčková

e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz

tel. spojení 323 602 005, 777 755 127

 

Poptávka

Lhůta pro podávání nabídek a způsob

Nejpozději do  1.4.2019, 10 hodin- osobně, poštou, e-mailem, datovou schránkou

(rozhoduje termín doručení nabídky, ne datum podání nabídky)

 

Předmět poptávky

Úprava školního pozemku

 

Místo

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace

 

Termín dodání

15.4.-15.5.2019

 

Objednávka

S vybraným dodavatelem bude sepsána smlouva, fakturace bude provedena do 14 dnů po předání po ukončení prací.

Způsob hodnocení nabídek

Nejnižší nabídková cena, součástí cenové nabídky bude i položkový rozpočet- viz příloha č. 1

Předpokládaná cena

Náklady na služby do 26.000 Kč bez DPH, náklady na materiál do 16.000 bez DPH

Specifikace

Úprava školního pozemku- viz položkový rozpočet:

  • zemní práce - odtěžení zeminy v prostoru záhonů, srovnání terénu
  • formátování, sestavení dubových obrub záhonů
  • pokládka štěrkového souvrství, hutnění
  • přesun skleníku, příprava ztraceného bednění
  • navaření roxoru a instalace obrubníku z ocelové pásoviny

 

Záruka

Minimálně 24 měsíců

 

Uveřejněno

http://zs-nerudova.interlet.cz, www.ricany.cz,  www.poptavkomat.cz

Upozornění

Na poptávku se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

Poznámky

Prostory je možné prohlédnout po předchozí dohodě s kontaktní osobou zadavatele po předchozí dohodě. Zadavatel si vyhrazuje právo případného zrušení poptávky.

 

 

Přílohy

Položkový rozpočet_2.xlsx (9 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál