Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2012 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 4/2014
Konec realizace: 10/2014 
Celkové náklady:  4 450 671,- Kč
Z toho dotace: 3 808 486,80 Kč 

Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. Dominantními prvky zahrady budou terénní vlny, předěly a rostlinná zákoutí, vědomě a cíleně vytvořená místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s přírodou, a kde mohou svobodně pozorovat živočichy a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Použitými materiály jsou půda, kámen, rostliny a dřevo.

 

Děti slavnostně otevřely novou unikátní zahradu MŠ U Slunečních hodin v Říčanech

10. 10. 2014

V pozdním odpoledni obvykle opouští brány Mateřské školy U Slunečních hodin většina dětí v doprovodu svých rodičů. Jinak tomu ale bylo ve středu 8. října! Na nové zahradě totiž vypukla slavnost s opékáním buřtů. Akci město uspořádalo při příležitosti ukončení projektů rekonstrukce školky a revitalizace školní zahrady. Opravený školní areál oficiálně představil přítomným rodičům a dalším hostům starosta města Říčany spolu se zástupci zhotovitele, projektanty, poskytovatele dotace a TDI. Nevšední zahradu s mnoha přírodními zákoutími a tvůrčími herními prvky si nadšeně od prvních minut užívaly hlavně děti.

pokračování


Průběh realizace zahrady MŠ U Slunečních hodin

29. 8. 2014

Stavební práce na zahradě mateřské školy probíhaly celé léto, nové uspořádání zahrady již má jasné obrysy a celá stavba se již blíží ke konci.

pokračování


Veřejná zakázka - Revitalizace zahrady v přírodním stylu - MŠ U Slunečních hodin – Říčany

17. 1. 2014

zjednodušené podlimitní řízení na dodávky - veřejná zakázka č. 1/2014; lhůta pro podání nabídek prodloužena: do 13.2.2014 do 9:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami 13.2.2014 v 10:00 hodin

pokračování


Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany

2. 9. 2013

Město Říčany úspěšně podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany“.

pokračování


Říčany chtějí navýšit kapacitu Mateřské školy U Slunečních hodin o 50 míst a upravit její zahradu

26. 3. 2013

Město Říčany dlouhodobě trápí nedostatek míst v předškolních zařízeních, proto hledá různé alternativy, jak problematickou situaci vyřešit. Jednou z nich je projekt zateplení, výměny oken a nástavby Mateřské školy U Slunečních hodin. Počet míst by se rozrostl o další padesátku. Projekt nyní čeká na částečnou podporu z evropských fondů. Ty by měly zaplatit také rekonstrukci školní zahrady.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)