Říčaňáci nejvíce chtějí opravit stezku k nádraží, zastřešit autobusové zastávky a zapojit se do obnovy lesa. Podpořili i moderní umělý povrch hřiště na Lázeňské louce.

21. 10. 2020

Participativní rozpočet zná vítěze. Téměř sedm stovek hlasujících pokořilo loňskou účast. Hlasovalo se ve dvou kategoriích o 19 námětech celkem o pět milionů z rozpočtu. Ze sedmi projektů do dvou milionů získaly nejvíce hlasů náměty na opravu stezky pro pěší k nádraží a nový umělý povrch hřiště na Lázeňské louce. Ze dvanácti námětů do půl milionu nejvyšším počtem hlasů ocenili hlasující námět na zastřešení autobusových zastávek a zapojení veřejnosti do obnovy Říčanského lesa.

 

 

Výsledky hlasování o projektech, které navrhli sami Říčaňáci, jsou zde. Radnice dala znovu šanci obyvatelům rozhodnout, co se ve městě změní. I ve čtvrtém ročníku ukázali Říčaňáci, že mají zájem se zapojovat do věcí veřejných. Hlasování se zúčastnilo téměř 700 obyvatel s trvalým bydlištěm, což je ještě o něco více než v loňském roce. Pokud přihlédneme k nepříznivým okolnostem ohledně koronavirové pandemie, která nás provází již od jara, je to překvapení příjemné. Nabídka projektů byla velmi zajímavá a některá témata kontroverzní, což dokázalo i hlasování.

Celkem se do rozhodování o investicích za pět milionů zapojilo téměř 700 občanů s trvalým pobytem starších 15 let. Hlasovali převážně online registrovaní v Řídím Říčany. Sto třicet hlasujících vážilo cestu na kontaktní místa a hlasovalo papírově. Provoz podatelen omezila vládní opatření, takže zájem o hlasování byl největší v rondelu na nádraží a infocentru na Masarykově náměstí. Hlasovací listy byly zaslány i do obou zařízení pro seniory.

Rekonstrukce cesty pro pěší k nádraží od ulice Scheinerova získala celkem 315 hlasů a druhý námět na Revitalizaci povrchu hřiště na Lázeňské louce získal celkem 199 hlasů. Na realizaci těchto dvou projektů uvolní říčanská radnice příští rok dohromady 4 miliony korun ze svého rozpočtu. Na třetím místě získal výraznou podporu i námět na vybudování chodníku k říčanskému hřbitovu. Snad bude zisk 150 hlasů veřejnosti důvodem pro zařazení tohoto projektu do investic města v nejbližší době, jelikož tento návrh se hlasování zúčastnil již podruhé. Se svým námětem se nevzdal ani pan Oldřich Schreiber, který námět na zastřešení autobusových zastávek zopakoval, a tentokrát vyhrál kategorii malé projekty i absolutní pořadí s počtem 316 hlasů (loni jich získal 209). Ve věku 88 let se stal říčanský pamětník úspěšným navrhovatelem a pravděpodobně i nejstarším hlasujícím. Tento navrhovatel obsadil i třetí příčku v kategorii malé projekty s námětem rozšíření chodníku v ulici Rooseveltova, který získal podporu 230 hlasujících (rok předtím jiný navrhovatel získal pro tento námět 146 hlasů). Zapojení veřejnosti do obnovy Říčanského lesa je druhý záměr z kategorie malé projekty, který bude radnice realizovat. Získal 258 hlasů, přičemž pouze jeden záporný hlas svědčí o shodě veřejnosti na tomto tématu. Naopak velmi kontroverzním se stal námět na založení přírodního hřbitova v krajinném parku u Marvánku vedle Ořechovky, kterému 107 lidí udělilo záporný hlas a obsadil poslední příčku v kategorii do dvou milionů. Hlasujícím se nelíbil ani záměr na dobrovolný kastrační program pro kočky a pejsky občanů města. Námět ohodnotilo záporně 94 hlasujících a obsadil poslední příčku v kategorii do půl milionu. Pomyslnou třetí příčku v záporných hlasech obsadil námět na psí loučku na Kavčí skále, který nakonec skončil i celkově v záporných číslech.

Pokud Váš námět neuspěl letos, je možné ho podat do dalšího ročníku ve stejné nebo pozměněné podobě. Jak dokázal letošní ročník, úspěch je možný.

Radnice připravuje vyhlášení pátého ročníku PŘEKVAPTE ŘÍČANY. Již nyní chystejte své náměty. Podmínky budou velmi podobné, změna však přijde ve veřejné prezentaci. V době, kdy scházení většího počtu osob není žádoucí, se budeme snažit vymyslet jinak – bezpečněji. Zůstane určitě nejdůležitější podmínka realizace na pozemku (majetku) města. Umístění svého záměru si může každý prověřit na webu města /radnice/ mapy - geoportál, kde zjistí, zda je pozemek v majetku města. Pokud si nebudete jisti, kontaktujte koordinátorku pébéčka.

Velice gratulujeme všem vítězným navrhovatelům a děkujeme za vaši snahu zlepšit život ve městě.

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PŘEKVAPTE ŘÍČANY IV.

 

Pořadí kategorie VELKÉ projekty 

číslo a název projektu                                                                                    PROTI    PRO  CELKEM

 1. 4. Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k Myší díře                         -9            324          315
 2. 5. Revitalizace hřiště na Lázeňské louce                                               -31            230         199
 3. 1. Výstavba chodníku k říčanskému hřbitovu                                            -12            162          150
 4. 7. Revitalizace návsi Strašín                                                                     -21            122          101
 5. 2. Výstavba chodníku a rekonstr. části komunikace v ulici Březinova      -26              78            52
 6. 6. Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská                                               -57            107           50
 7. 3. Založení přírodního hřbitova "Krajina vzpomínek"                              -107            148            41

 

Pořadí kategorie MALÉ projekty

číslo a název projektu                                                                                    PROTI      PRO   CELKEM

 1. 8. Zastřešení autobusových zastávek ve městě                                      -3            319         316
 2. 17. Den za obnovu Říčanského lesa pro veřejnost                                 -1            259         258
 3. 10. Rozšíření chodníku v ulici Rooseveltova                                               -22           252         230
 4. 12. SOUSEDÉ PLUS                                                                                   -14           124         110
 5. 11. Komunitní/městská zahrada na Komenského nám.                               -23          132         109
 6. 13. Legální plocha na streetart (graffiti) na hřišti Strašínská                        -39          136           97
 7. 9. Zřízení autobusové zastávky v ulici Na Obci                                            -12          100          88
 8. 18. Komunitní záhony Na Kavčí skále                                                          -18            94          76
 9. 19. Žížalové kompostéry do domácností                                                      -49          115          66
 10. 15. Zakoupení elektrické čtyřkolky pro Městskou policii                               -74          103          29
 11. 16. Psí loučka Na Kavčí skále                                                                      -78            72           -6
 12. 14. Kastrační program pro zvířata občanů Říčan                                        -94            79          -15

 

První dva náměty z každé kategorie bude radnice v příštím roce realizovat, formálně by je ještě měla schválit rada města.

 

Kateřina Lauerová

koordinátorka participativního rozpočtování

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál