Říčanské školy v době nouzového stavu

27. 2. 2021

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných vládních opatření dle usnesení Vlády ČR č. 212 ze dne 26. 2. 2021 a v souladu s rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu budou pro region OPR Říčany otevřené dvě školy.

 

Pro děti předškolního věku (2 – 6 let)

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace

E. Beneše 204, Říčany, 25101     web: www.mssrdicko.ricany.cz

Tel: 739 666 423, 323 602 896     e-mail: reditel@mssrdicko.ricany.cz

Ředitelka: Jiřina Řeháková

 

Pro děti školního věku (do 10 let)

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace

Školní 2400/4, Říčany, 25101     web: www.zs.ricany.cz

Tel: 739 610 085                         e-mail: info@zs.ricany.cz; dalibor.dudek@zs.ricany.cz

Ředitel: Mgr. Dalibor Dudek

 

Tyto školy budou sloužit pro děti rodičů těchto profesí (podrobněji viz rozhodnutí hejtmanky):

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci České pošty, s. p.
 • zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich pracovních skupin
 • zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu


 

Pokud jste zaměstnanci některé z uvedených profesí, kontaktujte ředitele školy.

 

Mgr. Hana Špačková, místostarostka města Říčany

Přílohy

Rozhodnuti_HT_c_4_2021_skoly_el_podepsane_2.pdf (542 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál