Říčanské základní školy začnou testovat PCR testy ze slin od pondělí 17. května 2021

12. 5. 2021

Základní školy zřizované městem Říčany ve shodě s doporučením vedení města se rozhodly u všech žáků i zaměstnanců až do konce školního roku nahradit antigenní testování metodou testování RT-PCR. Frekvence tohoto testování je nově upravena na jedenkrát za 14 dní. Testování touto přesnější a šetrnější metodou začne v říčanských školách fungovat už v týdnu od 17. května 2021.

 

Testování nemusí být prováděno první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu; testování lze v tomto případě rozložit v daném období i jinak při zachování stanovené frekvence testování u každého žáka, uvádí manuál ministerstva školství z 10. května 2021.

Testy, které diagnostická laboratoř Spadia nabízí, jsou založené na získávání vzorků ze slin. Každé dítě obdrží testovací váleček a vložením do úst bude získán vzorek, který v laboratoři vyhodnotí. Laboratoř bude zajišťovat distribuci testů do školy a následně odvoz vzorků k vyhodnocení na své pracoviště. Rodiče (zákonní zástupci) dítěte obdrží informaci o výsledku testu sms zprávou do 24 hodin, jak je uvedeno ve smlouvě.

Zákonní zástupci dítěte však musí svým podpisem souhlasit s tímto způsobem testování. Pokud škola souhlas nezíská, musí dítě absolvovat pravidelné antigenní testování jednou týdně certifikovaným testem, který je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale které se už neprovádí ve škole. Výsledek testu je nutné předložit třídnímu učiteli.

Testy budou hrazeny z prostředků ministerstva školství, jeden test vyjde na 200 Kč. Jak bylo ministerstvem slíbeno, k proplacení dojde v letních měsících. Do té doby budou placeny z prostředků základní školy. Do konce června tak dojde čtyřikrát k testování všech žáků i zaměstnanců školy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

 

Link na veškeré dokumenty k certifikovaným testům:

https://genespector.com/downloads/

Přílohy

Uzivatelska prirucka.pdf (564 kB)

Hodnoceni funkcni zpusobilosti IVD.pdf (695 kB)

CE IVD viRNAtrap Extraction Kit.pdf (495 kB)

CE IVD PCR .pdf (268 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)