Říčanský hrad - konzervace původní gotické věže (donjon)

Fond: SZIF – MAS
Program: Program rozvoje venkova 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 926 255 Kč  
Z toho dotace: 637 015 Kč  

Projekt, jehož partnery byly ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY a Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, zahrnoval konzervaci zbytků obytné věže tzv. donjonu říčanské hradu, která zastavila destrukční procesy ve zdivu. Zakonzervováním zdiva a koruny zdi se zabránilo rozpadu zdiva a přispělo k zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí zříceniny. Před provedením prací byla věž zajištěna ochrannou sítí, která nyní není potřeba. Partnery projektu jsou ZO ČSOP Ekocentrum Říčany a Dobrovolný svazek obcí Ladův Kraj.


Rekonstrukce říčanského hradu

2. 11. 2011

Říčanský hrad patřil k nejhonosnějším šlechtickým sídlům u nás. Dodnes se z hradu zachovalo jen torzo starého paláce, studna a nároží donjonu, z někdejších hradeb, příkopů a valů prakticky nic...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)