Říčanští dobrovolní hasiči mají nový zásahový požární vůz

17. 6. 2020

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany bude vyrážet k mimořádným událostem s úplně novým cisternovým vozidlem značky SCANIA. Požární vůz představí veřejnosti 6. června od 14 hodin na Masarykově náměstí. Říčanští dobrovolní hasiči v loňském roce vyjeli k rekordnímu počtu 82 událostí. V součinnosti s profesionálními hasiči zasahují u požárů, povodní, při ekologických haváriích, autonehodách a v dalších náročných situacích. Pro účinnou pomoc je klíčová rychlost, dobrá technická vybavenost a odpovídající připravenost zasahujících hasičů. Technická vybavenost se s novým vozem vyrovná profesionálnímu sboru. Zřizovatelem JSDH Říčany je od roku 2001 město, které také finančně a organizačně nákup vozidla za 8,4 milionu korun zajistilo. Město uhradilo vůz díky úspěšné dotaci a získaným financím z EU ve výši 4,7 milionu korun, zbylou část ve výši 3,7 mil. hradilo z rozpočtu, ze zisku z pokut.

 

K zásahu vyrážejí s houkačkou do deseti minut tam, kam jsou vysláni Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS - Kladno). Zachraňují životy, majetek, pomáhají zmírnit škody a jak sami říkají, „jedou tam, odkud ostatní utíkají“. Pro úspěch jejich zásahu je důležitá rychlost a kvalitní vybavení. V sobotu 6. června na Masarykově náměstí slavnostně představí novou cisternu značky SCANIA 6x6 CAS 30. Ta doplní již zasloužilé cisternové vozy, které odvedly spolu s hasiči kus dobré práce. Dva stávající vozy TATRA 815 CAS 32 získal sbor vždy již jako vyřazené nepotřebné od HZS (Hasičský záchranný sbor). Stálo nemalé úsilí i finance je udržet v akceschopném stavu. Nový cisternový zásahový vůz posouvá JSDH blíže k profesionálům, kterým tak budou rovnocenným partnerem při likvidování požárů a jiných živelných pohrom. Cisterna pojme 8,5 tisíce litrů vody a 510 litrů pěnidla, sveze k zásahu šestičlennou zásahovou jednotku včetně kompletního vybavení. Díky navijáku může pomáhat s vyprošťováním. Rozprašovač použije třeba k hašení polních porostů. Počet výjezdů k událostem rok od roku stoupá. V loňském roce vyjeli „dobráci“ k dvaaosmdesáti případům.

„Děkuji jménem jednotky městu za pořízení cisterny, vstřícnost pana starosty a dobrou spolupráci,“ ocenil přístup radnice velitel JSDH Říčany Zdeněk Kavka a pozval na slavnostní akci: „Všechny zvu na den předání.“

Na náměstí bude veřejnosti představeno i zásahové vozidlo DA Ford Tranzit L1Z, které mělo premiéru již před rokem. Cisternové vozidlo SCANIA bylo pořízeno za 8,4 milionu korun, přičemž spoluúčast ve výši 4,7 milionu korun se podařilo získat díky úspěšné žádosti z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Necelé 4 miliony město investovala z rozpočtové položky, kterou tvoří zisk z úsekového měření.

JSDH Říčany má v současné době 24 členů, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Zároveň jsou členy SDH, tedy Sboru dobrovolných hasičů, který v rámci své činnosti připravuje i další generace mladých hasičů.

Kateřina Lauerová, 

tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál