Říčanští posluchači premiérového ročníku virtuální univerzity třetího věku převzali osvědčení

3. 4. 2019

První cyklus virtuálních přednášek U3V Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy probíhal premiérově v Říčanech od října 2018 do letošního března. Dvacet dva posluchačů se účastnilo 20 přednášek na téma „Zdravé stárnutí“. Město podpořilo studium seniorů z Říčan finančně a technicky. Dům s pečovatelskou službou poskytl prostor. Zakončení dvouletého studia proběhne příští rok slavnostně v pražském Karolinu.

Osvědčení o absolvování prvního roku studia obdrželo dvacet dva účastníků univerzity třetího věku od garanta programu Lékařské fakulty v Plzni. Slavnostní předání za účasti místostarostky Hany Špačkové (Klidné město) proběhlo v obřadní síni MěÚ na Masarykově náměstí 20. března 2019. Kromě osvědčení obdrželi posluchači jako bonus nahrávku všech přednášek, které si v prvním roce kurzu vyslechli. Mohou si tak opětovně probrat témata, která je zaujala.

Pravidelně každé pondělí se v DPS na Komenského náměstí scházeli studenti z řad seniorů. On-line přenos z Lékařské fakulty v Plzni jim nabídl pestrou škálu přednášek předních odborníků z různých oblastí medicíny. I virtuální přednášky dávají posluchačům možnost komunikovat s přednášejícími, a to prostřednictvím mailu během přednášky i po jejím skončení.

 „Přednášky mi daly celkový pohled na tělo člověka. Já bych je zaměřila více na problematiku co dělat, abychom zůstali soběstační co nejdéle“ komentuje studium jedna z posluchaček paní Zdena Šerá a pokračuje „To, co jsme se dozvěděli, mne bavilo a jsem vděčná přednášejícím za jejich přístup k nám. Děkuji všem, kdo se podílí na této osvětě“ dodává jedna z držitelek studentského indexu.

Kurz je dvouletý a přednášky probíhají každý týden od října do března. Všech 22 studentů, kteří končí v březnu 2019 první ročník studia, má zájem pokračovat i ve druhém roce. Po jeho absolvování obdrží Osvědčení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy o absolvování celé virtuální univerzity, a to v červnu 2020 přímo ve starobylém Karolinu v Praze. 

Posluchači se během dvouletého studia seznamují se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. „Ve druhém roce studia budou probírána například témata Oční onemocnění spojená se stárnutím, Poruchy sluchu ve stáří a jejich léčba, Preventivní aspekty stomatologické protetiky, Cévní onemocnění mozku a mnohá další, tak aby posluchači získali základní znalosti a základní orientaci v péči o své zdraví“ prozrazuje docentka Libuše Čeledová z Lékařské fakulty v Plzni, která zde přednášky organizuje.

Univerzita třetího věku působí na Lékařské fakultě v Plzni již 30 let. „Říčany jsou prvním městem, ve kterém jsme díky podpoře představitelů města vyzkoušeli její virtuální podobu formou on-line přenosu přednášek“ pochvaluje průkopnický přístup města docentka Čeledová.

Ani ředitelka DPS Říčany Iveta Závodská nešetřila chválou „Já samozřejmě tuto akci hodnotím velmi vysoko, je to naprostá novinka, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti a která se ukázala jako mimořádně kvalitní aktivita pro naše seniory. V této souvislosti musím pochválit pracovníky IT odboru města, kteří nám každý týden perfektně připravují a nastavují techniku.“

V ceně kurzu 600 korun byla i publikace, která slouží jako učebnice s názvem Člověk ve zdraví i v nemoci s podtitulem Podpora zdraví a prevence nemoci ve stáří. Občané Říčan měli kurz z poloviny hrazený městem.

 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál