Říčany chtějí oživit a vyčistit rybník Marvánek a Mlýnský rybník

30. 8. 2013

Mezi stěžejní projekty města Říčan v oblasti životního prostředí patří kompletní revitalizace Marvánku a Mlýnského rybníku. Důsledkem dlouhotrvajícího nezájmu o tyto dvě v minulosti oblíbená rekreační místa je značné zanesení sedimentem a zanedbané okolí. Hlavním cílem je rybníky odbahnit a vytvořit zde vhodné podmínky pro rekreaci a koupání.

Projekt, který počítá s odbahněním Marvánku a oživením jeho pobřeží, plánuje město uskutečnit v příštím roce. "Účelem stavby je odbahnění rybníka Marvánek a vytvoření litorálního pásma. Vznikne zde písčitý přístup do vody s travnatou pláží na břehu a upraví se pravý břeh kamenným záhozem. Proběhne i rekonstrukce výpustného zařízení," říká Jiří Sedláček, vodohospodář města a doplňuje ho starosta Vladimír Kořen /Klidné město/: „V průběhu léta jsme připravili žádost o dotaci, takže teď, v těchto týdnech, čekáme na rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí, zda dostaneme evropské peníze nebo ne.“

Rybník je zanesený vrstvou sedimentů o mocnosti cca 0,5 m, které zhoršují kvalitu vody a tím jeho využití. Odbahnění povede k obnově zásobního akumulačního prostoru rybníka i k návratu jeho rekreační funkce, kterou navíc posílí vybudování travnaté pláže s písčitým přístupem do vody. Pobřežní pásmo zaručí také příznivý vliv na životní prostředí.

Předpokládané náklady na realizaci celé akce jsou 12,5 milionu korun, vedení města však věří, že v rámci veřejné soutěže se podaří cenu ještě snížit. V případě obdržení dotace z výzvy Operačního programu Životní prostředí SFŽP, se zahájí stavební práce v průběhu roku 2014.

Nutná oprava Mlýnského rybníka

Projekt revitalizace tzv. Mlejňáku značně urychlily červnové povodně, které zásadně poškodily hráz rybníka. Nyní je nutné nejen opravit hráze, ale také navýšit retenční prostor a spravit bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení. Cílem je, aby byl rybník při povodních schopen zpomalit povodňovou vlnu.

Starosta Vladimír Kořen k tomu říká: „Projekt je hotový, společnost Vodní díla – TBD velmi rychle a kvalitně připravila všechny nutné výkresy i průzkumy. Mlýnský rybník má z hlediska povodňové ochrany velký význam pro hlavní město Prahu, pan primátor Tomáš Hudeček a středočeský hejtman Josef Řihák nám stále velmi významně pomáhají.“ Zásadní je oprava hráze a uvedení rybníku do funkčního stavu. Po povodni jej totiž není možné běžně využívat.

"Součástí projektu bude i oprava stávající asfaltové komunikace a úprava zeleně.  Předpokládá se, že asfalt nahradí zámková dlažba a komunikace bude sloužit jako korso s výhledem na vodní plochu a centrum Říčan," doplňuje Jiří Sedláček s tím, že v rámci plánovaného zlepšení okolí nedojde k vybudování cesty podél pravého břehu. "Tato cesta by jednak vedla k snížení retenčního prostoru, jednak bychom s obtížemi zajistili její financování," dodává.

Město doufá, že finance na odbahnění a další úpravy získá z dotací, které stát bude věnovat na nápravu povodňových škod. Odhad nákladů se pohybuje od 60 milionů jako ceny minimální až k hodnotám okolo 100 milionů korun v případě složitějšího nakládání s vytěženým sedimentem. Rybník totiž nebyl dosud nikdy odbahňován a různé vrstvy bahna mohou obsahovat škodlivé prvky.

V rámci odstraňování povodňových škod problematiku Mlýnského rybníka registrují na ministerstvu zemědělství. Čeká se na to, až vláda uvolní finanční prostředky a Říčany jsou na seznamu s velkou nadějí na podporu,“ dokončuje radní Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová,
mediální komise

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)