Říčany chystají revitalizaci rybníka Marvánek

17. 10. 2012

Rybník Marvánek v Říčanech trápí desítky let usazený sediment na dně a místy zanedbané prostředí, které znemožňuje koupání. Nyní město zpracovalo projekt na jeho revitalizaci. V roce 2014 projde rybník odbahněním a připravují se i plány na vybudování multifunkčního mola.

Rybník Marvánek projde v příštích dvou letech výraznými změnami. Hlavním cílem je prostředí rybníka znovuoživit a vytvořit ideální podmínky pro rekreaci a koupání, které zde dříve měly velkou tradici.

„Navrácení původního lesku této oblasti je jednou z našich velkých priorit,“ říká starosta Vladimír Kořen a dodává: „Příprava projektu je v plném proudu, chceme kromě starosti o Marvánek samotný rozšířit množství zeleně v oblasti. Nové cesty, aleje, remízky. Doufám, že se vše podaří.“

V současné době je již zpracován projekt na odbahnění a aktuálně probíhá inženýrská činnost za účelem získání stavebního povolení.

Marvánek momentálně obsahuje 4.900 m3 usazenin, které je potřeba odstranit. Revitalizační proces odstartuje jeho vypuštěním na podzim příštího roku. Poté se sediment několik měsíců ponechá na dně rybníka k jeho prvotnímu odvodnění. S realizací vlastního odbahnění se počítá od ledna do září 2014.

Zároveň dojde k regeneraci dna rybníka, vytvoření litorálního pásma a úpravě břehů včetně vzniku nové pláže. Mezi litorálním pásmem a odbahněnou částí rybníka se vybuduje kamenná hrázka, která předejde zanášení dna sedimentem z horního toku Říčanského potoka. Na závěr se rybník znovu napustí.

„Naposledy byl rybník odbahňován na přelomu 70. a 80. let. V současné době je na nejvíce zabahněných místech 60 cm sedimentu,“ říká vodohospodář města Jiří Sedláček a dodává: „Efektem odbahnění by mělo být jeho navrácení původní rekreační funkci, tj. vytvoření takových podmínek, aby se v něm dalo opět koupat.“

Multifunkční molo jako přístaviště loděk i centrum kultury

Odbahněním rybníka však ozdravné plány města nekončí. Součástí je i vytvoření krajinného parku v širším okolí Marvánku a studie na realizaci pódia na vodě, tzv. multifunkčního mola v pravé části rybníka.

„Vlastní studie je ve stádiu přípravy a v současné době připravujeme oslovení dalších možných zpracovatelů studie,“ uvádí Jiří Sedláček.

Atraktivní záměr počítá s využitím mola především pro kulturní aktivity ve městě. „Využije se jako přístaviště loděk, ale díky zastřešení umožní různá umělecká vystoupení či filmovou projekci. Proto bude naproti molu zřízeno přírodní hlediště,“ potvrzuje rozmanitou funkci starosta.

Adéla Michalová,
předsedkyně mediální komise

autorem fotografií je Rudolf Flachs


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)