Říčany NEZAPOMÍNAJÍ

12. 11. 2019

Říčany si připomínají listopadové události roku 1989 seriálem akcí. Omlouváme se čtenářům městského věstníku Kurýr kde vyšla tisková chyba v datu. Beseda s aktéry tehdejšího dění pod názvem JAK TÁLY LEDY - VZNIK OF V ŘÍČANECH se uskuteční o den déle než je uvedeno. Budeme se na vás těšit v úterý 19. listopadu ve Staré radnici.

 

Autor videa: Tomáš Lénárd

Natočeno dne 14. 11. 2019 na Masarykově náměstí při příležitosti vzpomínkové akce - setkání studentů říčanských škol

 

Tímto názvem jsme pojmenovali s kolegy všechny akce, jimiž si chceme v Říčanech připomenout dramatické události roku 1989 a hlavně listopadovou „Sametovou revoluci“. Srdečně vás zveme, přijďte si vzpomenout na pohnutou dobu, zamyslet se nad tím, kam se společnost posunula, co nám uplynulých třicet let přineslo a kam nyní směřujeme. A také si trochu uvědomit, jak křehké to všechno je…

Vše začíná na výstavě Osmdesátky v říčanském muzeu, sedmdesátá a osmdesátá léta na vás opravdu dýchnou. Zajímavá je i pouliční výstava na ulici 17. listopadu. Není náhodou na této ulici, posuďte sami, jak se Říčany od té doby proměnily.

V novém výstavním sále na Staré radnici se setkáte s unikátními snímky známého fotografa Jana Šibíka. Tato výstava probíhá také na Staroměstské radnici, ta naše je pochopitelně z prostorových důvodů menší, ale stejně působivá. Navštívit jí můžete do konce listopadu ve výstavním sále Staré radnice.

Velmi zajímavé může být pro mnohé živé vyprávění jednoho z hlavních aktérů studentských demonstrací, jednoho z vůdců studentského hnutí. Není jím nikdo jiný než Marek Benda, dnešní poslanec Parlamentu ČR. Tato beseda se uskuteční v koncertním sále Staré radnice 13. 11., nenechte si autenticky podané zážitky ujít.

Dramatické události konce roku 1989 si společně připomeneme na setkání na Masarykově náměstí. Zazní zde písně, které se nesly tehdy všemi demonstracemi, vzpomeneme si promítnutím dobových dokumentů, jak to tenkrát bylo, zazpíváme si společně hymnu, při jiné písni budeme všichni doufat, že „zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…„

Přijďte zapálit svíčku k našemu provizorní mu pietnímu místu, k pomníku „Ruce“, ke stejném pomníku, jako je na Národní třídě.

Na tento happening navazuje v Kulturním centru Labuť jeden z úplně posledních koncertů skupiny Spirituál Kvintet, jehož se můžete zúčastnit. Přítomnost skupiny na listopadových demonstracích a její písně se staly jedním ze symbolů Sametové revoluce. Pro velký zájem budou na koncertě k dispozici i místa k stání.

Na konkrétní říčanské události roku 1989 vzpomeneme při besedě s říčanskými zakladateli Občanského fóra v úterý 19. listopadu a dozvíme se, jak to tehdy u nás všechno začalo, pokračovalo a dopadlo.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za celý přípravný tým

Hana Špačková, místostarostka

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál